Top 10 luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005

1.Luật Giáo dục 2005 số 38/2005/QH11 – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1738 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 14 thg 6, 2005 · LUẬT. GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng …

Xem ngay

2.Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1625 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.[PDF] LUẬT Giáo dục Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 …

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(906 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 12 thg 1, 2015 · Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 …

Xem ngay

4.Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

 • Tác giả: www.bqllang.gov.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(412 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 2 thg 1, 2020 · Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019 … Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước …

Xem ngay

5.LUẬT GIÁO DỤC (số 382005QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 …

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(659 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: LUẬT GIÁO DỤC(số 382005QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005)LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC (SỐ 442009QH12)CHƯƠNG 5: NGƯỜI HỌCMỤC 1 : NHIỆM VỤ …

Xem ngay

6.Luật Giáo dục 2005

 • Tác giả: thegioiluat.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(705 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: LUẬT. GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ …

Xem ngay

7.Trung Học Cơ Sở Lê Lợi

 • Tác giả: thcsleloiq3.hcm.edu.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1464 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 ; Trích yếu: ; File đính kèm: ; File thứ 1: Luat Giao …

Xem ngay

8.Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

 • Tác giả: moet.gov.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(982 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 4 thg 7, 2019 · Luật giáo dục năm 2005 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ …

Xem ngay

9.Quản lý điều hành – Văn bản quy phạm pháp luật

 • Tác giả: moet.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(437 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, … Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng …

Xem ngay

10.Luật 38/2005/QH11 Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1292 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Luật 38/2005/QH11 Giáo dục. … hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 99 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 99 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 9 điều 88 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 88 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 84 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 84 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 77 luật giáo dục chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 77 luật giáo dục dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

Top 10 luật giáo dục 44/2009/qh12 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những luật giáo dục 44/2009/qh12 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp…

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

Top 10 điều 31 luật giáo dục 2019 chuẩn – Globalizethis

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những điều 31 luật giáo dục 2019 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply