Mẫu công văn xin sao in chứng từ

Khi đăng kí khai thuế ban đầu, các doanh nghiệp sẽ phải nộp một số chứng từ gốc như: Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc/ giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng… Sau đó trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phát sinh một số vấn đề cần phải xem xét lại các chứng từ này hoặc có bản sao. Vậy lúc này các kế toán cần phải gửi đơn gì để xin được trích lục các chứng từ? Đại lý thuế Địa Nam gửi tới MẪU CÔNG VĂN XIN SAO IN CHỨNG TỪ để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề này.

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ ………….

CÔNG TY …………………………..

Số: /2016/CV-CT

(V/v sao in chứng từ …………………….)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Kính gửi: …………………………………………

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………….

Người đại diện: ……………………………………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Do sơ suất, Công ty đã để thất lạc các chứng từ …………………………………. của Công ty. Nay, để việc lưu trữ, đối chiếu sổ sách của Công ty cũng như công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sau này được thuận tiện và thực hiện đúng quy định pháp luật, Công ty kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty được sao in các chứng từ ……………………………………………………..……… của Công ty, kể từ ………….. đến …………..

Xem thêm :  Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản của các ngân hàng

Công ty ……………………………………….. mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu CT;

CÔNG TY ……………………………

Đại lý thuế Địa Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, giá hợp lý:

– Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

– Hỗ trợ kê khai thuế

– Dịch vụ rà soát sổ sách, quyết toán thuế

Hotline đăng kí dịch vụ: 0946 97 8282

Tập tin đính kèm:

Mẫu công văn xin sao in chứng từ globalizethis.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.