Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (PC19)

Vấn đề cháy nổ là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong an ninh đời sống của người dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Do đó, phòng cháy chữa cháy là vấn đề được ưu tiên hàng đầu, là kỹ năng mà mọi người cần phải hiểu rõ và nắm vững. Các cơ sở hoạt động kinh doanh, hoạt động nhà nước buộc phải có phương án chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đây được xem như một cách nhằm đảm bảo an toàn, phòng ngừa trước những rủi ro có thể xảy ra, giúp cho cơ sở chủ động trong hoạt động chữa cháy. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn cho người đọc mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở và cung cấp các vấn đề pháp lý xoay quanh phương án chữa cháy của cơ sở.

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013

Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở là gì?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cơ sở thuộc danh mục do cơ quan công an quản lý được liệt kê ở Phụ lục III, điển hình như Trụ sở cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên; Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 100 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên; Bệnh viện; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên;….phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, trong đó phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, lên phương án chữa cháy là nghĩa vụ của cơ sở.

Phương án chữa cháy được hiểu là tài liệu nghiệp vụ, ghi nhận và phục vụ cho công tác chuẩn bị, quá trình dập tắt đám cháy, xử lý các tình huống, tai nạn, sự cố có khả năng xảy ra. Phương án chữa cháy là sự dự liệu trước những tình huống, nó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với tình hình thức tế, nhưng đó là tài liệu có giá trị tham khảo cao cho người chỉ huy.

Phương án chữa cháy của cơ sở là một trong hai loại phương án chữa cháy, bên cạnh phương án chữa cháy của cơ quan Công an. Phương án chữa cháy của cơ sở là tài liệu do cơ sở thuộc cơ quan công an quản lý thực hiện với nội dung là ghi nhận các tình huống, phương pháp ứng cứu, xử lý sự cố, dập tắt đám cháy. Phương án chữa cháy của cơ sở không mang tính chuyên môn cao bằng phương án chữa cháy của cơ quan công an.

Phương án chữa cháy phải đảm bảo nội dung, yêu cầu sau: Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy; Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau; Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy. Đây là những nội dung bắt buộc được quy định tại khoản 2 Điều 19, Nghị định 136.

Trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 136/2020/ NĐ-CP, trong đó, vai trò của Ủy ban nhân dân xã cần được chú ý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở đối với khu dân cư, cơ sở, phương tiện sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý.

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở là văn bản do cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy, chủ phương tiện giao thông cơ giới gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị cơ quan này phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở để phát sinh “hiệu lực” của phương án chữa cháy.

2. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở dùng để làm gì?

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở là văn bản bắt buộc trong hồ sơ đề nghị phương án chữa cháy của cơ sở. Đây là căn cứ để phát sinh nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện xem xét, đánh giá và quyết định phê duyệt đối với phương án chữa cháy, là cơ sở để cơ quan nhà nước quản lý tình hình xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở trên địa bàn để có hướng xử lý, đốc thúc, xây dựng phương án, nhằm đảm bảo được mục tiêu công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả.

Thủ tục đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở được thực hiện như sau:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Mẫu số PC 19); 02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau: (1) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền; (2) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước); (3) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ, khi đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

+ Trường hợp 1: hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy.

+ Trường hợp 2: hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

– Thông báo kết quả xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.

Yêu cầu: Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Theo như đánh giá của cá nhân tác giả, quy định về thủ tục đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở vẫn chưa thực sự chặt chẽ, đó là việc không quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ, điều này có thể làm cho cơ quan có thẩm quyền không nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của họ, đồng thời việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ được đánh giá là không hiệu quả.

Về quản lý phương án chữa cháy: Phương án chữa cháy của cơ sở được quản lý tại cơ sở, khu dân cư, trên phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập nhằm chủ động nắm bắt và nhanh chóng ứng cứu khi gặp tình hình thực tế.

3. Mẫu PC19: Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐỀ NGHỊ

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

Kính gửi: …………(1)…………

Tên tôi là: ……………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ……tháng……… năm………

Điện thoại: ……Email: ……

Chức vụ: ……………

Đại diện cơ sở/khu dân cư/chủ phương tiện: ………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: ……….Email: …………

Đề nghị …………..(1)……………… phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với: ………(3) …………………….

……., ngày … tháng … năm …..

………(2)…..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

4. Hướng dẫn mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở?

(1) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiếp nhận hồ sơ;

(2) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

(3) Tên cơ sở/khu dân cư/phương tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.