Java Cơ BảN 32 BiếN Và HàM Instance Trong Java Là Gì, Oop Cơ Bản (Phần 2)

Create by : https://globalizethis.org

1.

Bạn đang xem: Instance trong java là gì

Biến là gì (variable).Bạn đang xem: Instance trong java là gìBiến là một liên kết tới một vị trí trên bộ nhớ (memory) để chứa dữ liệu.

Bạn đang xem: Instance trong java là gì

*

*

Cú pháp khai báo biến:

kieu_du_lieu ten_bien = gia_tri;Trong đó:

kieu_du_lieu là kiểu dữ liệu mà biến có thể lưu trữ (kiểu số, kiểu văn bản…) tương ứng với int, long, String… trong Javagia_tri giá trị của biến, giá trị của biến phải nằm trong phạm vi của kiểu dữ liệu. ví dụ kieu_du_lieu là int thì gia_tri phải là kiểu số nguyên và nằm trong phạm vi từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647

3. Các kiểu dữ liệu trong Java

Có hai kiểu dữ liệu trong Java:

4.

Xem thêm: Mẫu Dịch Học Bạ Tiếng Anh Là Gì ? Học Bạ Tiếng Anh Là Gì

Các loại biến trong Java4.1 Biến local trong JavaBiến local là biến được khai báo trong một khối (block code), trong một method hoặc trong hàm khởi tạo. (hàm khởi tạo bản chất cũng là một method)Biến local được tạo khi method hoặc khối code được gọi tới và bị hủy khi method hoặc khối code đó kết thúcBiến local chỉ có thể được truy cập trung khối code hoặc method mà nó được khai báoBiến local không có giá trị mặc định, do đó trước khi sử dụng biến local ta phải gán giá trị cho nó

Xem thêm :  Top 8 bài phân tích nhân vật Phương Định siêu hay

Ví dụ:

public class Person { static String group; String name; { int age = 10; System.out.println(age); } public void show() { String website = “ttmn.mobi”; System.out.println(website); } public static void main(String args) { int age = 15; // local variable System.out.println(age); Person person = new Person(); // local variable }}Các biến local là: biến age trong block code, biến website trong method show(), biến age và biến person trong hàm main

4.2 Biến global / biến instance (biến toàn cục) trong javaBiến global hay còn gọi là biến instance / field của class là biến không được khai báo với từ khóa static đồng thời cũng không được khai báo trong method, block code hay hàm khởi tạo.Biến instance được tạo khi một đối tượng của class được khởi tạo mà mất đi khi object đó bị hủy.Biến instance được gán giá trị mặc định, với kiểu dữ liệu là số thì giá trị mặc định là 0, kiểu boolean giá trị mặc định là false, kiểu tham chiếu giá trị mặc định là null. Giá trị biến instance cũng có thể được khởi tạo khi khai báo hoặc bên trong hàm khởi tạo.Biến instance có thể được truy cập bởi các method trong cùng class (trừ static method) và truy cập từ class bên ngoài tùy theo theo access modifier theo cú pháp ten_doi_tuong.ten_bien

Ví dụ:

public class Person { static String group; // static variable String name; // instance variable public void hello() { System.out.println(name); } public static void main(String args) { Person person = new Person(); person.hello(); }}Biến name là biến instance, giá trị mặc định của nó là null. Biến nameđược tạo mỗi khi ta tạo một thể hiện (một object) của class Person.

Xem thêm :  Ccq Là Gì Cụm Từ Nav/ccq Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

4.3 Biến staticBiến static hay còn gọi là biến class là các biến được khai báo giống như các biến instance, điều khác biệt là chúng đi kèm với từ khóa staticKhác với biến instance, biến static được dùng chung cho tất cả các đối tượng được tạo từ class mà nó được khai báo.Biến static được tạo khi chương trình bắt đầu chạy vì tự động bị hủy khi chương trình tắt.biến static được truy cập giống như biến instance nhưng bạn có thể truy cập thông qua class thay vì thông qua object với cú pháp ten_class.ten_bien

Ví dụ:

public class Person { static String group; // static variable String name; // instance variable public static void main(String args) { Person person = new Person(); Person.group = “ASIA”; System.out.println(Person.group); }}Biến group là biến static, ta có thể truy cập nó thông qua tên class: Person.group

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.