Công lý

Khóa Là Gì Tin Học 12

[Globalizethis]

một. Mô hình dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm mô hình dữ liệu

– Mô hình dữ liệu là một tập hợp những khái niệm, tiêu dùng để mô tả CTDL, những thao tác dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL

– những loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn.

khách du lịch đang xem: Khóa là gì tin học 12

Môhình vật lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biết dữ liệu được lưu trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan hệ

– Mô hình dữ liệu quan hệ được E.F.Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng 20 năm trở lại đây những hệ CSDL theo mô hình quan hệ được tiêu dùng rất phổ biến.

– Trong mô hình quan hệ:

Về mặt cấu trúc: Dữ liệu được thể hiện trong những bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác trên dữ liệu: mang thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về mặt ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong một bảng phải thoả mãn một số ràng buộc.

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

– CSDL quan hệ: CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ.

– Hệ QTCSDL quan hệ : Hệ QTCSDL quan hệ tiêu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

Xem thêm: In Tên Lên Áo Bóng Đá trực tuyến, Ghi Tên Và Số Lên Áo Bóng Đá Trực Tuyến

– Những đặc trưng của CSDL quan hệ:

Mỗi quan hệ mang một tên phân biệt với tên những quan hệ khác.những bộ là phân biệt và thứ tự những bộ là ko trọng yếu.Mỗi thuộc tính mang một tên phân biệt và thứ tự những thuộc tính là ko trọng yếu.Quan hệ ko mang thuộc tính đa trị hay phức hợp.

b. Ví dụ

– Để quản lý học sinhmượn sách ở một trường học, thông thườngquản lí những thông tin sau:

Thông tin người mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)

*

c. Khóa và liên kết giữa những bảng

– Khóa: Khóa của một bảng là một tập gồm một hay một số thuộc tính của bảng phân biệt được những cá thể.

– Khoá chính:

Một bảng mang thể mang nhiều khóa. Trong những khóa của một bảng người ta thường sắm (chỉ định) một khóa làm khóa chính.lúc nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính ko được để trống.

* sử dụng rộng rãi:

Mỗi bảng mang ít nhất một khóa. Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ lôgic của những dữ liệu chứ ko phụ thuộc vào giá trị của những dữ liệu.Nên sắm khóa chính là khóa mang ít thuộc tính nhất.

Xem thêm: Tường Thuật Trực Tiếp Bóng Đá Mexico, Bóng Đá: Trực Tiếp Liga Mx 2020/2021

Liên kết: Thực chất sự liên kết giữa những bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Chẳng hạn thuộc tính số thẻ là khóa của bảng người mượn xuất hiện lại ở bảng mượn sách đó tạo nên liên kết giữa 2 bảng này.

Chuyên mục: Kiến Thức

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button