Luật dân sự

[Ebook] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam

[EBOOK] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Tập 1+2 pdf (Tái bản 2018) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lời nói đầu

Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kì họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Đây là bộ luật lớn nhất ở nước ta hiện nay. Với 689 điều luật, Bộ luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân có tính phổ biến trong đời sống cùa nhân dân ta hiện nay.

Bộ luật dân sự quy định các chuẩn mực pháp lí cho cách ứng xử của các chủ thể trong giao lưu dân sự nhằm bảo đảm sự ổn định và lành mạnh hoá các quan hệ dân sự trong điều kiện phát triển nển kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng kịp thời việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và những người quan tâm, Bộ môn luật dân sự Khoa Pháp luật dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội đã chỉnh lí giáo trình phù hợp với khoa học pháp lí dân sự hiện đại và làm rõ nội dung cơ bản của các phần trong Bộ luật dân sự năm 2015.

Việc chỉnh lí giáo trình luật dân sự Việt Nam căn cứ vào chương trình, mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội và được xây dựng phù hợp với chương trình khung do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Giáo trình luật dân sự được biên soạn thành hai tập để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu.

Mặc dù tập thể tác giả đã hết sức cổ gắng nhưng giáo trình cũng khó tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong các độc giả góp ý để giáo trình luật dân sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày càng hoàn thiện.

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời giới thiệu

05 – Tập 1

Chương I – Khái niệm về Luật Dân sự Việt Nam

07

Chương II – Quan hệ pháp luật dân sự

61

Chương III – Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu

135

Chương IV – Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

161

Chương V- Quyền thừa kế

287

Chương VI – Nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng

05 – Tập 2

Chương VII – Các hợp đồng dân sự thông dụng

139

Chương VIII – Hứa thưởng và thi có giải

281

Chương IX – Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

287

Chương X – Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

299

Tải sách – Download

TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button