Tổng hợp 15 Luật Doanh nghiệp qua các thời kỳ, từ năm 1990 đến nay

Tổng hợp 15 Luật Doanh nghiệp qua các thời kỳ, từ năm 1990 đến nay, Luật Doanh nghiệp 2020

Tổng hợp 15 Luật Doanh nghiệp qua các thời kỳ, từ năm 1990 đến nay (Hình minh họa)

TỔNG HỢP 15 LUẬT DOANH NGHIỆP QUA CÁC THỜI KỲ, TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY

STT

TÊN LUẬT

TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC

THỜI GIAN ÁP DỤNG

01

Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990

Hết hiệu lực

15/4/1991 đến 01/01/2000

02

Luật Công ty 1990

Hết hiệu lực

15/4/1991 đến 01/01/2000

03

Luật Doanh nghiệp tư nhân sửa đổi 1994

Hết hiệu lực

01/7/1994 đến 01/01/2000

04

Luật Công ty sửa đổi 1994

Hết hiệu lực

01/7/1994 đến 01/01/2000

05

Luật Doanh nghiệp Nhà nước 1995

Hết hiệu lực

30/4/1995 đến 01/7/2004

06

Luật hợp tác xã 1996

Hết hiệu lực

01/01/1997 đến 01/7/2004

07

Luật Doanh nghiệp 1999

Hết hiệu lực

01/01/2000 đến 01/7/2006

08

Luật Hợp tác xã 2003

Hết hiệu lực

01/7/2004 đến 01/01/2013

09

Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003

Hết hiệu lực

01/7/2004 đến 01/7/2015

10

Luật Doanh nghiệp 2005

Hết hiệu lực

01/7/2006 đến 01/7/2015

11

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012

Còn hiệu lực

01/7/2013 đến nay vẫn còn áp dụng

12

Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013

Hết hiệu lực

01/8/2013 đến 01/7/2015

13

Luật Doanh nghiệp 2014

Còn hiệu lực

01/7/2015 đến 01/01/2021

14

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Còn hiệu lực

01/01/2018 đến nay vẫn còn áp dụng

15

Luật Doanh nghiệp 2020

Sắp có hiệu lực

Áp dụng từ 01/01/2021

Lê Hải

Danh mục:
Nguồn: https://globalizethis.org
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *