Hỏi đáp

Giấy tờ tất nhiên giấy đi đường (lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ)

Create by : https://globalizethis.org

Theo công văn 2562/UBND-KT ngày 07/08/2021 về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 của giám đốc UBND TP quy định:

một. Về mẫu Giấy đi đường: Theo mẫu Giấy đi đường đã được ban hành tất nhiên Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND TP. Người đi đường xuất trình tất nhiên: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dânlịch trựclịch làm việcvăn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Mẫu giấy đi đường Covid

Về mẫu giấy đi đường những khách du lịch sở hữu thể tham khảo tại bài viết nêu trên. Tuy nhiên, những văn bản như lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị theo mẫu nào. Trong bài viết này Globalthis sẽ cung cấp biểu mẫu để khách hàng tham khảo.


cùng HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH TRỰC doanh nghiệp
(sử dụng trong thời gian giãn cách xã hội)

Ngày Thời gian Họ và tên Bộ phận Số điện thoại
09/8/2021 tới hết ngày 22/8/2021 7h00 – 17h30 Nguyễn Văn A Hành chính 09xxxxxxxx

Nhiệm vụ của ca trực:

– Đảm bảo an ninh trật tự đơn vị, tiếp nhận tài liệu, thư tin liên quan tới việc làm. Trong trường hợp khẩn cấp phải bảo cáo với lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến
– Chấp hành nghiêm quy định về an toàn trong thời gian giãn cách xã hội cũng như đảm bảo an toàn về tài sản xủa đơn vị
– lúc thay đổi ca trực phải thực hiện bàn giao cho người trực ca sau
– Trưởg ca trực sở hữu nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lý những việc làm liên quan tới tình hình của cơ quan trong thời gian trực.
– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nếu nhân viên nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm lúc sở hữu sự việc xảy ra.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ

cùng HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH LÀM VIỆC
(trong thời gian giãn cách xã hội)

– Căn cứ bộ luật lao động 2019
– Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp
– Căn cứ công văn 2562/UBND-KT ngày 08/8/2021 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

doanh nghiệp … thông báo về lịch làm việc trong thời gian giãn cách xã hội như sau:

Ngày trực Thời gian trực Họ và tên Bộ phận Số điện thoại
         
         
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ

cùng HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

VĂN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(trong thời gian giãn cách xã hội)

doanh nghiệp …

Căn cứ bộ luật lao động 2019
– Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp
– Căn cứ công văn 2562/UBND-KT ngày 08/8/2021 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều một: Phân công nhiệm vụ cho cá nhân sở hữu tên dưới đây:
Họ và tên: … Giới tính: …
Ngày sinh: ….
CMND/CCCD số: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …
Nơi đăng ký thường trú: …
Địa chỉ liên lạc: ….

Điều 2: Cá nhân sở hữu tên trên sở hữu trách nhiệm như sau:
– Trực doanh nghiệp thời gian từ ngày … tới ngày …
– Đảm bảo những việc làm thường nhật tại doanh nghiệp
– Giữ gìn vệ sinh, an toàn cho doanh nghiệp trong mùa dịch
– Báo cáo cho lãnh đạo trong thời gian trực của mình
– Bàn giao đầy đủ sau ca trực cho người trực ca tiếp theo
– nhận trách nhiệm trước doanh nghiệp trong thời gian ca trực

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ

Người lao động tại Hà Nội lúc đi dường cần mang theo giấy tờ gì?

Theo công văn 2562/UBND-KT kể từ ngày 07/08/2021, người dân Hà Nội lúc ra đường cần mang những giấy tờ sau:
– Giấy đi đường
– Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân;
– Lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

5. UBND xã, phường, thị trấn sở hữu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận Giấy đi đường trên nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi tới trên địa bàn, cụ thể như sau:
– Đối với những Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn TP: phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận Giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách tất nhiên).
+ Đối với những Khu, Cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp những Chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi tới phù hợp với tình hình thực tiễn.
+ Đối với những Chợ: Ban Quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định. Trên cơ sở danh sách do những Ban Quản lý chợ cung cấp, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho Ban Quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và người sở hữu liên quan sử dụng.
– Đối với những cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm giới hạn hoạt động: phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận Giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách tất nhiên) cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.
– Việc triển khai cấp hoặc xác nhận liên quan tới Giấy đi đường trong thời gian giãn cách, UBND những xã, phường thị trấn sở hữu trách nhiệm hướng dẫn, thông báo những tổ chức, cá nhân thực hiện thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo giãn cách, ko tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông báo số 577/TB-UBND ngày 10/08/2021 giấy đi đường ko CẦN PHẢI XÁC NHẬN của UBND cấp xã, phường, thị trấn

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
Nguồn : Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button