Công thức

Gợi ý công thức tính dung tích hình bình hành

Công thức tính dung tích hình bình hành là một trong những kiến thức chúng ta cần phải nhớ lúc học môn  toán hình. Dưới đây là những thông tin liên quan tới công thức tính dung tích để những du khách tham khảo, giúp những du khách giải những bài tập liên quan tới hình bình hành một cách đơn thuần nhất. Cùng theo dõi nhé.

một. Thế nào là hình bình hành?

Hình bình hành được gọi là hình tứ giác. Trong đó mang hai cặp của cạnh đối tọa lạc song song với nhau, hoặc hai cạnh đối tọa lạc song song và hai cạnh đối mang chiều dài bằng nhau. 

Bất kỳ hình bình hành nào đều mang hai  góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau một điểm gọi là trung điểm.

Hình bình hành chính là một trường hợp vượt trội của hình thang.hình bình hành

2. Công thức tính liên quan tới dung tích hình bình hành

Để tính được dung tích của hình bình hành thì ko thể bỏ qua công thức tính chu vi của hình bình hành. Trong những bài tập, 2 công thức này thường liên quan tới nhau. Vì vậy trước lúc tìm hiểu rõ về công thức tính dung tích hình bình hành thì cần phải biết chu vi hình bình hành là bao nhiêu.

Chu vi của hình bình hành là 2 lần tổng của một cặp cạnh kề nhau. Hay nó là tổng của độ dài bốn cạnh hình bình hành.

Công thức tính là  C = (A+B) X 2

Trong đó C là ký hiệu của chu vi, A và B là ký hiệu hai cạnh của hình bình hành

Ví dụ minh họa: Cho hình bình hành ABCD với hai cạnh a và b, a = 5 cm, b = 7 cm. Tính chu vi của hình bình hành ABDC.

Trả lời:

Áp dụng công thức: C = (A+B) X 2, ta mang: C = (7 + 5) x 2, suy ra C = 24 cm.

Vậy chu vi của hình bình hành ABCD là 24 cm.

3. Công thức tính dung tích của hình bình hành

dung tích hình bình hành là tích của cạnh đáy và chiều cao.

S = A X H

Trong đó S là ký hiệu của dung tích hình bình hành

  • A là ký hiệu của cạnh đáy hình bình hành
  • H là ký hiệu của chiều cao hình bình hành ( H được kẻ từ tỉnh của hình bình hành tới đáy của hình bình hành).

Ví dụ minh họa: Cho hình bình hành với cạnh đáy CD, chiều cao H được nối từ đỉnh A tới CD. Biết CD = 8 cm, h = 5 cm. Tính dung tích hình bình hành ABDC

Trả lời: Áp dụng công thức tính dung tích hình bình hành S = A X H ta mang: S = 8 x 5 = 40 cm2

Vậy dung tích của hình bình hành mà 40cm2

Đây là những ví dụ đơn thuần chỉ mang tính chất minh họa. Đối với những bài tập khác thì đòi hỏi những du khách phải vận dụng nhiều thành phần, nhiều mối tương quan trong công thức mới mang thể giải được bài toán. Và rất cần tới công thức của chu vi.Công thức tính diện tích hình bình hành

4. Một số bài tập liên quan tới công thức tính dung tích hình bình hành

 

 

Đề bài: Cho hình bình hành ABCD với chiều cao được kẻ từ đỉnh A xuống cạnh CD là 5 cm. Cho CD = 15 cm. Tính dung tích của hình bình hành ABDC.

Trả lời: Theo đề bài ta mang a = CD = 15 cm, h bằng 5 cm. Áp dụng công thức ta mang: S = A X H = 5 x 15 = 75 cm2diện tích hình bình hành

 

 

Đề bài: Cho một mảnh đất mang hình bình hành với cạnh đáy là 47m, chủ mảnh đất đã tăng dung tích mảnh đất bằng cách tăng thêm 7 m vào cạnh đáy. Lúc này dung tích của mảnh đất thay đổi so với lúc ban đầu là 189m2.  Tính dung tích ban đầu của mảnh đất.

Trả lời:

Mảnh đất tăng thêm 7m vào cạnh đáy mang nghĩa là mảnh đất mới mang cạnh đáy 7m. Đồng thời chiều cao của mảnh đất mới cũng tăng thêm 7m. Do vậy chiều cao của mảnh đất lúc ban đầu là H = 189 : 7 = 27 (m)

Vậy dung tích của mảnh đất ban đầu là S = 27 x 47 = 1269 (m2)

 

 

Đề bài: Cho một hình bình hành với chu vi 480cm, độ dài của cạnh đáy nhiều gấp 5 lần so với cạnh bên,  gấp 8 lần so với chiều cao. Vậy dung tích của hình bình hành là bao nhiêu?

Trả lời:

Chu vi của hình bình hành là 480cm2, suy ra nửa chu vi của hình bình hành là 480 : 2 = 240 cm

Giả sử cạnh bên là một phần, vậy cạnh đáy là 5 phần

Suy ra cạnh đáy của hình bình hành là A = 240 : (5+một) x 5 = 200 (cm)

Chiều cao của hình bình hành là H = 200 : 8 = 25 (cm)

Vậy dung tích của hình bình hành là: S = A x H = 200 x 25 = 5000 (cm2)

 

 

Đề bài: Cho một hình bình hành với chu vi là 34 cm, độ dài của cạnh đáy này gấp 6 lần so với cạnh đáy kia, đồng thời gấp hai lần so với chiều cao. Vậy dung tích của hình bình hành là bao nhiêu?

Trả lời:

Ta mang nửa chu vi hình bình hành là: C = 364 : 2 = 182 (cm)

Vì cạnh đáy gấp 6 lần so với cạnh kia nên nửa chu vi sẽ gấp 7 lần cạnh kia.

Vậy cạnh đáy của hình bình hành là: A =182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao của hình bình hành là: H = 156 : 2 = 78 (cm)

dung tích hình bình hành là: S = 156 x 78 = 12168 (cm2)

Trên đây là những kiến thức liên quan tới công thức tính dung tích hình bình hành. kỳ vọng bài viết mang tới những thông tin bổ ích giúp những du khách củng cố thêm kiến thức của mình.


Nguồn : Tổn hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button