Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất

[ad_1]

Ký hiệu những loại đất trên map địa chính ? Các loại đất trên sổ đỏ chính chủ ? Ký hiệu trên map quy hoạch đất ? Ký hiệu những loại đất theo Luật đất đai năm 2013 ? Quy định về những mã ký hiệu loại đất theo Phụ lục 01 TT 55/2013 / TT-BTNMT ?

Ký hiệu này là loại đất gì? Ký hiệu từng loại đất trên sổ đỏ có ý nghĩa ra sao? Bản đồ địa chính được lập và quản lý bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Có tác dụng là thống kê, kiểm kê các diện tích đất đai trên từng địa phương trên cả nước. Nó là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý đất đai, giải quyết các tranh chấp đất đai, xác định mục đích sử dụng đất của từng thửa đất.

Trên bản đồ địa chính, nhiều người thấy có các ký hiệu kiểu: LUC, LUK, LUN, LNC, ONT, OĐT…mà không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu đó. Các ký hiệu trên chính là các mã loại đất, ký hiệu loại đất. Dựa vào mã đó, cơ quan quản lý Nhà nước có thể xác định thửa đất đó có mục đích sử dụng đất là gì. 

Bạn đang đọc: Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất

ky-hieu-loai-dat-theo-muc-dich-su-dung-dat

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

1. Bảng mã ký hiệu các loại đất mới nhất

Ký hiệu các loại đất theo mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 và được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 01 TT 55/2013/TT-BTNMT như sau:

Về cơ bản theo pháp luật thì Đất hiện tại được chia ra làm 03 loại : Đất nông nghiệp ( Đất sử dụng cho những mục tiêu sản xuất nông nghiệp ), Đất phi nông nghiệp ( Đất sử dụng cho những mục tiêu không phải nông nghiệp ), Đất chưa đưa vào sử dụng. Và những loại đất ấy được chia đơn cử theo bảng mã sau đây :

STT

Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC

Mục đích sử dụng đất

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I.1

Đất sản xuất nông nghiệp

I. 1.1 Đất trồng cây hàng năm
I. 1.1.1 Đất trồng lúa
Đất chuyên trồng lúa nước LUC
Đất trồng lúa nước còn lại LUK
Đất trồng lúa nương LUN
I. 1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC
I. 1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác
Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK
I. 1.2 Đất trồng cây nhiều năm
I. 1.2.1 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm LNC
I. 1.2.2 Đất trồng cây ăn quả lâu năm LNQ
I. 1.2.3 Đất trồng cây nhiều năm khác LNK

I.2

Đất lâm nghiệp

I. 2.1 Đất rừng sản xuất
I. 2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN
I. 2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST
I. 2.1.3 Đất khoanh nuôi hồi sinh rừng sản xuất RSK
I. 2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM
I. 2.2 Đất rừng phòng hộ
I. 2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN
I. 2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ RPT
I. 2.2.3 Đất khoanh nuôi hồi sinh rừng phòng hộ RPK
I. 2.2.4 Đất trồng rừng phòng hộ RPM
I. 2.3 Đất rừng đặc dụng
I. 2.3.1 Đất có rừng tự nhiên đặc dụng RDN
I. 2.3.2 Đất có rừng trồng đặc dụng RDT
I. 2.3.3 Đất khoanh nuôi phục sinh rừng đặc dụng RDK
I. 2.3.4 Đất trồng rừng đặc dụng RDM

I.3

Đất nuôi trồng thủy sản

I. 3.1 Đất nuôi trồng thủy hải sản nước lợ, mặn TSL
I. 3.2 Đất nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt TSN

I.4

Đất làm muối

LMU

I.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

II

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

II.1

Đất ở

II. 1.1 Đất ở tại nông thôn ONT
II. 1.2 Đất ở tại đô thị ODT

II.2

Đất chuyên dùng

II. 2.1 Đất trụ sở cơ quan, khu công trình sự nghiệp
II. 2.1.1 Đất trụ sở cơ quan, khu công trình sự nghiệp nhà nước TSC
II. 2.1.2 Đất trụ sở khác TSK
II. 2.1.3 Đất quốc phòng CQP
II. 2.1.4 Đất bảo mật an ninh CAN
II. 2.2 Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp
II. 2.2.1 Đất khu công nghiệp SKK
II. 2.2.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại SKC
II. 2.2.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay

SKS
II. 2.2.4 Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, gốm sứ SKX
II. 2.3 Đất có mục tiêu công cộng
II. 2.3.1 Đất giao thông vận tải DGT
II. 2.3.2 Đất thủy lợi DTL
II. 2.3.3 Đất khu công trình nguồn năng lượng DNL
II. 2.3.4 Đất khu công trình bưu chính viễn thông DBV
II. 2.3.5 Đất cơ sở văn hóa truyền thống DVH
II. 2.3.6 Đất cơ sở y tế DYT
II. 2.3.7 Đất cơ sở giáo dục – đào tạo và giảng dạy DGD
II. 2.3.8 Đất cơ sở thể dục – thể thao DTT
II. 2.3.9 Đất cơ sở điều tra và nghiên cứu khoa học DKH
II. 2.3.10 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH
II. 2.3.11 Đất chợ DCH
II. 2.3.12 Đất có di tích lịch sử, danh thắng DDT
II. 2.3.13 Đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải DRA

II.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

II. 3.1 Đất tôn giáo TON
II. 3.2 Đất tín ngưỡng TIN

II.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

II.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

II. 5.1 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON
II. 5.2 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

II.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

III

Đất chưa sử dụng

III. 1 Đất bằng chưa sử dụng BCS
III. 2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS
III. 3 Núi đá không có rừng cây NCS

IV

Đất có mặt nước ven biển

IV. 1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy hải sản MVT
IV. 2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR
IV. 3 Đất mặt nước ven biển có mục tiêu khác MVK

2. Đất rừng sản xuất ký hiệu là gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Ký hiệu trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2001 RTS là loại đất gì ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Bảng 11 Thông tư 55/2013 / TT-BTNMT lao lý về ký hiệu đất thì lúc bấy giờ không có ký hiệu loại đất là RTS, trong những văn bản khác như Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT không có lao lý về ký hiệu này. Chỉ có ký hiệu là RST, không biết bạn có viết nhầm hay không ? Nếu là RST là đất rừng sản xuất .

Xem thêm: Ý nghĩa của các ký hiệu màu sắc trên bản đồ, bản vẽ quy hoạch

3. CNĐ là loại đất gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư ! Em có sổ đỏ chính chủ chuyển nhượng ủy quyền đất từ 1 người khác năm 2004, trong cột mục tiêu sử dụng ghi 700 mét vuông là : HLĐB, DT còn lại ghi là : CNĐ. Cho em hỏi : CNĐ là loại mục tiêu sử dụng đất gì ? Em tra trong bảng ký hiệu mục tiêu sử dụng đất thì không có loại này mà em nghe nói chỗ đất của em sắp bị quy hoạch nên em lo quá mong luật sư tư vấn giúp em với. Em cảm ơn nhiều.

Luật sư tư vấn:

Ký hiệu loại đất theo mục tiêu sử dụng đất được hướng dẫn đơn cử tại Phụ lục 01 Thông tư 55/2013 / TT-BTNMT Như vậy, theo pháp luật trên thì không có kí hiệu CNĐ như bạn đã trình diễn. Do đó, bạn nên đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để hỏi rõ về loại kí hiệu này.

4. ONT là loại đất gì?

ONT là đất ở tại nông thôn thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Đất ở tại nông thôn do hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng để thiết kế xây dựng nhà tại, kiến thiết xây dựng những khu công trình công cộng Giao hàng cho nhu yếu đời sống, đất ao vườn trong cùng thửa đất thuộc dân cư nông thôn. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch tăng trưởng nông thôn mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định hành động hạn mức giao cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể làm đất ở đồng thời diện tích quy hoạnh tách thửa tối thiểu so với đất ở tại nông thôn .

Xem thêm: Ký hiệu ONT, ODT, LUC, LNK, DKV, BHK, TMD, DHT là loại đất gì?

Hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương tạo điều kiện kèm theo cho người dân tại nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng những khu dân cư đã có sẵn, hạn chế trường hợp lan rộng ra khu dân cư trên đất nông nghiệp.

5. ODT là loại đất gì?

ODT là đất ở tại đô thị thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Đất ở tại đô thị dùng để thiết kế xây dựng nhà tại, kiến thiết xây dựng những khu công trình công cộng Giao hàng cho nhu yếu đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư đô thị tương thích với quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí đất ở tại đô thị phải bảo vệ tương thích đất sử dụng để thiết kế xây dựng những khu công trình công cộng, khu công trình sự nghiệp, bảo vệ vệ sinh thiên nhiên và môi trường và cảnh sắc đô thị. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quỹ đất địa phương để xác lập hạn mức giao đất cho những hộ mái ấm gia đình, cá thể để tự xây nhà ở nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện kèm theo giao đất theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở. Đồng thời pháp luật về diện tích quy hoạnh tách thửa tối thiểu so với đất ở. Trong trường hợp muốn quy đổi đất ở tại đô thị sang đất thiết kế xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thì cần phân phối điều kiện kèm theo như sau : tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị do cơ quan có thẩm quyền phát hành đồng thời quan tâm đến yếu tố môi trường tự nhiên, trật tự, bảo đảm an toàn.

6. LUC là loại đất gì?

LUC là ký hiệu của đất chuyên trồng lúa nước thuộc nhóm đất nông nghiệp. Đất trồng lúa là đất có điều kiện kèm theo tương thích để trồng lúa, gồm có đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác. Vậy đất chuyên trồng lúa nước khác gì so với đất trồng lúa khác ?

Xem thêm: Xác định loại đất để làm gì? Các căn cứ để xác định loại đất?

Theo lao lý pháp lý lúc bấy giờ, có định nghĩa đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong một năm. Đất trồng lúa khác gồm hai loại : đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương. Điều kiện vạn vật thiên nhiên tặng thêm cộng với bảo vệ lương thực cho người dân nên nhà nước rất chăm sóc đến việc canh tác, tăng trưởng cây lúa nước. Hàng năm, Nhà nước sẽ trích từ ngân sách để hỗ trợ sản xuất lúa cho những địa phương gồm có : ngân sách góp vốn đầu tư và ngân sách tiếp tục. Ngoài ra, Nhà nước còn có mức tương hỗ như sau : – Đối với đất chuyên trồng lúa nước Nhà nước sẽ hộ trợ một triệu đồng / ha / năm ; – Đất chuyên trồng lúa nước tái tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa, Nhà nước tương hỗ 5.000.000 đồng / ha / năm. Các địa phương sẽ sử dụng những khoản tiền thu và ngân sách tương hỗ để bảo vệ, tăng trưởng đất trồng lúa tương thích với điều kiện kèm theo địa phương với những nội dung như : lập quy hoạch, lập map, nghiên cứu và phân tích chất lượng hóa, lý tính, tái tạo, nâng cao chất lượng của những vùng đất chuyên trồng lúa nước. Đầu tư kiến thiết xây dựng những khu công trình hạ tầng nông nghiệp, trong đó ưu tiên góp vốn đầu tư mạng lưới hệ thống giao thông vận tải, thủy lợi đất trồng lúa. Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước. Hỗ trợ cho người nông dân về giống lúa, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, sản xuất và tiêu thụ loại sản phẩm lúa gạo. Khi dân cư có nhu yếu chuyển đất trồng lúa nước sang đất sử dụng mục tiêu phi nông nghiệp thì người có nhu yếu phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, tăng trưởng đất trồng lúa.

7. LNK là loại đất gì?

LNK là đất trồng cây nhiều năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp. Theo định nghĩa thì đất trồng cây nhiều năm là đất trồng những loại cây có thời hạn sinh trưởng trên một năm từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch, kể cả cây có thời hạn sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm như thanh long, chuối, dứa, nho, .. gồm có đất trồng cây công nghiệp lâu năm, đất trồng cây ăn quả lâu năm và đất trồng cây nhiều năm khác. Đất trồng cây nhiều năm khác là đất trồng cây nhiều năm nhưng không phải đất trồng cây công nghiệp lâu năm và đất trồng cây ăn quả lâu năm gồm đa phần là đất trồng cây lấy gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh sắc không thuộc đất lâm nghiệp, đất vườn trồng xen lẫn nhiều loại cây nhiều năm hoặc cây nhiều năm xen lẫn cây hàng năm. Theo lao lý tại thông tư mới về map địa chính thì ký hiệu LNK : đất trồng cây nhiều năm khác không còn được bộc lộ trong bản ký hiệu đất biểu lộ trên map địa chính, mảnh trích đo địa chính.

8. DKV là loại đất gì?

DKV là ký hiệu của đất khu đi dạo, vui chơi công cộng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Những khu vực thuộc đất DKV hoặc quy hoạch DKV thì nghiêm cấm hành vi kiến thiết xây dựng nhà ở và những khu công trình thiết kế xây dựng. Nếu triển khai thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật của pháp lý.

9. BHK là loại đất gì?

BHK là đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp. Đất trồng cây hàng năm gồm có đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Như đã nói ở trên, đất trồng lúa gồm có : đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương. Đất trồng cây hàng năm khác gồm có : đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.

10. TMD là loại đất gì?

TMD là đất thương mại, dịch vụ thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Theo lao lý của pháp lý, đất thương mại, dịch vụ là đất được sử dụng nhằm mục đích mục tiêu thiết kế xây dựng những cơ sở hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc kiến thiết xây dựng những khu công trình khác nhằm mục đích ship hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại, dịch vụ. Hiện nay, thời hạn cho thuê đất, giao đất so với những hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ là không quá 50 năm.

11. Căn cứ pháp luật để xác định loại đất

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư. Xin Luật sư tư vấn cho tôi một việc như sau : Gia đình tôi mua một mảnh đất trong khu dân cư nông thôn. Trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cấp từ năm 1993, mảnh đất nói trên được xác lập là đất thổ cư ( kí hiệu T ). Tuy nhiên khi làm thủ tục sang tên thì cán bộ địa chính lại thông tin trong map 299 khu đất nói trên là đất trồng cây nhiều năm và nhu yếu phải cấp lại Giấy ghi nhận Quyền sử dụng đất sang đất trồng cây nhiều năm thì mới được làm thủ tục chuyển quyền. Vậy trường hợp này phải như thế nào thì đúng luật ?

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Điều 11 Luật đất đai 2013 pháp luật về việc địa thế căn cứ xác lập loại đất như sau :

“Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác lập loại đất theo một trong những địa thế căn cứ sau đây : 1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 ; Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; 2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này so với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận pháp luật tại khoản 1 Điều này ; 3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận lao lý tại khoản 1 Điều này ; 4. Đối với trường hợp không có sách vở pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác lập loại đất triển khai theo lao lý của nhà nước. ” Theo đó tại khoản 1 Điều 11 Luật đất đai 2013 pháp luật việc xác lập loại đất địa thế căn cứ theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã được cấp từ trước ngày 10 tháng 12 năm 2009. Theo thông tin bạn phân phối thì mảnh đất mà bạn mua đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1993 và trên đó xác lập thửa đất này là đất thổ cư ( ký hiệu T trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ). Vậy theo Luật Đất đai 2013 thì Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cấp từ năm 1993 chính là địa thế căn cứ xác lập loại đất của mảnh đất này. Bản đồ 299 được lập ra dựa trên Chỉ thị 299 / TTg của Thủ tướng nhà nước ngày 10 tháng 11 năm 1980 về “ Công tác đo đạc, phân hàng và ĐK ruộng đất trong cả nước ” Thủ tướng nhà nước đã nhu yếu những ngành, những cấp triển khai công tác làm việc đo đạc, lập map phân loại đất, phân hạng đất canh tác và ĐK, thống kê tình hình sử dụng ruộng đất trong cả nước. Vì vậy, hoàn toàn có thể thấy sự sai khác về loại đất này giữa hai loại sách vở này đã có từ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993. Có thể thấy rằng hồ sơ địa chính gồm có những loại sách vở giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản trị hàng loạt đất đai thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị, gồm có cả đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những loại đất khác. Những nội dung quản trị so với đất là rất rộng, trong đó có những thông tin quan trọng về size, hình thể, vị trí – góc, cạnh, mặt tiếp giáp của thửa đất như bạn có nêu. Do đó, trong mối quan hệ với Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì hồ sơ địa chính mang đặc thù là “ hồ sơ gốc ”, thực trạng của thửa đất luôn phải được quản trị, update vào hồ sơ địa chính mặc dầu người sử dụng chưa thực thi thủ tục ĐK quyền sử dụng đất. Bởi vậy, về nguyên tắc nội dung của Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, gồm có diện tích quy hoạnh, hình thể, phân loại của thửa đất cần được xác lập một cách đúng mực và tương thích với những nội dung đã được ghi nhận trong hồ sơ địa chính. Do đó khi nội dung trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất có sự độc lạ với hồ sơ địa chính thì phải vận dụng theo hồ sơ địa chính. Theo đó, khi có sự rơi lệch giữa hồ sơ địa chính với Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mà đơn cử trong trường hợp của mái ấm gia đình bạn ở đây là Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cấp sai mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan nhà nước phải đính chính hoặc tịch thu giấy chứng đã cấp theo điểm d khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 về đính chính, tịch thu Giấy ghi nhận đã cấp lao lý như sau : “ d ) Giấy ghi nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng người dùng sử dụng đất, không đúng diện tích quy hoạnh đất, không đủ điều kiện kèm theo được cấp, không đúng mục tiêu sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo lao lý của pháp lý đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực thi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý đất đai. ”

quy-dinh-phap-luat-ve-can-cu-de-xac-dinh-loai-dat

Luật sư tư vấn pháp luật về mã ký hiệu đất, xác định loại đất:1900.6568

Trình tự, thủ tục tịch thu giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục tiêu theo lao lý của Điều 87 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP thực thi như sau : + Trường hợp cơ quan tìm hiểu, thanh tra có văn bản Tóm lại giấy ghi nhận đã cấp không đúng thì cơ quan có thẩm quyền xem xét Tóm lại tịch thu giấy ghi nhận + Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận phát hiện giấy ghi nhận cấp không đúng thì thông tin cho người sử dụng đất biết rõ nguyên do và quyết định hành động tịch thu giấy ghi nhận

+ Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay

+ Văn phòng ĐK đất đai triển khai việc tịch thu và quản trị Giấy ghi nhận đã tịch thu + Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý chấp thuận với việc xử lý việc tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo lao lý của pháp lý về khiếu nại. Sau khi được cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất theo đúng pháp luật thì mái ấm gia đình bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nếu phân phối đủ những điều kiện kèm theo chuyển nhượng ủy quyền theo lao lý của pháp lý.

[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đức thánh cả là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đọc truyện ông xã anh là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những để thế giới biết bạn là ai ebook dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đại tá nguyễn xuân lân là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đà xá cổ đế là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply