Pháp luật

mang cần ly hôn lúc chưa đăng ký kết hôn ko?

Chưa đăng ký kết hôn mang cần ly hôn hay ko? Giải quyết những trường hợp chung sống mà ko mang đăng ký kết hôn và phân chia tài sản

Hai vợ chồng em kết hôn năm 2015 nhưng chưa đi đăng ký kết hôn, trong quá trình chung sống tới nay mang nhiều mâu thuân thuẫn, xin hỏi trường hợp này của em mang cần làm thủ tục ly hôn ko?

Trả lời

Theo quy định của pháp luật do hai khách tham quan ko mang đăng ký kết hôn nên chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Tại khoản một điều 9 luật hôn nhân gia đình 2014 quy định việc kết hôn ko mang đăng ký thì ko mang giá trị pháp lý

Điều 9. Đăng ký kết hôn
một. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước mang thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.
Việc kết hôn ko được đăng ký theo quy định tại khoản này thì ko mang giá trị pháp lý.

Tổ chức đám cưới nhưng ko đăng ký kết hôn

Trường hợp của khách tham quan là tổ chức đám cưới nhưng ko đăng ký kết hôn, mang thể khách tham quan đã nghe nói tới một số trường hợp về hôn nhân thực tiễn, tuy nhiên trong trường hợp này việc kết hôn của khách tham quan ko mang đăng ký và ko đủ điều kiện để áp dụng quy định về hôn nhân thực tiễn. Việc xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp còn mang ý nghĩa trọng yếu trong việc xác lập quyền và nghĩa vụ của những bên trong quan hệ hôn nhân. Do vậy, để hôn nhân của khách tham quan mang giá trị pháp lý, những quyền và nghĩa vụ của khách tham quan và chồng được xác lập,thì khách tham quan và chồng khách tham quan phải thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước mang thẩm quyền

Tuy nhiên, trong một số trường hợp tòa án vẫn thụ lý yêu cầu ly hôn của khách tham quan theo quy định tại khoản 2 điều 53 Luật hôn nhân gia đình 2014:

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn
một.Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
2.Trong trường hợp ko đăng ký kết hôn mà mang yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố ko công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản một Điều 14 của Luật này; nếu mang yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

những trường hợp phải ly hôn ngẫu nhiên đăng ký kết hôn

Thông thường, nếu chưa đăng ký kết hôn thì chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với những người đã tổ chức đám cưới mà ko đăng ký kết hôn hoặc mang con mà chưa đăng ký kết hôn sẽ được yêu cầu quyết định về việc ko công nhận vợ chồng của toà án

Hậu quả của ly hôn lúc chung sống mà ko đăng ký kết hôn

Việc giải quyết hậu quả lúc nam nữ chung sống với nhau mà ko mang đăng ký kết hôn được quy định tại điều 14 15 16 của luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà ko đăng ký kết hôn
một.Nam, nữ mang đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà ko đăng ký kết hôn thì ko làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa những bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.
2.Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản một Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.
Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà ko đăng ký kết hôn
Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.
Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà ko đăng ký kết hôn
một. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà ko đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa những bên; trong trường hợp ko mang thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và những quy định khác của pháp luật mang liên quan.
2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, tiện dụng hợp pháp của phụ nữ và con; việc làm nội trợ và việc làm khác mang liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động mang thu nhập.

Như vậy đối với nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, đủ điều kiện đăng ký kết hôn nhưng ko đăng ký kết hôn thì ko được công nhận là vợ chồng. Trong trường hợp mang yêu cầu tòa án sẽ thụ lý và ra tuyên bố ko công nhận quan hệ vợ chồng. những vấn đề về con chung và tài sản tùy từng trường hợp mà sẽ mang những cách giải quyết khác nhau.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button