Pháp luật

Hợp đồng vô hiệu do mục tiêu ko thể thực hiện được

Hợp đồng dân sự vô hiệu do mang mục tiêu ko thể thực hiện được là một trong những trường hợp hợp đồng vô hiệu mà pháp luật dân sự đã quy định

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận của những bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nhưng ko phải mọi hợp đồng dân sự được thỏa thuận lên đều phát sinh hiệu lực pháp luật. Pháp luật dân sự mang quy định những trường hợp một hợp đồng dân sự sẽ bị vô hiệu. mang thể hiểu biết, hợp đồng dân sự vô hiệu là hợp đồng sẽ ko làm phát sinh hậu quả pháp lý mà những bên mong muốn đạt được lúc tham gia giao kết hợp đồng dân sự. Mặc dù hợp đồng chưa được thực hiện, đang thực hiện hay đã được thực hiện. Với những kiến thức pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ việc liên quan tới hợp đồng dân sự vô hiệu, Globalthis sẽ cung cấp những kiến thực pháp luật về vấn đề hợp đồng dân sự vô hiệu, cụ thể là trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do mang mục tiêu ko thể thực hiện được.

Hợp đồng dân sự vô hiệu do mang mục tiêu ko thể thực hiện được là một trong những trường hợp hợp đồng vô hiệu mà pháp luật dân sự đã quy định tại Điều 408 bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

Điều 408. Hợp đồng vô hiệu do mang mục tiêu ko thể thực hiện được
một. Trường hợp ngay từ lúc giao kết, hợp đồng mang mục tiêu ko thể thực hiện được thì hợp đồng này bị vô hiệu.
2. Trường hợp lúc giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng mang mục tiêu ko thể thực hiện được nhưng ko thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng mang mục tiêu ko thể thực hiện được.
3. Quy định tại khoản một và khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp đồng mang một hoặc nhiều phần mục tiêu ko thể thực hiện được nhưng phần còn lại của hợp đồng vẫn mang hiệu lực.

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý. Hợp đồng dân sự sẽ bị vô hiệu trong trường hợp: Ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng, vì nguyên do khách quan hợp đồng mang mục tiêu ko thể thực hiện được. mang thể do điều kiện bất khả kháng mục tiêu ko còn, hoặc vì điều kiện khách quan mà mục tiêu hợp đồng là tài sản hình thành trong tương lai ko thể hình thành, những trường hợp khác dẫn tới việc mục tiêu ko thể thực hiện được trên cơ sở vì nguyên do khách quan. Lưu ý: việc xét mục tiêu của hợp đồng ko thể thực hiện được phải trên cơ sở nguyên nhân khách quan. Hợp đồng dân sự được giao kết nhằm hướng tới một mục tiêu nhất định, lúc mục tiêu này ko còn, nghĩa là mục đích thực hiện hợp đồng ko còn. Và đương nhiên, hợp đồng dân sự này sẽ bị vô hiệu.

Thứ hai, về hậu quả pháp lý. Một hợp đồng vô hiệu sẽ ko làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của những bên kể từ thời điểm xác lập. Trong trường hợp này, những bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, mang thể hoàn trả bằng hiện vật hoặc bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dich, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên mang lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. Hợp đồng cũng mang thể chỉ vô hiệu một phần nếu những phần khác của hợp đồng đồng ko bị vô hiệu.

Thứ ba, về bồi thường thiệt hại. Trường hợp lúc giao kết hợp đồng, một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng mang mục tiêu ko thể thực hiện được, nhưng ko thông báo cho bên kia biết, mà bên kia vẫn giao kết hợp đồng bình thường thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. Trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng mang mục tiêu ko thực hiện được mà vẫn thực hiện giao kết hợp đồng, thì bên còn lại ko phải bồi thường thiệt hại. Vấn đề này xét trên cả trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu toàn phần và hợp đồng dân sự bị vô hiệu một phần mà phần còn lại của hợp đồng vẫn mang giá trị pháp lý.

Trên đây là những vấn đề pháp lý về trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do ko mang mục tiêu ko thể thực hiện được.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button