Hướng dẫn

Ngày Giỗ Tiếng Anh Là Gì

Create by : https://globalizethis.org

She said the next day was the anniversary of my great-grandmother’s death, and she was going to burn the documents.

Bạn đang xem: Ngày giỗ tiếng anh là gì

Vào ngày giỗ thứ 100 của Carl Zeiss tháng 12 năm 1988, Xưởng Zeiss lịch sử (khoảng 1860) được mở cửa như là một phần của Volkhaus gần đó.
On the occasion of the 100th anniversary of the death of Carl Zeiss in December 1988, the historical Zeiss-Workshop (circa 1860) was opened as part of the Optical Museum in the neighboured Volkshaus.
Tuy nhiên, tôi đã không có cơ hội để đi đền thờ vào ngày giỗ của bà nội, vì tôi sống ở Bồ Đào Nha và tham dự Đền Thờ Madrid Spain.
I did not have the opportunity to go to the temple on the exact anniversary of my grandmother’s death, however, because I lived in Portugal and attended the Madrid Spain Temple.
Đầu năm nay, Isabela A., 16 tuổi, ở Vila Velha, Espírito Santo, Brazil, đi với mẹ và chị của mình đến đền thờ; ngày cuối cùng của chuyến đi là ngày giỗ đầu của bà ngoại của em.

Xem thêm: Tại Sao Bị Mất Vị Giác – Tổng Quan Về Mùi Và Vị Bất Thường

Earlier this year, Isabela A., age 16, of Vila Velha, Espírito Santo, Brazil, traveled with her mother and sister to the temple; the last day of the trip was the oneyear anniversary of her grandmother’s death.
Thường thì tiếng gõ cửa bất ngờ của ông đã được đáp ứng với một khuôn mặt đẫm lệ của một người nói những lời như sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của con gái chúng tôi?”
Often his unexpected knock on a door has been met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Năm 2003, ông Nguyễn Văn Lía bị kết án ba năm tù vì đã kỷ niệm ngày giỗ giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, người không bao giờ trở về sau khi đi gặp các đại diện của đảng cộng sản vào năm 1947.
In 2003, Nguyen Van Lia was sentenced to three years in prison for commemorating the anniversary of the death of the Hoa Hao Buddhist founder, Huynh Phu So, who had never returned from a meeting with communist representatives in 1947.
Bà bị cấm khẩu sau một cơn đột quỵ vào ngày 30 tháng 7 năm 1714, cũng là ngày giỗ của hoàng tử Gloucester, và theo lời khuyên của Hội đồng Cơ mật trao nhân viên của quỹ văn phòng để Whig quý tộc Charles Talbot, Đệ Nhất Công tước xứ Shrewsbury.
She was rendered unable to speak by a stroke on 30 July 1714, the anniversary of Gloucester”s death, and on the advice of the Privy Council handed the treasurer”s staff of office to Whig grandee Charles Talbot, 1st Duke of Shrewsbury.
Trong nhiều thập niên, ông đã làm điều mà ông đã không dự định làm trước đó, tuân theo những thúc giục của Thánh Linh để đến thăm một người nào đó và rồi nghe những lời như: “Làm sao anh biết được hôm nay là ngày giỗ của con gái chúng tôi?”
For decades he has taken the long way home, following promptings of the Spirit to arrive on someone’s doorstep and then hear words such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button