Khái Niệm Cơ Sở Vật Chất Là Gì, Cơ Sở Vật Chất

Create by : https://globalizethis.org

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 2 MB, 40 trang )

Bạn đang xem: Khái niệm cơ sở vật chất là gì

Xem thêm: ĐịNh Nghĩa chương trình TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì chương trình

QUẢN TRỊ CSVC & TBGDĐẶNG THU THỦYKHOA QUẢN LÝ – HVQLGDNỘI DUNGI. Một số vấn đề chung1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục2. Vai trò của CSVC & TBGDII. Quản lý CSVC & TBGD 1. Khái niệm về Quản lý CSVC & TBGD 2. Nội dung về Quản lý CSVC & TBGDI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục:1.1. Khái niệmCSVC và TBGD là tất cả các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính GD khác để đạt được mục đích GDHệ thống CSVC và TBGD là một hệ thống đa dạng về chủng loại và có một số bộ phận tương đối phức tạp về mặt kỹ thuật.Tính đa dạng và phong phú của hệ thống tạo ra không ít trở ngại trong quản lý và sử dụng.
1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục1.2. Nội dung CSVC & TBGD:Tr ng h cườ ọ Sach va TVTHThi t b GDế ị1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục1.2. Nội dung CSVC & TBGD:CSVC và TBGD bao gồm : Trường học; Sách và thư viện trường học; Thiết bị giáo dục.a, Trường học:-là công trình văn hoá giáo dục có mức đầu tư lớn và sử dụng
lâu dài, là nơi thực hiện việc giáo dục, dạy học tập trung phải được cân nhắc tính toán sao cho phù hợp với nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phù hợp với giáo dục- đào tạo hướng tới tương lai, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh học đường, an toàn các mặt cũng như đảm bảo tốt quá trình cơ bản ở nhà trường là dạy và học cùng các mặt hoạt động, sinh hoạt khác.Trờnghọclànơitổchứcviệcgiảngdạyvàgiáodụchọcsinh.-Điều41củađiềulệtrờngtrunghọcquiđịnhđịađiểmtrờnghọc
Trờnghọclàmộtkhuriêngđợcđặttrongmôitrờngthuậnlợichogiáodục-Yờu cu ca trng s1. Xỏc nh a im ti u ca khu trng trong khu vc dõn c:Trng phi t khu trung tõm, xa ni n o, khúi bi, ao h, ngha trang, bnh vin trỏnh truyn nhim hoc nh hng n tõm lý hc tpCác khu vực có liên quan như phòng học, phòng thí nghiệm,
phòng để đồ dùng dạy học cần được tính theo đầu học sinh/ca học ít nhất phải đạt:6 m2 đối với thành phố thị xã10m2 đối với ngoại thành, ngoại thị và vùng nông thôn2. Các khối công trình : trường học phải đủ các khối công trình theo quy định của Bộ GD-ĐT: Khối học tập, khối lao động thực hành, khối giáo dục, rèn luyện thể dục thể thao, khối phục vụ học tập, khối hành chính – hiệu bộ, khối phục vụ sinh hoạt.3. Phòng học và việc tổ chức khoa học một phòng học4. Phòng học bộ môn1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục
b, Sách và thư viện trường học:* SGK và STK là thành phần chính của thư viện nhà trường, được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng trong trường học-là loại CSVC trọng yếu, là phương tiện cần thiết phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường -là nguồn tri thức quan trọng của học sinh và giáo viênNhận thức đầy đủ vai trò của sách và thư viện cùng với việc tổ chức sử dụng tốt thư viện và sách góp phần đảm bảo chất lượng của quá trình dạy học, giáo dục.
* Thư viện: xây dựng và quản lý các loại sách, báo, tạp chí khoa học có tính chất nghiệp vụ, STK, SGK…sử dụng cho GV và học sinh nhằm phục vụ có hiệu quả cho hoạt động dạy và học ở nhà trường1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dụcc, Thiết bị giáo dục: Bao gồm:- Các thiết bị dùng chung- Các thiết bị trực quan, thực nghiệm – Các thiết bị kỹ thuật ( các phương tiện Nghe – Nhìn)Đặc điểm:-
Được sử dụng thường xuyên, trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và học tập,- Gắn liền với nội dung và phương pháp trong từng tiết học – Là bộ phận quan trọng góp phần đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học.1. Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dụcc, Thiết bị giáo dục (tiếp): – Được sản xuất, cung cấp hàng loạt, đồng bộ theo những tiêu chuẩn kỹ thuật xác định của quốc tế hoặc trong nước là các
thiết bị GD chính quy và là bộ phận chủ yếu của CSVC và TBGD. — Là bộ phận thiết bị GD có tính hiện đại và khả năng sư phạm to lớn và thường được sử dụng chung trên lớp.Vai trò: sự phát triển nhanh chóng của CSVC và TBGD đã và đang tạo ra tiềm năng sư phạm to lớn cho quá trình dạy học và việc ứng dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại đã đem lại chất lượng mới cho các phương pháp dạy học .Bài tập chương 2Tìm hiểu cơ sở pháp lý, thực trạng và biện pháp quản lý cơ sở
vật chất và thiết bị giáo dục trong các cơ sở giáo dục(7/10)Chia làm 4 nhóm:-Mầm non ( Nhóm 4: B. Xuân)-Tiểu học ( Nhóm 3: B. Lũy)-THCS ( Nhóm 2: bạn Huy)-Trung học phổ thông ( Nhóm 1: B. Dung)`Hệ thống thiết bị giáo dục
Bài tập chương 2 (K2B)Tìm hiểu cơ sở pháp lý, thực trạng và biện pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục trong các cơ sở giáo dục (Ngày thâor luận: 11/10)Chia làm 6 nhóm:-Mầm non (Nhóm 4) -Tiểu học (Nhóm 5)-THCS (Nhóm 1)-
Trung học phổ thông (nhóm 6)-CD, DH va sau DH (Nhóm 2)-Hệ thống các trường nghề (Nhóm 3)2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.1. CSVC và TBGD là một bộ phận của nội dung và phương pháp dạy học Hoạt động dạy và hoạt động học phải là những hoạt động khăng khít giữa các đối tượng xác định và có mục đích nhất định 
CSVC và TBGD phục vụ cho phương pháp dạy học giúp quá trình dạy có chất lượng và hiệu quảNgày nay, khi khoa học và công nghệ trong xã hội tiến bộ vượt bậc thì sự tiến bộ đó cũng được phản ánh vào hệ thống CSVC và TBGD của nhà trường2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.1. CSVC và TBGD … (tiếp) CSVC và TBGD là bộ phận của nội dung và phương pháp dạy học, chúng có thể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đối tượng chứa nội dung cần nhận thức.- Xét về mặt nội dung và phương pháp dạy học thì CSVC và TBGD đóng vai trò hỗ trợ tích cực:
– CSVC và TBGD còn là một bộ phận không thể thiếu của nội dung và phương pháp GD.2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.2. CSVC và TBGD trong việc đảm bảo chất lượng dạy và họcĐối với 1 số nội dung học tập phức tạp tạp cần đến sự hỗ trợ tích cực của phương tiện trực quan mới giải quyết được  học bằng tất cả giác quan, huy động mọi tiềm năng để nhận thức.Để học tập khoa học theo phương pháp được
khám phá, chứng minh kiến thức, thể hiện tường minh phương pháp nghiên cứu và kỹ năng thì các phương tiện, dụng cụ phòng thí nghiệm có vai trò và tiềm năng to lớn2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.2. CSVC và TBGD trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học (tiếp)Yêu cầu trực quan cao trong việc quan sát, trình diễn, vận hành của cơ chế,cấu trúc,vận động,mô hình, mô phỏng : Các phương tiện Nghe –Nhìn có ưu thế rõ rệt.cho phép khai thác sâu sắc nội dung sự vật,
hiện tượng khoa học trong tài liệu học tập. 2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.2. CSVC và TBGD … Như vậy CSVC và TBGD cho phép :Thực hiện « nguyên tắc trực quan » trong dạy học ( « trực quan » được hiểu theo nghĩa rộng ; liên quan đến mọi giác quan con người).Góp phần đảm bảo chất lượng kiến thức theo những đặc trưng cơ bản :- Tính chính xác : khoa học ; Tính tổng quát ; Tính hệ thống ; Tính chuyển hoá ; Tính thực tiễn : vận dụng được ;
Tính bền vững. – Dạy phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học,làm việc – bộ phận không tách rời của kiến thức.- Rèn luyện kỹ năng nhiều mặt cho người học.2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.3. Vai trò của các phương tiện kỹ thuật Phương tiện kỹ thuật dạy học: các máy chiếu quang học, máy tạo hoặc khuyếch đại âm thanh, hình ảnh, máy lưu giữ và tái hiện thông tin – vốn chứa đựng những tiềm năng sư phạm to lớn trong việc hỗ trợ tích cực giảng dạy, học tập- tạo khả năng xây dựng, hình thành, củng cố, hệ thống hoá,

Xem thêm :  Duyên âm là gì? Cách hóa giải duyên âm như thế nào?

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Outing Là Gì, Nghĩa Của Từ Outing, Nghĩa Của Từ Outing, Từ Outing Là Gì

Xem thêm: Launcher Nào Tốt Nhất Cho Android Tốt Nhất 2021, 10 Ứng Dụng Launcher Tốt Nhất Cho Android

Bạn đang đọc: Khái Niệm Cơ Sở Vật Chất Là Gì, Cơ Sở Vật Chất

vận dụng kiến thức vào thực tiễnKHCN phát triển, TB kỹ thuật được sử dụng trong trường học ngày càng nhiều sẽ làm thay đổi một cách căn bản về mặt phương pháp : làm cho quá trình GD sinh động và hiệu quả hơn.2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.3. Vai trò của các phương tiện kỹ thuật (tiếp)TBGD và PTKT chẳng những tạo điều kiện đi sâu vào các đề tài nghiên cứu, mà còn cho phép trình bày các vấn đề trừu tượng một cách sinh động:- tăng tốc độ truyền tải thông tin (TT) mà ko làm giảm chất lượng
TT ;- thực hiện các phương pháp dạy học trực quan, thực nghiệm,- tạo ra những vùng hợp tác giữa thầy và trò, tạo ra khả năng thực hành, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm việc, học tập, sự khéo léo chân tay, bồi dưỡng khả năng tự học, tự chiếm lĩnh tri thức, tạo ra sự hứng thú, lôi cuốn khi học, tiết kiệm thời gian trên lớp, cải tiến các hình thức lao động sư phạm, tạo khả năng tổ chức một cách khoa học và điều khiển hoạt động giáo dục.2. Vai trò của CSVC & TBGD 2.3. Vai trò của các phương tiện kỹ thuật (tiếp)- tạo ra khả năng thực hành, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm việc, học tập, sự khéo léo chân tay,
– bồi dưỡng khả năng tự học, tự chiếm lĩnh tri thức, tạo ra sự hứng thú, lôi cuốn khi học,- tiết kiệm thời gian trên lớp, cải tiến các hình thức lao động sư phạm,- tạo khả năng tổ chức một cách khoa học và điều khiển hoạt động giáo dục.II. QUẢN LÝ CSVC & TBGD 1. Khái niệm về Quản lý CSVC & TBGD:Quản lý CSVC và TBGD là tác động tích cực của người quản lý nhằm xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống CSVC và TBGD phục vụ đắc lực cho công tác GD
và ĐT.Nội dung CSVC và TBGD mở rộng đến đâu thì tầm quản lý cũng phải rộng và sâu tương ứng:- CSVC và TBGD chỉ phát huy được tác dụng tốt trong việc giáo dục, đào tạo khi được quản lý tốt Do đó đi đôi với việc đầu tư trang bị, điều quan trọng hơn là phải chú trọng đến việc quản lý CSVC và TBGD trong nhà trường. II. QUẢN LÝ CSVC & TBGD 1. Khái niệm về Quản lý CSVC & TBGD (tiếp):
– Do CSVC và TBGD là một lĩnh vực vừa mang đặc tính kinh tế – giáo dục, vừa mang đặc tính khoa học- giáo dục  quản lý một mặt phải tuân thủ :+ các yêu cầu chung về quản lý kinh tế, khoa học. + Các yêu cầu quản lý chuyên ngành giáo dục.Quản lý CSVC và TBGD là một trong những công việc của người cán bộ quản lý, là đối tượng quản lý trong nhà trườngBộ GD và ĐT đã coi việc đổi mới quản lý trường
học là một trong những biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng GD và ĐT.II. QUẢN LÝ CSVC & TBGD 2. Nội dung về Quản lý CSVC & TBGD:2.1. Xây dựng và bổ sung thường xuyên :Quá trình xây dựng và bổ sung thường xuyên giúp hình thành một hệ thống hoàn chỉnh CSVC và TBGD (trường sở, sách, thư viện và thiết bị giáo dục) :Xây dựng trường sở với các khối công trình đặc biệt là hệ thống lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng bộ môn.
Mua sắm TBGD theo yêu cầu của chương trình và kế hoạch trang bị của trường.Tổ chức tự làm, sưu tầm TBGD.2.1. Xây dựng và bổ sung TX2. Nội dung về Quản lý CSVC & TBGD:2.1. Xây dựng và bổ sung thường xuyên (tiếp):Nếu kinh phí có hạn nên lựa chọn những thứ cần thiết, cơ bản trang bị trước, cần trang bị một số phương tiện Nghe – Nhìn, đưa máy vi tính vào mục đích dạy học, tạo
điều kiện cho giáo viên và học sinh tiếp cận các phương tiện dạy học hiện đại hiệu quả cao.Phải có kế hoạch xây dựng, trang bị CSVC trước mắt và lâu dài cho nhà trường bằng các nguồn lực khác nhau : ngân sách Nhà nước, nhân dân đóng góp, giáo viên và học sinh tự làm.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễnKHCN tăng trưởng, TB kỹ thuật được sử dụng trong trường học ngày càng nhiều sẽ làm biến hóa một cách cơ bản về mặt giải pháp : làm cho quy trình GD sinh động và hiệu suất cao hơn. 2. Vai trò của CSVC và TBGD 2.3. Vai trò của những phương tiện kỹ thuật ( tiếp )  TBGD và PTKT chẳng những tạo điều kiện kèm theo đi sâu vào những đề tài điều tra và nghiên cứu, mà còn được cho phép trình diễn những yếu tố trừu tượng một cách sinh động : – tăng vận tốc truyền tải thông tin ( TT ) mà ko làm giảm chất lượngTT ; – triển khai những chiêu thức dạy học trực quan, thực nghiệm, – tạo ra những vùng hợp tác giữa thầy và trò, tạo ra năng lực thực hành thực tế, củng cố kiến thức và kỹ năng, rèn luyện kỹ năng và kiến thức thao tác, học tập, sự khôn khéo chân tay, tu dưỡng năng lực tự học, tự sở hữu tri thức, tạo ra sự hứng thú, hấp dẫn khi học, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn trên lớp, nâng cấp cải tiến những hình thức lao động sư phạm, tạo năng lực tổ chức triển khai một cách khoa học và điều khiển và tinh chỉnh hoạt động giải trí giáo dục. 2. Vai trò của CSVC và TBGD 2.3. Vai trò của những phương tiện kỹ thuật ( tiếp ) – tạo ra năng lực thực hành thực tế, củng cố kiến thức và kỹ năng, rèn luyện kiến thức và kỹ năng thao tác, học tập, sự khôn khéo chân tay, – tu dưỡng năng lực tự học, tự sở hữu tri thức, tạo ra sự hứng thú, hấp dẫn khi học, – tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn trên lớp, nâng cấp cải tiến những hình thức lao động sư phạm, – tạo năng lực tổ chức triển khai một cách khoa học và tinh chỉnh và điều khiển hoạt động giải trí giáo dục. II. QUẢN LÝ CSVC và TBGD 1. Khái niệm về Quản lý CSVC và TBGD :  Quản lý CSVC và TBGD là ảnh hưởng tác động tích cực của người quản trị nhằm mục đích kiến thiết xây dựng, tăng trưởng và sử dụng có hiệu suất cao mạng lưới hệ thống CSVC và TBGD Giao hàng đắc lực cho công tác làm việc GDvà ĐT.  Nội dung CSVC và TBGD lan rộng ra đến đâu thì tầm quản trị cũng phải rộng và sâu tương ứng : – CSVC và TBGD chỉ phát huy được tính năng tốt trong việc giáo dục, huấn luyện và đào tạo khi được quản trị tốt  Do đó song song với việc góp vốn đầu tư trang bị, điều quan trọng hơn là phải chú trọng đến việc quản trị CSVC và TBGD trong nhà trường. II. QUẢN LÝ CSVC và TBGD 1. Khái niệm về Quản lý CSVC và TBGD ( tiếp ) : – Do CSVC và TBGD là một nghành nghề dịch vụ vừa mang đặc tính kinh tế tài chính – giáo dục, vừa mang đặc tính khoa học – giáo dục  quản trị một mặt phải tuân thủ : + những nhu yếu chung về quản trị kinh tế tài chính, khoa học. + Các nhu yếu quản trị chuyên ngành giáo dục.  Quản lý CSVC và TBGD là một trong những việc làm của người cán bộ quản trị, là đối tượng người tiêu dùng quản trị trong nhà trường  Bộ GD và ĐT đã coi việc thay đổi quản trị trườnghọc là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng GD và ĐT.II. QUẢN LÝ CSVC và TBGD 2. Nội dung về Quản lý CSVC và TBGD : 2.1. Xây dựng và bổ trợ tiếp tục : Quá trình thiết kế xây dựng và bổ trợ liên tục giúp hình thành một mạng lưới hệ thống hoàn hảo CSVC và TBGD ( trường sở, sách, thư viện và thiết bị giáo dục ) :  Xây dựng trường sở với những khối khu công trình đặc biệt quan trọng là mạng lưới hệ thống lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành thực tế, phòng bộ môn.  Mua sắm TBGD theo nhu yếu của chương trình và kế hoạch trang bị của trường.  Tổ chức tự làm, sưu tầm TBGD. 2.1. Xây dựng và bổ trợ TX2. Nội dung về Quản lý CSVC và TBGD : 2.1. Xây dựng và bổ trợ tiếp tục ( tiếp ) :  Nếu kinh phí đầu tư có hạn nên lựa chọn những thứ thiết yếu, cơ bản trang bị trước, cần trang bị 1 số ít phương tiện đi lại Nghe – Nhìn, đưa máy vi tính vào mục tiêu dạy học, tạođiều kiện cho giáo viên và học viên tiếp cận những phương tiện đi lại dạy học văn minh hiệu suất cao cao.  Phải có kế hoạch kiến thiết xây dựng, trang bị CSVC trước mắt và lâu bền hơn cho nhà trường bằng những nguồn lực khác nhau : ngân sách Nhà nước, nhân dân góp phần, giáo viên và học viên tự làm. Tài liệu BM.TBXH. 13. – Báo cáo tình hình về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, cán bộ quản trị, chương trình, giáo trình dạy nghề ppt 3 2 14T ài liệu HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU, LỊCH NỘP KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010 – 2011 VÀ năm ngoái – năm nay doc 6 844 1QU ẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – CHƯƠNG II – BÀI 2 : QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ NGUỒN NHÂN LỰC HTTT potx 44 477 4Q uản lý cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật gíao dục ppt 70 4 76C ác giải pháp quản trị cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường trung học cơ sở nguyễn bá ngọc thị xã tự do tỉnh tự do đề tài tốt nghiệp lớp QLGD 2 36 6 67 ĐỀ TÀI : Một số giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao quản trị cơ sở vật chất và thiết bị trường học của TRUNG CẤP NGHỀ Y TẾ BẮC NINH 114 583 1 những giải pháp quản lí cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường thcs bưng bàng 29 1 5M ột số nguyên tác và giải pháp quản trị cơ sở vật chất và thiết bị đồ dạy học tại trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột 45 1 8SKKN Các giải pháp quản trị cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường THCS Liên Bão – Tiên Du – Thành Phố Bắc Ninh 28 809 0 luận văn quản trị kinh doanh thương mại quản trị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông phan bội châu, huyện krông năng, tỉnh đăk lăk tình hình và giải pháp 28 704 1

Xem thêm :  ‘bai bải’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.