Pháp luật

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc do siêu thị luật cung cấp. Tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài điện thoại 19006165

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc do Globalthis cung cấp


cùng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
BIÊN  BẢN BÀN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  tại số ……………. phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, VN. Danang Discovery gồm:

BÊN CHO THUÊ  NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê)
Bà ……………….
Sinh ngày: ……………….
CMND số: ……………..     Cấp ngày: …………..    Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Số …… phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, VN
Chỗ ở hiện tại: Số ………… phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, VN.

BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
Bà ……………..
Sinh ngày: ……………
CMND số:……………..     Cấp ngày: ……………     Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú: …………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê nhà cũng như thực hiện đúng theo thỏa thuận trong điều 3 của hợp đồng thuê nhà lập ngày …../……/2016. Hôm nay, bên B bàn giao cho bên A số tiền đặt cọc là:…………………..VNĐ (Bằng chữ:…….………………………………). Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc là :……………VNĐ (Bằng chữ:……………………….).

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button