Công lý

Hỗn HợP X GồM Phenyl Axetat, Metyl Phenyl Oxalat Là Gì, Cu 73 Hn Hp X Gm Phenyl A

[Globalizethis]

https://www.youtube.com/watch?v=VKEXGLm_8r0

*


khách du lịch đang xem: Metyl phenyl oxalat là gì

Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzyloat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), sở hữu 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm những ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

*

Khóa học ăn kiên cố điểm 7 tất cả những môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký ngay!

*

Hỏi bài tập, thầy cô vserpuhove.com trả lời miễn phí!

*

Thi trực tuyến trên app vserpuhove.com. Tải ngay!

Đáp án A

CH3COOC6H5(M = 136): a mol

C6H5COOCH3(M = 136): b mol

HCOOCH2C6H5(M =136): c mol

*

lúc phản ứng với NaOH ta thu được m gam muối và 10,9 gam ancol

*

Từ đề bài ta sở hữu hệ phương trình sau:

*

→ mmuối = mCH3COONa + mC6H5COONa + m(COONa)2 + mHCOONa + mC6H5ONa

→ mmuối = 0,05.82 + 0,một.144 + 0,05.134 + 0,05.68 + (0,05 + 0,05).116 = 40,2 gam

Bài 3: Con lắc đơn – Phần một: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc – Luyện thi THPTQG môn Lý – Thầy Hoàng Cường – MỤC TIÊU 8+
Bài 19 : Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền – Quy luật phân li độc lập Phần 2 – Luyện thi THPT QG – Môn Sinh – Thầy Nguyễn Viết Trung

Xem thêm: những liên doanh Tuyển Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Hồ Chí, Khan Hiếm Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Bài 3 – Con lắc lò xo – Chu kỳ con lắc lò xo, cắt ghép lò xo & những bài toán liên quan Phần một – Luyện thi THPTQG môn Vật Lý – Thầy Lê Xuân Vượng – Nền tảng 8+

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở ta thu được một,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy một/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là

Đốt cháy hoàn toàn một,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được một,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Công thức nào dưới đây sở hữu thể là công thức đúng.

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Công thức phân tử của ancol và axit tạo thành este là

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu được một,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. lúc thủy phân 0,một mol X bằng dung dịch KOH thì thu được 0,2 mol ancol etylic và 0,một mol muối. Công thức cấu tạo của X là

Đốt cháy hoàn toàn 0,một mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,một mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button