Hỗn HợP X GồM Phenyl Axetat, Metyl Phenyl Oxalat Là Gì, Cu 73 Hn Hp X Gm Phenyl A

Create by : https://globalizethis.org

https://www.youtube.com/watch?v=VKEXGLm_8r0

*


Bạn đang xem: Metyl phenyl oxalat là gì

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzyloat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

*

Khóa học ăn chắc điểm 7 tất cả các môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký ngay!

*

Hỏi bài tập, thầy cô vserpuhove.com trả lời miễn phí!

*

Thi online trên app vserpuhove.com. Tải ngay!

Đáp án A

CH3COOC6H5(M = 136): a mol

C6H5COOCH3(M = 136): b mol

HCOOCH2C6H5(M =136): c mol

*

Khi phản ứng với NaOH ta thu được m gam muối và 10,9 gam ancol

*

Từ đề bài ta có hệ phương trình sau:

*

→ mmuối = mCH3COONa + mC6H5COONa + m(COONa)2 + mHCOONa + mC6H5ONa

→ mmuối = 0,05.82 + 0,1.144 + 0,05.134 + 0,05.68 + (0,05 + 0,05).116 = 40,2 gam

Bài 3: Con lắc đơn – Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc – Luyện thi THPTQG môn Lý – Thầy Hoàng Cường – MỤC TIÊU 8+
Bài 19 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền – Quy luật phân li độc lập Phần 2 – Luyện thi THPT QG – Môn Sinh – Thầy Nguyễn Viết Trung

Xem thêm: Các Công Ty Tuyển Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Hồ Chí, Khan Hiếm Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Bài 3 – Con lắc lò xo – Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & các bài toán liên quan Phần 1 – Luyện thi THPTQG môn Vật Lý – Thầy Lê Xuân Vượng – Nền tảng 8+

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở ta thu được 1,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là

Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Công thức nào dưới đây có thể là công thức đúng.

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Công thức phân tử của ancol và axit tạo thành este là

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Khi thủy phân 0,1 mol X bằng dung dịch KOH thì thu được 0,2 mol ancol etylic và 0,1 mol muối. Công thức cấu tạo của X là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.