Luật bảo hiểm xã hội

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021 được thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức thông qua ngày 18/11/2020 . Với nghị định mới này thì đối với những người lao động bình thường muốn nghỉ hưu thì phải đạt số tuổi đối với nam nữ như sau :

  • Đối với lao động là nam giới thì phải đủ 60 tuổi 3 tháng
  • Đối với lao động là nữ giới thì phải đủ 55 tuổi 4 tháng

Đối với lao động Nam giới

Đối với lao động Nữ giới

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 03 tháng

2021

55 tuổi 04 tháng

2022

60 tuổi 06 tháng

2022

55 tuổi 08 tháng

2023

60 tuổi 09 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 04 tháng

2025

61 tuổi 03 tháng

2025

56 tuổi 08 tháng

2026

61 tuổi 06 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 09 tháng

2027

57 tuổi 04 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 08 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 04 tháng

2031

58 tuổi 08 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 04 tháng

2034

59 tuổi 08 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

 

Giải thích thêm :

Chúng ta tính tuổi nghỉ hưu bắt đầu vào năm 2021 có hiệu lực tức là lúc đó những ai đủ 60 tuổi 3 tháng đối với những ai là lao động nam sẽ được nghỉ hưu . Và sẽ tăng thêm 3 tháng trong năm kế tiếp đó là năm 2022 thì độ tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng và các năm sau sẽ tăng đều về sau thế cho đến năm 2028 sẽ là 62 tuổi mới được về hưu đối với nam giới .

Còn đối với tuổi nghỉ hưu năm 2021 của lao động nữ sẽ là 55 tuổi 4 tháng thì được hưởng chế độ về hưu . Nhưng năm 2022 thì sẽ tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng mới đủ tuổi nhận chế độ nghỉ hưu . Vì đối với lao động nữ thì mỗi năm sẽ tăng thêm 4 tháng nữa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button