Marketing Information System Là Gì, Marketing Information System (Mis) Là Gì

[Globalizethis]

*

Trung tâm khảo cứu thương hiệu > Thuật Ngữ Thương Hiệu – Tiếp Thị Quảng – Cáo – Terminology of Brand Marketing

Xem thêm: Tìm hiểu ngầm khoa học Digital Inverter Là Gì ? Tìm hiểu ngầm khoa học Digital Inverter

Hệ thống thông tin Marketing (Marketing Information System – MIS) bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân loại, phân tích, mô tả thông tin và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo những quyết định Marketing.

*

Khái niệm hệ thống thông tin Marketing được minh họa trong hình vẽ dưới đây. Để tiến hành phân tích lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra, những nhà quản trị Marketing cần những thông tin về tình hình diễn biến của môi trường Marketing. Vai trò của MIS là xác định những nhu cầu thông tin của người quản trị, phát triển những thông tin cần thiết và phân phối thông tin đó kịp thời cho những nhà quản trị Marketing.

Hệ thống thông tin Marketing

Thông tin cần thiết được phát triển thông qua ghi chép nội bộ ở doanh nghiệp, hoạt động tình báo Marketing, nghiên cứu Marketing và phân tích tư vấn quyết định Marketing. Hãy Click vào nút “Tiếp theo>” để tham khảo về từng hệ thống đa phần trong MIS của doanh nghiệp.

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *