Mở thầu là gì? Trình tự, thứ tự mở thầu theo quy định mới nhất

Create by : https://globalizethis.org

Mở thầu là gì? Trình tự, thứ tự mở thầu theo quy định mới nhất theo quy định của Luật đấu thầu. Khái niệm mở thầu, thứ tự thực hiện mở thầu như thế nào là đúng theo quy định của pháp luật?

Đấu thầu là hình thức cạnh tranh đối đầu văn minh trong nền kinh tế thị trường, là một phương pháp thanh toán giao dịch đặc biệt quan trọng dành cho những thanh toán giao dịch quy mô lớn yên cầu hiệu suất cao và minh bạch. Do đó, tổng thể những doanh nghiệp chuyên nghiệp dù là Nước Ta hay quốc tế, dù ở nghành nào, quy mô nào, nếu có đủ năng lượng thì đều không hề bỏ lỡ đấu thầu. Mục tiêu của việc này là tìm được nhà thầu ( hoặc nhà đầu tư ) thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu của mình về kỹ thuật, chất lượng với ngân sách thấp nhất. Do đó, đấu thầu là một hình thức kinh doanh thương mại văn minh trong nền kinh tế thị trường tăng trưởng, mang lại quyền lợi to lớn cho chủ góp vốn đầu tư nói riêng và nền kinh tế tài chính quốc dân nói chung. Theo Luật đấu thầu năm 2013 : Đấu thầu là quy trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực thi hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp ; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực thi hợp đồng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính.

1. Khái niệm mở thầu? Mở thầu là gì?

Mở thầu là việc bên mời thầu thông báo công khai những thông tin cơ bản trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu trước khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu. Mở thầu là một sự kiện có tính chất quan trọng trong qui trình tổ chức đấu thầu, và được tổ chức công khai với sự tham gia của các nhà thầu cùng các bên có liên quan. Thời điểm và địa điểm sự kiện mở thầu được qui định rõ trong hồ sơ mời thầu.

Bạn đang đọc: Mở thầu là gì? Trình tự, thứ tự mở thầu theo quy định mới nhất

Mở thầu thường được triển khai ngay sau khi đóng thầu, hoặc sau thời gian đảm nhiệm hồ sơ dự thầu đến khu vực mở thầu. Để bảo vệ tính bảo đảm an toàn cho việc dữ gìn và bảo vệ hồ sơ dự thầu, khu vực tiếp đón hồ sơ dự thầu được sắp xếp rất gần hoặc cùng với khu vực mở thầu.

Khi áp dụng hình thức cạnh tranh rộng rãi có sơ tuyển hoặc cạnh tranh hạn chế, số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đã được xác định từ trước, nên bên mời thầu rất chủ động trong việc tổ chức buổi mở thầu.Ngược lại, trong trường hợp cạnh tranh rộng rãi, số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu khó xác định trước do khoảng thời gian từ thời điểm đóng thầu đến thời điểm mở thầu rất ngắn, và phần lớn các nhà thầu muốn nộp hồ sơ dự thầu vào sát thời điểm đóng thầu để tham gia dự thầu luôn.

Xem thêm :  Game Đấu trường quái thú 3 mới nhất

Vì vậy, đôi lúc bên mời thầu cũng gặp những khó khăn vất vả nhất định trong việc tổ chức triển khai mở thầu. Bên mời thầu hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào số lượng hồ sơ mời thầu đã phát hành để xác lập số lượng tối đa hồ sơ dự thầu sẽ nộp, từ đó có sự chuẩn bị sẵn sàng trước cho việc mở thầu.

Sự kiện mở thầu không phải là nơi để các bên thảo luận về những thông tin trong các hồ sơ dự thầu, và nhà thầu không được thay đổi hoặc bổ sung các thông tin có trong hồ sơ dự thầu đã nộp.Tại buổi mở thầu, bên mời thầu chưa được phép đưa ra bất kì quyết định nào luên quan đến việc chấp nhận hoặc loại bỏ hồ sơ dự thầu, mặc dù các bên tham gia buổi mở thầu đều nhận thấy rằng hồ sơ dự thầu nào đó chắc chắn sẽ bị loại do không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu.Thời lượng của sự kiện mở thầu sẽ phụ thuộc vào số lượng hồ sơ dự thầu đã nộp, và bên mời thầu cần có sự chuẩn bị trước để sự kiện mở thầu được diễn ra liên tục và an toàn.

Trong trường hợp áp dụng phương thức hai túi hồ sơ, buổi mở thầu lần đầu tiên chỉ thực hiện với đề xuất kĩ thuật, nghĩa là bên mời thầu không mở đề xuất tài chính. Do đó, các thông tin về giá dự thầu của các nhà thầu được giữ kín.

Lần mở thầu thứ hai được thực thi sau khi nhìn nhận đề xuất kiến nghị kĩ thuật của những nhà thầu, và bên mời thầu chỉ mở yêu cầu kinh tế tài chính của những nhà thầu có yêu cầu kĩ thuật phân phối nhu yếu.

2. Quy trình và thứ tự mở thầu

Về trình tự mở thầu theo Nghị định 63/2014 / NĐ – CP pháp luật về trình tự mở thầu như sau :

Xem thêm: Có được mở thầu và đóng thầu vào chủ nhật có được không?

+ Việc mở thầu phải được triển khai công khai minh bạch và khởi đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời gian đóng thầu. Chỉ thực thi mở những hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời gian đóng thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu trước sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt những nhà thầu tham gia lễ mở thầu, không nhờ vào vào sự xuất hiện hay vắng mặt của những nhà thầu ; + Việc mở thầu được triển khai so với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự vần âm tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây : – Yêu cầu đại diện thay mặt từng nhà thầu tham gia mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình ; – Kiểm tra niêm phong ; – Mở hồ sơ và đọc rõ những thông tin về : Tên nhà thầu ; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu ; giá trị giảm giá ( nếu có ) ; thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu ; thời hạn triển khai hợp đồng ; giá trị, hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ dự thầu ; những thông tin khác tương quan ; + Biên bản mở thầu : Các thông tin nêu tại Điểm b Khoản này phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện thay mặt của bên mời thầu và những nhà thầu tham gia lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho những nhà thầu tham dự thầu ; + Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá ( nếu có ), giấy ủy quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ( nếu có ) ; thỏa thuận hợp tác liên danh ( nếu có ) ; bảo vệ dự thầu ; những nội dung yêu cầu về kinh tế tài chính và những nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu. Về thứ tự mở thầu theo lao lý của pháp lý :

Xem thêm :  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là gì?

Xem thêm: Thời điểm đóng thầu là gì? Thời điểm đóng thầu, mở thầu?

Xem thêm: Hàm Vlookup trong Excel – Ý nghĩa và cú pháp

Khoản 1, Điều 38 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 / QH13 lao lý, tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm có hai thành tố là mô hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên mô hình doanh nghiệp được viết là “ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ” hoặc “ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ” so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; được viết là “ công ty CP ” hoặc “ công ty CP ” so với công ty CP ; được viết là “ công ty hợp danh ” hoặc “ công ty HD ” so với công ty hợp danh ; được viết là “ doanh nghiệp tư nhân ”, “ DNTN ” hoặc “ doanh nghiệp TN ” so với doanh nghiệp tư nhân. Tên riêng được viết bằng những vần âm trong bản vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Theo lao lý của Điểm b, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP của nhà nước lao lý, việc mở thầu được triển khai so với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự vần âm tên của nhà thầu. Nghĩa là theo thứ tự vần âm so với tên mô hình doanh nghiệp trước, sau đó đến tên riêng. Để tham gia đấu thầu và hướng tới tiềm năng thắng thầu, những nhà thầu phải tự hoàn thành xong mình trên toàn bộ phương diện, trong đó có việc tiếp cận và khai thác thông tin mời thầu. Để phát huy tối đa tính dữ thế chủ động trong việc tìm kiếm những thời cơ tham gia đấu thầu những nhà thầu dữ thế chủ động khám phá pháp lý về đấu thầu.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

3. Tư vấn về trình tự mở thầu, các biên bản trong khi mở thầu

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi theo pháp luật mới hiện hành về đấu thầu có pháp luật như thế nào về việc mở thầu hay không ? Trình tự triển khai, biên bản và việc xác lập trong quy trình này như thế nào, tôi xin cảm ơn !

Xem thêm :  Uniqlo là gì và hàng Uniqlo là gì?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Có tiến hành mở thầu khi không có nhà thầu tham dự lễ mở thầu?

Theo lao lý của pháp lý hiện hành về yếu tố này là Nghị định 63/2014 / NĐ – CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó việc mở thầu được triển khai đơn cử theo từng nội dung và những bước đơn cử. Thứ nhất về nhu yếu : Việc mở thầu phải được triển khai công khai minh bạch và khởi đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời gian đóng thầu. Chỉ triển khai mở những hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời gian đóng thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu trước sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt những nhà thầu tham gia lễ mở thầu, không phụ thuộc vào vào sự xuất hiện hay vắng mặt của những nhà thầu ; Thứ hai : Việc mở thầu được triển khai so với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự vần âm tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây : + Yêu cầu đại diện thay mặt từng nhà thầu tham gia mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình ;

+ Kiểm tra niêm phong;

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

+ Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan;

Xem thêm: đối phương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thứ ba : Xác lập biên bản mở thầu : Các thông tin nêu trên phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện thay mặt của bên mời thầu và những nhà thầu tham gia lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho những nhà thầu tham dự thầu ; Cuối cùng : Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá ( nếu có ), giấy ủy quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu ( nếu có ) ; thỏa thuận hợp tác liên danh ( nếu có ) ; bảo vệ dự thầu ; những nội dung đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính và những nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 1900.6568  để được giải đáp.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.