Luật bảo vệ môi trường

Tổng hợp văn bản pháp luật về môi trường cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ một cách tốt nhất, giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về môi trường cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất, chúng tôi xin cung cấp bảng tổng hợp Một số hồ sơ môi trường thường gặp & các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Hình ảnh minh họa

1. MỘT SỐ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG GẶP & CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

2. BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

www.tcgvn.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button