Công lýMẫu giấy xác nhận

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cập nhập mới nhất

Việc đối chiếu công nợ là một trong những việc làm không thể thiếu đối với các doanh nghiệp . Chính vì thế cũng có nhiều đơn vị có sẵn mẫu biên bản đối chiếu công nợ mà cũng có đơn vị không có sẵn . Với mẫu biên bản dưới đây hi vọng mọi người có thêm những mẫu sẵn để đem đối chiếu công nợ với các doanh nghiệp đối tác nhé .

Biên bản đối chiếu công nợ là gì ?

Thực ra đây là một biên bản giấy tờ giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng trong việc đối chiếu công nợ cả đơn vị mình đối với đơn vị khác . Công việc này giúp chúng ta có thể dễ dàng nghi chép và đối chiếu các công nợ mà đối tác nợ mình . Từ đó chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và nhắc nhở đối tác với những khoản thanh toán còn lại hoặc thanh toán đã đến hạn phải thanh toán .

Mẫu bản đối chiếu công nợ mới :

bản đối chiếu công nợ

CÔNG TY TNHH The One

 Số …179SA…

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày 12 tháng.03.năm 2021 tại Hà Nội , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): CÔNG TY TNHH THE ONE.

Địa chỉ:…Số 26 Đường Trần Phú , Ba Đình , Hà Nội…………
Điện thoại:…0968225571………
Đại diện:……Trần Quang Tiến……

Chức vụ: …Giám Đốc………

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY TNHH Hòa Phát

Địa chỉ:…Số 17 Phương Canh , Nam Từ Liêm , Hà Nội……
Điện thoại:…0976855242……
Đại diện:…Lê Tùng Lâm……

Chức vụ: …Tổng Giám Đốc…………

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 15/07/2020…..đến ngày 12/03/2021.. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 140.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 30.000.000
4 Số dư cuối kỳ 70.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.

– Hóa đơn GTGT số 099283 ký …18AB. do Công ty TNHH Hòa Phát. Xuất ngày 15/07/2020., Số tiền: 35.000.000 (Chưa thanh toán)
– Hóa đơn GTGT số 083719231 ký 71HD…. do Công ty TNHH Hòa Phát. Xuất ngày 18/11/2020, Số tiền: 35.000.000 (Chưa thanh toán).

3. Kết luận: Tính đến hết ngày 12/03/2021 Công ty TNHH The One. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty TNHH Hòa Phát (bên B) số tiền là: 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng chẵn)

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tải bản gốc :

 

 

 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button