Top 9 mẫu giấy cam kết cách ly tại nhà đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết cách ly tại nhà dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : mẫu giấy cam kết cách ly tại nhà

2.[DOC] Bản cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà

 • Tác giả: media.angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 1Đánh giá sao(1924 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 2Đánh giá sao
 • Tóm tắt: 15 thg 9, 2021 · 4. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly theo quy định. Nếu vi …

Xem ngay

3.[DOC] ngày … tháng … năm 2020 BẢN CAM KẾT Thực hiện cách ly y tế tại …

 • Tác giả: soyte.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 2Đánh giá sao(1786 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Đánh giá sao
 • Tóm tắt: BẢN CAM KẾT. Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú sau khi lấy mẫu xét nghiệm. để phòng, chống dịch COVID-19. Họ và tên:.

Xem ngay

4.[DOC] ngày …. tháng …. năm 20…. BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN NGƯỜI …

 • Tác giả: hcdc.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 1Đánh giá sao(583 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 2Đánh giá sao
 • Tóm tắt: năm 20…. BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN NGƯỜI NHIỄM COVID-19. TỰ CÁCH LY TẠI NHÀ. Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống …

Xem ngay

5.[PDF] BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

 • Tác giả: vncdc.gov.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 5Đánh giá sao(930 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Đánh giá sao
 • Tóm tắt: 27 thg 6, 2021 · thời cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho đối … Có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1 và cùng ký cam.

Xem ngay

6.[PDF] 11 Phụ lục 2 MẪU BẢN CAM KẾT CHO NGƯỜI CHĂM SÓC, HỖ …

 • Tác giả: btgtu.binhthuan.dcs.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 4Đánh giá sao(831 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Đánh giá sao
 • Tóm tắt: MẪU BẢN CAM KẾT CHO NGƯỜI CHĂM SÓC, HỖ TRỢ NGƯỜI CÁCH LY … BẢN CAM KẾT. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Họ và tên người cách ly:.

Xem ngay

7.Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú phòng chống dịch COVID …

 • Tác giả: soyte.haugiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3Đánh giá sao(1589 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 2Đánh giá sao
 • Tóm tắt: 3 thg 8, 2021 · a) Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và có cam kết với chính quyền địa phương (Mẫu kèm theo).

Xem ngay

8.[PDF] BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

 • Tác giả: www.vn.emb-japan.go.jp
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 4Đánh giá sao(1612 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 3Đánh giá sao
 • Tóm tắt: Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian người nhập cảnh lưu trú tại Việt Nam. 3. Báo cáo kết …

Xem ngay

9.Bản cam kết cách ly y tế tại nhà để phòng Covid-19 – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 1Đánh giá sao(280 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3Đánh giá sao
 • Xếp hạng thấp nhất: 1Đánh giá sao
 • Tóm tắt: 20 thg 3, 2020 · Đối với những người cách ly tại nhà sẽ phải điền vào Bản cam kết cách ly … Dưới đây là chi tiết mẫu Tờ khai và thủ tục xin cấp Giấy chứng …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về mẫu giấy cam kết cách ly tại nhà trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Top 9 mẫu giấy cam kết về tình trạng hôn nhân đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy cam kết về tình trạng hôn nhân đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết về tình trạng hôn nhân dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Top 9 mẫu giấy cam kết vùng xanh đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy cam kết vùng xanh đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết vùng xanh dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Top 9 mẫu giấy cam kết về sức khỏe đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy cam kết về sức khỏe đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết về sức khỏe dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Top 9 mẫu giấy cam kết tự nguyện phá thai đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy cam kết tự nguyện phá thai đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết tự nguyện phá thai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Top 9 mẫu giấy cam kết mua bán xe đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy cam kết mua bán xe đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết mua bán xe dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Top 9 mẫu giấy cam kết mua bán đất đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy cam kết mua bán đất đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy cam kết mua bán đất dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Leave a Reply