Hỏi đáp

Lệ phí trước bạ là gì? Quy định về lệ phí trước bạ

[Global This]

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục thêm vốn xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà lúc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước với thẩm quyền để kinh doanh cho thuê hoặc tự sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.

 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.
 • Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa những hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.
 • Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền phê duyệt, ko với tranh chấp mà được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã với quyền sử dụng đất hợp pháp.
 • Nhà, đất sử dụng vào mục đích cùng đồng của những tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động, bao gồm:

– Đất với công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, những cơ sở khác của tôn giáo;

– Đất với công trình là đình, đền, miếu, am.

 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 • Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
 • Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.
 • Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê lúc kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ; trường hợp nhà hàng cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị với tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì nhà hàng cho thuê tài chính được miễn lệ phí trước bạ lúc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước với thẩm quyền,…
 • Nhà, đất, tài sản lạ lùng, tài sản chuyên tiêu dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật như:

– những loại nhà, đất chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

– Tàu thuỷ, thuyền, ôtô, xe gắn máy thuộc danh mục tài sản lạ lùng hoặc tài sản chuyên tiêu dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên tiêu dùng phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng hoặc được phép của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an hoặc cơ quan với thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy đăng ký phương tiện.

 • Nhà, đất thuộc tài sản Nhà nước tiêu dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
 •  Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, tư vấn) lúc Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc ko phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp lúc tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật).
 • Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng lúc đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

– Tài sản đã được cơ quan với thẩm quyền của Nhà nước VN dân chủ cùng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời cùng hoà miền Nam VN, Nhà nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa VN hoặc cơ quan với thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản, nay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà ko thay đổi chủ sở hữu tài sản.

Tài sản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hộ gia đình đứng tên (bao gồm cả đồng sở hữu tài sản), lúc phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho những thành viên hộ gia đình đăng ký lại;

– Trường hợp lúc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phát sinh chênh lệch dung tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất ko thay đổi thì được miễn nộp lệ phí trước bạ đối với phần dung tích đất tăng thêm;

– Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai từ ngày 01/01/2017.

 • Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau:

– Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc lúc doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây;

– Tài sản của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, đơn vị dự toán theo quyết định của cấp với thẩm quyền.

 • Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan với thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan với thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

 • Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ, phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do chuyển tới địa phương khác mà ko thay đổi chủ sở hữu tài sản.
 • Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được tư vấn mang tính chất nhân đạo, kể cả đất tất nhiên nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng.
 • Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút chất thải, xe hút bụi; xe chuyên tiêu dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.
 • Tàu bay của tổ chức được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng ko sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý, bưu gửi.

Trường hợp tàu bay đăng ký sử dụng làm phương tiện giao thông cá nhân thì thuộc diện phải chịu lệ phí trước bạ.

 • Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy được thay thế phải đăng ký lại trong thời hạn bảo hành.
 • Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà xưởng theo quy định tại khoản này được xác định theo pháp luật về phân cấp công trình xây dựng.
 • Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã, phường, thị trấn thuộc vùng phức tạp, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở những xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội những xã lạ lùng phức tạp, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 • Tàu thủy, thuyền ko với động cơ, trọng tải toàn phần tới 15 tấn; tàu thủy, thuyền với động cơ tổng công suất máy chính tới 15 sức ngựa; tàu thủy, thuyền với sức chở người tới 12 người; tàu thủy, thuyền chở khách vận tốc cao và tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa.
 • Nhà, đất của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong những lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho những hoạt động này.
 • Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho những hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và kỹ thuật; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật.
 • Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 • Phương tiện vận tải hành khách công cùng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Mức thu lệ phí trước bạ theo quy định pháp luật

Cách tính lệ phí trước bạ nhà, đất

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm thống kê lệ phí trước bạ.

Cách tính lệ phí trước bạ xe máy

– Trường hợp một: Khu vực TP trực thuộc trung ương; TP thuộc tỉnh; thị xã.

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x 5%

– Trường hợp 2: Khu vực còn lại

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x 2%

 •  Đăng ký từ lần thứ hai trở đi (được tặng, mua xe cũ, thừa kế,…)

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x một%

Như vậy, để tính được lệ phí trước bạ lúc mua xe máy cần phải biết được giá tính lệ phí trước bạ của từng loại xe, sau đó nhân với tỷ lệ %.

Cách tính lệ phí trước bạ ô tô

Cách tính lệ phí trước bạ ô tô áp dụng lúc mua ô tô mới như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)

Theo công thức trên, để tính được lệ phí trước bạ thì phải biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ % phải nộp lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ lúc mua ô tô được Nhà nước quy định cụ thể với từng loại xe, cụ thể như sau:

– Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, những loại xe tương tự:
2%.

– Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu: 10%.

– Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) với khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn một.500 kg và với từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN với khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn một.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu: mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

– Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) với khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn một.500 kg và với từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN với khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn một.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi: 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

lệ phí trước bạ là gì

Trên đây là tất tần tật những thông tin và quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. Qua bài viết này, những khách du lịch độc giả đã phần nào hiểu rõ được lệ phí trước bạ là gì rồi đúng ko nào? Nhớ theo dõi GiaiNgo hằng ngày để với thêm nhiều kiến thức mới nhé!

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button