làm việc chăm chỉ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Create by : https://globalizethis.org

Làm việc chăm chỉ nhé.

Work hard .

Bạn đang đọc: làm việc chăm chỉ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

QED

Những người thu hoạch cần làm việc chăm chỉ.

There is a need for the harvesters to work hard.

jw2019

Hãy nhìn chúng tôi làm việc chăm chỉ như những con hổ bị ăn chay.

Look at our vegetarian tiger work hard.

OpenSubtitles2018. v3

Để đạt được thành công, tôi đã làm việc chăm chỉ, tôi đã tự nỗ lực.

Reaching success, I worked hard, I pushed myself.

ted2019

Cả nam lẫn nữ đều làm việc chăm chỉ, không lãng phí thời gian.

Men and women were working hard, not wasting time.

jw2019

Đó là điều khiến chúng tôi làm việc chăm chỉ.

EB: Well that’s something we’re starting to work on very hard.

ted2019

Làm việc chăm chỉ để kiếm cơm cho cả nhà.

Worked hard to put food on the table.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng bao lâu, Mórmon và Morian làm việc chăm chỉ.

Soon Mórmon and Morian were working hard.

LDS

Những trưởng lão tín đồ đấng Christ làm việc chăm chỉ đáng được khích lệ.

Hardworking Christian elders deserve encouragement.

jw2019

Các duy nhất để đạt được là phải làm việc chăm chỉ.

The only way to get what you want in this world is through hard work.

OpenSubtitles2018. v3

Làm việc chăm chỉ!

Work hard !

QED

Bạn đã làm việc chăm chỉ.

You’ve worked hard .

QED

Ông làm việc chăm chỉ và không đòi hỏi gì.

Xem thêm :  Áp chảo là gì? Kỹ thuật áp chảo và các món áp chảo đơn giản dễ làm

Xem thêm: xếp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

He works hard so we want for nothing.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!

I will work hard !

QED

Họ làm việc chăm chỉ và cho đi và tiếp tục sống mà không hề than vãn .

They work hard, and they give back, and they keep going without complaint .

EVBNews

Làm việc chăm chỉ, cho cậu một mái nhà, làm tốt nhất có thể.

Works hard, puts a roof over your head, does the best he can.

OpenSubtitles2018. v3

Làm việc chăm chỉ.

Work hard.

OpenSubtitles2018. v3

Làm việc chăm chỉ trong từng chi tiết vì khách hàng của các bạn.

Pre-sweat the details for your audience.

ted2019

Ông dậy sớm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút.

He just woke up a little earlier and worked a little harder.

ted2019

Không có gì như một ngày làm việc chăm chỉ cả

Nothing like a hard day’s work.

OpenSubtitles2018. v3

Làm việc chăm chỉ, chơi hết mình, tôi nói đúng không?

Work hard, play hard, am I right?

OpenSubtitles2018. v3

Họ rất nhỏ con, nhưng lại là những người làm việc chăm chỉ.

They’re very small, but hard workers.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng làm việc chăm chỉ như ai mà.

I’m sure not pulling my weight.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy là người lương thiện, làm việc chăm chỉ và lịch thiệp.

He is honest, hardworking, and courteous.

Xem thêm: đối phương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xem thêm :  thuỷ điện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.