Pháp luật

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị tại cổng dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn những bước phản ánh, kiến nghị tại cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian trả lời tại dịch vụ công quốc gia

Trong quá trình thực hiện những việc làm hành chính, sở hữu nhiều trường hợp bị gây nan giải trong quá trình làm việc. Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia liên kết, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; tư vấn thực hiện, giám sát, giới thiệu thông tin việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

những bước để phản ánh, kiến nghị tại cổng dịch vụ công quốc gia

  1. Đăng ký tài khoản tại cổng dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn bằng nhiều cách như sử dụng thuê bao mobile, mã số bảo hiểm xã hội.. như hình dưới đây
Đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia

2. Sau lúc hoàn thành việc đăng ký sở hữu thể đăng nhập mua mục kiến nghị và tiến hành phản ánh những vi phạm của CQ nhà nước hoặc kiến nghị sở hữu biện pháp, sáng kiến…

Giao diện kiến nghị

3. Sau lúc gửi kiến nghị sẽ nhận được mã PAKN dạng PAKN.20200812.0012 để tiến hành tra cứu.

4. Sau lúc kiến nghị được trả lời kết quả sẽ được gửi bản cứng qua đường bưu điện đồng thời đăng tải thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia để người phản ánh, kiến nghị được biết

Xem thêm: Thủ tục khiếu nại quyết định, hành vi hành chính

những nội dung sở hữu thể phản ánh, kiến nghị

một. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc ko thực hiện, thực hiện ko đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
2. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính ko phù hợp với thực tiễn, ko đồng bộ, ko thống nhất, ko hợp pháp, trái với những điều ước quốc tế mà VN đã ký kết hoặc gia nhập.
3. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Xem thêm: Phản đối thông báo sửa đổi, bổ sung của phòng ĐKKD

Thời gian nhận kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia

Theo quy định tại quyết định 574/QĐ-TTg ngày 25/04/2017 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ quy định như sau:

Điều 11. Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị
một. Trên cơ sở những phản ánh, kiến nghị được Văn phòng Chính phủ, những bộ, ngành, địa phương chuyển thông qua Hệ thống thông tin, cơ quan hành chính nhà nước sở hữu trách nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy trình được quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP).
2. Trường hợp phản ánh, kiến nghị liên quan tới nhiều bộ, ngành, địa phương thì bộ, ngành, địa phương tiếp nhận cần xác định những cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.
Điều 12. Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị
một. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày những bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.
2. Đối với những phản ánh, kiến nghị sở hữu kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc những bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.
3. Trường hợp những phản ánh, kiến nghị sở hữu nội dung liên quan tới bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý sở hữu những thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì quy trình trả lời phải được thực hiện và quản lý theo chế độ mật, ko cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin.
Điều 13. Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị
Văn phòng Chính phủ, những cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm cập nhật, đăng tải công khai kết quả trả lời trên Hệ thống thông tin theo những hình thức được quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

Theo quy định trên thì thời hạn giải quyết dự kiến tối đa 24 ngày (kể cả thời hạn đăng tải và thứ 7, chủ nhật), đối với những trường hợp chưa giải quyết thì 7 ngày phải cập nhật thông tin giải quyết một lần

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button