Khai hoang đất để sử dụng có được coi là sở hữu đất hợp pháp không?

Khai hoang đất để sử dụng có được coi là sở hữu đất hợp pháp không?

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty, với câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Khoản 2, điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định:

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

Xem thêm :  Luật chuyển nhượng đất đai

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

Vậy trong trường hợp của bạn nếu bạn đã khai hoang và sử dụng ổn định mảnh đất này , cũng như đã đầu tư chi phí xây dựng kênh lạch này trước ngày 1/07/2004, thì bạn hoàn toàn có quyền được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bồi thường cho bạn hi phí đầu tư và đất .

Trong trường hợp này ,bố ạn đa sủ dụng ỏn định mảnh đất này với mục đích sử dụng như đất nông nghiệp từ năm 1988 đến nay , giả sử thời điểm bố bạn khai hoang mảnh đất naỳ chưa có quyết định về việc sử dụng đất cũng như chưa có kế hoạch , quy hoạch về việc sử dụng đất thì theo quy định nêu trên bạn đã đủ điều điện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai theo quy định nêu trên, tức bố bạn là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất này . Do vậy việc UBND cấp xã hông báo thu hồi đất đai của gia đình bạn thứ nhất là không đúng thẩm quyền ( theo điều 66 luật đất đai 2013 ) thứ hai là khong có căn cứ hợp pháp để thu hồi .

Trong trường hợp này , bạn khai hoang và sử dụng đất từ năm 2008 đến nay thì bạn chưa phải chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất , tuy vậy việc bạn bỏ công sức ra khai hoang mảnh đất để sử dụng mà bà L lại có hành vi lấn chiếm phần đất mà bạn khai hang được thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp này lên UBND cấp xã để được giải quyết .

Xem thêm :  Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án ?

>> Tham khảo ngay: Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai hoang?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.