Liên danh tiếng Anh là gì?

Nếu doanh nghiệp bạn mới bắt đầu tìm hiểu về đấu thầu, hẳn bạn sẽ bỡ ngỡ với khái niệm nhà thầu liên danh. Thậm chí có người còn nhầm thành “liên doanh”. Vậy liên danh tiếng Anh là gì? liên danh khác gì với liên doanh? Tất cả những thắc mắc trên của Quý vị sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài viết dưới đây.

Liên danh là gì?

Liên danh là một thuật ngữ được quy định trong Luật đấu thầu 2013, theo đó liên danh nhà thầu là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp đứng tên để cùng nhau dự thầu dưới tư cách là nhà thầu liên danh và thực hiện gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án theo hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu tham gia đấu thầu độc lập hoặc cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn vị dự thầu được gọi là nhà thầu liên danh.

Đặc điểm của liên danh

– Mục đích của liên danh là nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn,vệ sinh môi trường,… khi thực hiện gói thầu.

– Việc liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

– Trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Khi tham gia liên danh, các nhà thầu liên danh sẽ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ.

Phân biệt liên doanh và liên danh

Từ khái niệm trên, có thể thấy về mặt cấu trúc, liên danh khá giống với liên doanh nhưng đây là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra sự so sánh về hai thuật ngữ này như sau:

Sự giống nhau

Điểm giống nhau ở khái niệm liên danh và liên doanh là sự liên kết bằng hợp đồng giữa hai hoặc nhiều pháp nhân để cùng thực hiện một hoạt động kinh doanh, đầu tư và thương mại.

Sự khác nhau:

Liên danh và liên doanh là hai khái niệm pháp luật có nội dung khác nhau, thuộc sự điều chỉnh của hai lĩnh vực pháp luật khác nhau. Trong đó:

– Khoản 35, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định, nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, liên danh nhà thầu là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp đứng tên để cùng nhau dự thầu và thực hiện gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án theo hồ sơ mời thầu, mà nếu chỉ một doanh nghiệp thì không đủ khả năng lực thực hiện gói thầu đó.

Các thành viên của liên danh thực hiện khối lượng công việc theo hồ sơ mời thầu. Nhiệm vụ mỗi thành viên của liên danh, thành viên đứng đầu liên danh được quy định trong hợp đồng liên danh.

– Liên danh nhà thầu là hình thức hợp tác mà các thành viên liên danh không phải thành lập pháp nhân mới; liên danh giải thể khi công việc của gói thầu theo hợp đồng với chủ đầu tư hoàn thành.

Còn theo quy định của pháp luật về đầu tư, liên doanh là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên doanh, doanh nghiệp liên doanh được thành lập và hoạt động dựa trên hợp đồng liên doanh và đại diện cho các bên khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi tìm hiểu về liên danh là gì? trong phần tiếp theo của bài viết này,chúng tôi xin phân tích “liên danh tiếng Anh là gì?”

Liên danh tiếng Anh là gì?

Liên danh trong tiếng Anh được dịch là joint venture và định nghĩa Joint venture means that two or more enterprises jointly bid as a partnership contractor and execute a bidding package that is part or the whole of the project according to the bidding documents.

Một số thuật ngữ về đấu thầu bằng tiếng Anh

Ngoài khái niệm “liên danh tiếng Anh là gì?”, để thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu quốc tế – nơi thường xuyên phải sử dụng tiếng anh, chúng tôi xin giới thiệu một số thuật ngữ về đấu thầu bằng tiếng anh như sau:

– Partnership of contractor: nhà thầu liên danh;

– Acceptance of bids: Chấp thuận trúng thầu;

– Bid security: Bảo đảm dự thầu;

– Bid capacity: Khả năng đấu thầu;

– Bid closing: Đóng thầu;

– Bid currency: Đồng tiền dự thầu;

– Bid evaluation: Đánh giá hồ sơ dự thầu;

– Bid evaluation report: Báo cáo xét thầu;

– Bid opening: Mở thầu;

– Bid submission: Nộp thầu;

– Bids: Hồ sơ dự thầu;

– Bids validity: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu;

– Bidding documents: Hồ sơ mời thầu;

– Bidder: Nhà thầu;

– Eligible Bidders: Nhà thầu hợp lệ;

– Procuring Entity: Bên mời thầu;

– Expense for bidding participation: Chi phí dự thầu;

– Package: Gói thầu;

– National Competitive Bidding (NCB) Đấu thầu cạnh tranh trong nước;

– Offer: Chào hàng;

– Open tender: Đấu thầu rộng rãi.

Trên đây là những tư vấn của về liên danh tiếng Anh là gì?. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 1900 6557 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://globalizethis.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.