Mẫu giấy đi đường, giấy thông hành mùa dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá nghiêm trọng, một số địa phương yêu cầu phải có giấy đi đường, giấy thông hành trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh covid để đi lại. Sau đây là mẫu giấy đi đường các bạn có thể tham khảo.

Xem thêm: Đăng ký vận tải luồng xanh hàng hoá thiết yếuHàng hoá, dịch vụ thiết yếu mùa covid

Mẫu giấy đi đường tại Hà Nội

Thực hiện Thông báo kết luận số 480-TB/TU ngày 01/9/2021, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021, Công văn số 2893/UBND-TKBT ngày 01/9/2021 của UBND Thành phố, Công an thành phố Hà Nội thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện, Thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19 trong Vùng 1 như sau:

1. Nhóm 1: Các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế:a. Đối tượng: (1) Cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương); (2) Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. b. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhóm 2: Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu:a. Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu.b. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố.c. Quy trình cấp:- Bước 1: Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (Sở quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Sở giao thông quản lý doanh nghiệp vận tải; Sở Công thương quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, siêu thị…).Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu cử 01 cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô theo Biểu mẫu của Công an Thành phố (Danh sách cá nhân – Biểu mẫu số 01; Danh sách người điều khiển xe mô tô, danh sách người điều khiển xe ô tô: mỗi loại lập riêng theo Biểu mẫu số 02) để đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện. – Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp Giấy đi đườngCơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp danh sách cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô đề nghị cấp giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kèm theo các Biểu mẫu của Công an Thành phố, gửi Phòng Cảnh sát Giao thông (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện. – Bước 3: Duyệt Giấy đi đườngCăn cứ vào danh sách đã được duyệt của Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát Giao thông cấp Giấy đi đường.- Bước 4: Cấp Giấy đi đường+ Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ô tô: Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (qua thư điện tử đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chuyển Giấy đi đường có mã nhận diện cho các các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp Giấy đi đường và sử dụng.- Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện cho người điều khiển mô tô: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để gửi trả cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.

3. Nhóm 3: Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch: a. Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch.b. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nhóm 4: Các cơ quan báo chí, truyền thông: a. Đối tượng: Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông.b. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Nhóm 5: Đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường:(1) Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn duyệt, cấp Thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định.(2) Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vắc-xin và xét nghiệm Covid-19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về): Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm theo CCCD (CMTND).(3) Cá nhân đi sân bay theo vé; cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao; cá nhân đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án: Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm theo CCCD (CMTND) và Giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

6. Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu:a. Đối tượng: Các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.b. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Công an xã, phường, thị trấn. c. Quy trình: – Bước 1: Cung cấp thông tin Thủ trưởng các đơn vị cử 01 cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với Công an xã/phường/thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với Ủy ban nhân dân xã/phường, thị trấn.- Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp Giấy đi đườngThủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề nghị cấp Giấy đi đường (theo biểu mẫu số 03) và các tài liệu có liên quan gửi về Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn qua địa chỉ thư điện tử đã xác thực trên hệ thống.- Bước 3: Duyệt Giấy đi đườngTrên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn duyệt danh sách cấp Giấy đi đường và chuyển cho Công an xã/phường/thị trấn cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu).- Bước 4: Cấp Giấy đi đườngCông an xã/phường/thị trấn trực tiếp gửi Giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký.

Mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên hệ đến đường dây nóng của Công an thành phố: 069.2194.299

Mẫu giấy đi đường tại TP Hồ Chí Minh

Việc cấp giấy đi đường tại thạnh phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/08/2021 hiện tại đang áp dụng theo hướng dẫn tại công văn 2796/UBND-VX và bổ sung tại công văn 2800/UBND-VX ngày 21/08/2021 theo đó việc cấp giấy đi đường thực hiện như sau:

Theo quy định này, các trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 23/08/2021 để đi đường cần liên hệ các cơ quan theo danh sách trên để được cấp giấy đi đường. Mẫu giấy đi đường sẽ có thể khác nhau phụ thuộc từng cơ quan. Ví dụ: Mẫu giấy đi đường của Sở GTVT HCM (Kèm theo Công văn số 9296/SGTVT-KT ngày 21 tháng 8 năm 2021)

Mẫu giấy đi đường tại thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn mới nhất tại công văn 2850/UBND-VX của UBND thành phố Hồ Chí Minh

PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? 341 Đường Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu giấy đi đường tại Đà Nẵng

Mẫu GIẤY ĐI ĐƯỜNG Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội tại Đà Nẵng theo công văn số 4817/UBND-KGVX ngày 31/07/2021

Ngày 04/08/2021 Đà Nẵng bất ngờ đổi mẫu giấy đi đường, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 4912/UBND-KGVX ban hành mẫu giấy đi đường mới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Theo đó, đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung, tờ giấy thông hành chỉ có giá trị, khi được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp xác nhận, với điều kiện lập danh sách người lao động kèm theo phương án, kịch bản phòng chống dịch (50% lao động và các điều kiện các theo quy định). Đối với doanh nghiệp ngoài khu tập trung, thủ tục cũng tương tự, nhưng do chính quyền cơ sở xác nhận.

Bắt đầu từ ngày 5/9/2021, TP Đà Nẵng áp dụng giấy đi đường QR code mẫu mới được cấp phát trực tuyến qua trang web globalizethis.org cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động phòng chống dịch và các hoạt động thiết yếu khác.

Mẫu giấy đi đường tại Đồng Nai

Mẫu giấy đi đường tại Đồng Nai theo công văn số 2919/CAT-PV01 ngày 02/09/2021. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành việc cấp Giấy đi đường cho các diện đối tượng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Mẫu Giấy đi đường mới do cơ quan Công an cấp thống nhất áp dụng bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 07/9/2021 và có hiệu lực đến 24h00 ngày 15/9/2021. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an huyện, thành phố nhưng chưa có Giấy đi đường theo mẫu mới thì tạm thời vẫn sử dụng mẫu Giấy đi đường cũ nhưng chỉ được sử dụng đến 8h00 ngày 07/9/2021.

Bước 1: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các nhóm đổi tượng được tham gia lưu thông trên đường phải có Giấy đi đường do cơ quan Công an cấp căn cứ yêu cầu thực tế; tỷ lệ được cấp Giấy đi đường; phân cấp cấp Giấy đi đường lập danh sách theo mẫu và tự điền thông tin người lao động vào Mẫu số 03 hoặc Mẫu sô 04 gửi đến các sở, ngành, UBND cấp huyện quản lý để đăng ký hoặc trực tiếp gửi đên cơ quan Công an đối với đối tượng số 1, 2, 4, 6 mục I và đối tượng sổ 1, 4, 7, 12 mục II theo Phụ lục Phân cấp việc cấp giấy đi đường kèm Công văn này của Công an tỉnh.Lưu ý: Giấy đi đường khí chuyển đến cơ quan công an để xác nhận phải đảm bảo đầy đủ thông tin, rõ ràng, không bị tẩy, xóa. Mục số 5 Giấy đi đường (mẫu sổ 03 và Mẫu số 04) điền đầy đủ địa chỉ hộ khẩu thường trú và địa chỉ tạm trú (nếu không ở tại nơi có hộ khẩu thường trú) theo các nội dung: số nhà, tên đường (nêu có), tổ, ấp/khu phố; xã/phường/thị trấn; huyện; tỉnh. Mục số 7 ghi cụ thể địa chí cơ quan, doanh nghiệp như Mục số 5.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đăng ký từ các đối tượng, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra tính chính xác và căn cứ yêu cầu thực tế công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương tổng hợp danh sách kèm Giấy đi đường đã điền đầy đủ thông tin (kèm theo thông tin, điện thoại liên hệ của từng đối tượng) gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hoặc Công an các huyện, thành phố để kỷ, đóng dấu cấp Giấy đi đường.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận đăng ký, phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thành phố kiểm tra, xác minh chính xác thông tin, đánh số thứ tự quản lý của đơn vị, ký, đóng dấu cấp Giấy đi đường, mở hồ sơ lưu theo quy định của ngành công an và trả kết quả cấp Giấy đi đường trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại trụ sở phòng Cảnh sát giao thông hoặc trụ sở Công an các huyện, thành phố (theo thông tin, điện thoại liên hệ của từng đối tượng).Lưu ý: Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố căn cử Phụ lục danh sách đối tượng tham gia lun thông trên đường kèm theo Công văn 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của ƯBND tỉnh để phối hợp cấp, quản lý Giấy đi đường theo quy định, nhất là đối tượng tham gia lưu thông từ 06 giờ đến 18 giờ; cơ quan, đơn vị phổi họp lập danh sách gửi cơ quan Công an; số lượng người được ra đường…

Mẫu giấy đi đường tại Thanh Hóa

Theo công văn số 5016/UBND-VP, ngày 4/9/2021, của Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa. Trong trường hợp phải đi làm nhiệm vụ của do cơ quan, đơn vị phân công, cán bộ, công chức, người lao động phải có giấy giới thiệu do cơ quan đơn vị chủ quản cấp mới được phép di chuyển. Ngoài ra, trong văn bản cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động bố trí, sắp sếp thời gian đi làm sớm hơn và về muộn hơn theo các khung giờ quy định nêu trên. Riêng đối với các phương tiện giao thông của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang khi di chuyển trên địa bàn thành phố không áp dụng việc kiểm soát.

Mẫu giấy đi đường tại Bạc Liêu

Mẫu giấy đi đường theo công văn 3169/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 tại tỉnh Bạc Liêu

Mẫu giấy đi đường theo công văn 3169/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 tại tỉnh Bạc Liêu

Mẫu giấy đi đường tại Kiên Giang

Mẫu giấy đi đường theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang

Mẫu giấy đi lại do công việc phát sinh đột xuất theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang
Mẫu giấy đi lại do công việc hàng ngày theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang
Mẫu giấy lại mua lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang
Mẫu giấy đi lại gia hàng hoá, lương thực, thực phẩm tiết yếu theo công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/08/2021 tại Kiên Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.