knees tiếng Anh là gì?

[ad_1]

knees tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng knees trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ knees tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm knees tiếng Anh
knees
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ knees

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: knees tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

knees tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ knees trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ knees tiếng Anh nghĩa là gì.

knee /ni:/

* danh từ
– đầu gối
=up to one’s knee+ đến tận đầu gối
– chỗ đầu gối quần
=the trousers bulge at the knees+ quần phồng ra ở chỗ đầu gối
– (kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay
– chân quỳ hình thước thợ ((cũng) knee bracket); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc
!to bend the knee to somebody
– quỳ gối trước ai
!to bow the knee before somebody
– chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào
!to bring someone to his knees
– bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng
!to get ogg one’s knees
– đứng dậy (sau khi quỳ)
!to give (offer) a knee to somebody
– giúp đỡ ai, phụ tá ai
– (thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu
!to go on one’s knees
– quỳ gối
!to go on one’s knees to somebody
– quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai
!on one’s knees
– quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mình
!on hands and knees
– bỏ
!it is on the knees of the gods
– còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn

* ngoại động từ
– hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối
– làm chắc (khung…) bằng sắt thước thợ
– (thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối

Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì ? Uptown Là Gì? Phân Biệt Downtown Và Uptown

Xem thêm :  “Net-zero emissions” là gì? Tại sao Apple hay Facebook lại muốn đạt được tiêu chí này? | Tinh tế

Thuật ngữ liên quan tới knees

Xem thêm: Torrent là gì? Cách sử dụng Torrent như thế nào?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của knees trong tiếng Anh

knees có nghĩa là: knee /ni:/* danh từ- đầu gối=up to one’s knee+ đến tận đầu gối- chỗ đầu gối quần=the trousers bulge at the knees+ quần phồng ra ở chỗ đầu gối- (kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay- chân quỳ hình thước thợ ((cũng) knee bracket); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc!to bend the knee to somebody- quỳ gối trước ai!to bow the knee before somebody- chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào!to bring someone to his knees- bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng!to get ogg one’s knees- đứng dậy (sau khi quỳ)!to give (offer) a knee to somebody- giúp đỡ ai, phụ tá ai- (thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu!to go on one’s knees- quỳ gối!to go on one’s knees to somebody- quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai!on one’s knees- quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mình!on hands and knees- bỏ!it is on the knees of the gods- còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn* ngoại động từ- hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối- làm chắc (khung…) bằng sắt thước thợ- (thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối

Đây là cách dùng knees tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm :  Bella Quỵt Tiền Là Ai ? Hot Girl 'Ăn Quỵt', Hút Thuốc Bây Giờ Ra Sao?

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ knees tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

knee /ni:/* danh từ- đầu gối=up to one’s knee+ đến tận đầu gối- chỗ đầu gối quần=the trousers bulge at the knees+ quần phồng ra ở chỗ đầu gối- (kỹ thuật) khuỷu tiếng Anh là gì?
khớp xoay- chân quỳ hình thước thợ ((cũng) knee bracket) tiếng Anh là gì?
thanh (sắt tiếng Anh là gì?
gỗ) uốn gãy góc!to bend the knee to somebody- quỳ gối trước ai!to bow the knee before somebody- chịu phục tùng ai tiếng Anh là gì?
chịu khuất phục trước người nào!to bring someone to his knees- bắt ai phải quỳ gối tiếng Anh là gì?
bắt ai phải đầu hàng!to get ogg one’s knees- đứng dậy (sau khi quỳ)!to give (offer) a knee to somebody- giúp đỡ ai tiếng Anh là gì?
phụ tá ai- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu!to go on one’s knees- quỳ gối!to go on one’s knees to somebody- quỳ gối trước ai tiếng Anh là gì?
quỵ luỵ ai tiếng Anh là gì?
van nài ai!on one’s knees- quỳ gối tiếng Anh là gì?
quỵ luỵ tiếng Anh là gì?
van nài tiếng Anh là gì?
hạ mình!on hands and knees- bỏ!it is on the knees of the gods- còn chưa rõ tiếng Anh là gì?
chưa biết tiếng Anh là gì?
chưa chắc chắn* ngoại động từ- hích bằng đầu gối tiếng Anh là gì?
đụng bằng đầu gối- làm chắc (khung…) bằng sắt thước thợ- (thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

Xem thêm :  Tổng hợp tiếng Anh là gì? Những điều bạn chưa biết về tổng hợp
[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.