Pháp luật

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay với hiệu lực ko? Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay như thế nào? Tư vấn mua bán bằng giấy viết tay

Hiện nay việc mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay còn phổ biến và pháp luật ko với quy định hay giải thích thế nào là mua bán nhà đất bằng giấy viết tay nhưng theo cách hiểu ngầm phổ biến thông thường hiện nay, mua bán nhà đất bằng giấy viết tay là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở ko được công chứng hoặc chứng thực.

Mua bán bằng giấy viết tay với giá trị pháp lý hay ko?

Theo quy định tại điểm a Khoản một Điều 211 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất
3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện những quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn ngay lập tức với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn ngay lập tức với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn ngay lập tức với đất, tài sản gắn ngay lập tức với đất mà một bên hoặc những bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của những bên;
c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn ngay lập tức với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
d) Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng mua bán nhà đất phải được lập thành văn bản và được công chứng hoặc chứng thực, nếu ko công chứng hoặc chứng thực thì hợp đồng vô hiệu (ko với hiệu lực).

những trường hợp mua bán bằng giấy viết tay với giá trị pháp lý

Trên thực tiễn, một số trường hợp mua bán bằng giấy viết tay ko với công chứng, chứng thực với giá trị pháp lý như sau:

Giao dịch dân sự đã thanh toán 2/3 nghĩa vụ

Theo Điều 129 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do ko tuân thủ quy định về hình thức
Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện với hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:
một. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản ko đúng quy định của luật mà một bên hoặc những bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc những bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định cần về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc những bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc những bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, những bên ko phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Như vậy, đối với chợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ko công chứng, chứng thực nhưng một bên hoặc những bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên, Toà án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó.

Hợp đồng mua bán bằng giấy viết tay trước 01/07/2014

Tại khoản một điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi bởi khoản 54 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) với 2 trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay hoặc hợp đồng ko với công chứng chưa đc cấp sổ đỏ thì được cấp sổ đỏ theo thủ tục lần đầu mà ko phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, cụ thể:
– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008
– Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 tới trước ngày 01/7/2014 mà với giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật đất đai và điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
một. những trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và ko thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà ko phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ ko được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 tới trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà với giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.
2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ với Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:
a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất và những giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện với;
b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi với đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp ko rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (kinh phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất trả);
c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần trước tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà ko với đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan với thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp ko nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.
Trường hợp với đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn những bên nộp đơn tới cơ quan nhà nước với thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Hỏi đáp mua bán nhà, đất bằng giấy viết tay

Thủ tục mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

Sau lúc với bản án/ quyết định của Toà án về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ko công chứng hoặc chứng thực với hiệu lực pháp luật, hai bên tiến hành sang tên sổ đỏ theo thủ tục theo quy định.

Mua nhà bằng vi bằng với hợp pháp ko?

Theo quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải được công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, vi bằng ko thể thay thế văn bản công chứng, chứng thực. Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi với thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vi bằng chỉ xác nhận với giao dịch chuyển nhượng giữa người mua và người bán, nhằm mục đích làm chứng cứ nếu xảy ra tranh chấp. Vi bằng ko thẩm định được giao dịch mua bán với giá trị pháp lý hay ko. Mua bán bằng vi bằng với thể thực hiện nhiều lần, nghĩa là thửa đất với thể chuyển nhượng qua nhiều người. lúc đó sẽ ko thể tránh khỏi những trường hợp hồ sơ, giấy tờ chưa đúng quy định, chưa đầy đủ cơ sở pháp lý.

với nên mua nhà bằng uỷ quyền ko?

Điều 562 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau: “Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên được uỷ quyền với nghĩa vụ thực hiện việc làm nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu với thoả thuận hoặc pháp luật với quy định”. Như vậy, bản chất của uỷ quyền là bên nhận uỷ quyền thay mặt bên uỷ quyền để thực hiện những quyền của người sử dụng đất như sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho và những quyền khác nếu với thoả thuận khác. ko nên mua bán đất bằng hợp đồng uỷ quyền vì người trả tiền sẽ ko là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và ko được đứng tên trên giấy chứng nhận mà thay vào đó họ chỉ thực hiện những việc làm trong phạm vi uỷ quyền.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button