Pháp luật

Mức phạt chậm đăng ký mã số thuế

Thời gian đăng ký thuế tối đa là 10 ngày? Nếu chậm đăng ký thuế thì mức phạt là bao nhiêu tiền? Mức phạt lúc chậm đăng ký mã số thuế

Việc đăng ký mã số thuế phải thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày sở hữu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu ko sẽ bị xử phạt vi phạm hành chình về hành vi chậm đăng ký mã số thuế.

Về thời hạn đăng ký mã số thuế

Theo quy định tại điều 33 luật quản lý thuế 2019 thì việc đăng ký thuế phải thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động…

Điều 33. Thời hạn đăng ký thuế lần đầu
một. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:
a) Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký thêm tiền để phát triển, quyết định thành lập;
b) Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức ko thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;
d) Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thống kê nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí;
đ) Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;
e) Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;
g) Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.
3. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập sở hữu trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân sở hữu thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa sở hữu mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa sở hữu mã số thuế.

Cần lưu ý thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc ko bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày lễ theo quy định pháp luật

Mức phạt lúc chậm đăng ký mã số thuế

Mức phạt đối với hành vi chậm đăng ký mã số thuế được quy định tại điều 10 thông tư 125/2020/nđ-cp như sau:

Điều 10. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn
một. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày tới 10 ngày và sở hữu tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đăng ký thuế; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày tới 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản một Điều này;
b) Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản một Điều này;
c) ko thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 6.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thuế; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 31 tới 90 ngày.
4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đăng ký thuế; thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;
b) ko thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng ko phát sinh số thuế phải nộp.

Như vậy, mức xử phạt lúc chậm đăng ký mã số thuế sở hữu thể từ một tới 10 triệu đồng do vậy những mục tiêu phải đăng ký mã số thuế như: văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài, hộ kinh doanh … lưu ý về thời gian lúc tiến hành đăng ký mã số thuế

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button