Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2015

Doanh nghiệp mọc lên ngày càng nhiều với nhiều lý do khác nhau, có thể vì nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời, nhưng cũng có doanh nghiệp được thành lập không nhằm mục đích kiếm lời. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2015, như là quyền lợi của công ty, đặc điểm của từng loại hình, người đại diện pháp luật của công ty.

Các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2015
Các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2015

Pháp luật đảm bảo quyền gì cho công ty?

Để đảm bảo quyền lợi cho các công ty thì, pháp luật:

 • Công nhận sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
 • Đảm bảo quyền bình đẳng thông qua việc không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế
 • Thừa nhận hoạt động kinh doanh sinh lời đúng pháp luật
 • Tài sản của công ty, chủ sở hữu công ty không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Đặc điểm nhận dạng từng loại hình doanh nghiệp ra sao?

Dựa theo những quy định hiện hành, các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2015 bao gồm:

Thứ nhất, Doanh nghiệp tư nhân

 • Do 1 cá nhân làm chủ sở hữu
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về mọi hoạt động công ty.
 • Kinh doanh theo nghề nghiệp của chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu đồng thời là nhà quản lý doanh nghiệp.
Xem thêm :  Giải thể doanh nghiệp

Thứ hai, công ty hợp danh

 • Phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh
 • Có thể có thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động công ty.
 • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp

Thứ ba, công ty TNHH

 • Công ty TNHH 1 thành viên:+ Do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu+ Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:+ Có thể là tổ chức hoặc/và cá nhân+ Số lượng từ 2 người trở lên và không vượt quá 50 người.+ Chịu trách nhiệm doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp

Thứ tư, Công ty cổ phần

 • Có thể là tổ chức hoặc/và cá nhân. Tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng
 • Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp
 • Được phát hành cổ phần

Chủ thể nào làm người đại diện theo pháp luật công ty?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là “cá nhân” đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách bị đơn, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.

Xem thêm :  Loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Một công ty có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Hiện không có quy định cấm 1 người là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty.

Trên đây là các nội dung tư vấn các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2015. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Phan Law Vietnam theo thông tin sau đây.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888

Email: info@phan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.