Pháp luật

Mức phạt báo cáo hoá đơn

Mức phạt lúc nộp sai, nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn là bao nhiêu tiền? Xử lý lúc nộp sai, nộp chậm báo cáo sử dụng hoá đơn

Hàng tháng, hàng quý những doanh nghiệp thường phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên mang vì một nguyên nhân nào đó, mang thể do sai sót hoặc kiến thức chưa chắc chắn dẫn tới tình trạng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bị sai sót về số lượng, hay kế toán doanh nghiệp thống kê hóa đơn vào nhầm những mục trong ứng dụng tư vấn thống kê,…mang nhiều kế toán thắc mắc mức xử phạt đối với việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp đã nộp và bị sai sót. Bài viết sau xin được chia sẻ về vấn đề xử phạt đối với trường hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bị sai, chậm.

Xử phạt về báo cáo hoá đơn

Việc xử phạt báo cáo hoá đơn được quy định tại điều 29 nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 29. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn
một. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày tới 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà mang tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày tới 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản một Điều này;
b) Lập sai hoặc ko đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước lúc cơ quan thuế, cơ quan mang thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì ko bị xử phạt.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày tới 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày tới 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
b) ko nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.
6. những hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì ko áp dụng Điều này lúc xử phạt vi phạm hành chính.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.

Theo đó:

Xử phạt lập sai báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mức phạt tiền từ một.000.000 – 3.000.000 VNĐ theo quy định. Tuy nhiên, nếu đơn vị phát hiện sai sót và sửa lại trước lúc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở thì sẽ ko bị xử phạt

Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Chậm từ một – 5 ngày (mang tình tiết giảm nhẹ): Cảnh cáo
Chậm từ một – 10 ngày phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng
Chậm từ 11 – 20 ngày phạt tiền từ 2.000.000 đồng tới 4.000.000
Chậm từ 21 – 90 ngày phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới 8.000.000
Chậm quá 91 ngày phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 15.000.000

Lưu ý: Theo quy định mức phạt tiền của tổ chức sẽ gấp 2 lần đối với cá nhân

Điều 5. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.
Điều 7. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền lúc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
4. Nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền
a) Mức phạt tiền quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoản một, 2 Điều 19 và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button