Pháp luật

Giám đốc nhà hàng với thể ký hợp đồng với chính mình?

Giám đốc nhà hàng với thể ký hợp đồng với chính mình ko? Quy định về việc ký kết hợp đồng của người đại diện. Tư vấn pháp luật về người đại diện

Tôi vừa thành lập nhà hàng vận tải do chính tôi làm chủ (cá nhân) và đại diện doanh nghiệp (tôi làm Giám đốc Cty). Tôi với 06 chiếc xe do tôi đứng tên sở hữu. Tôi với thể ký hợp đồng thuê 06 chiếc xe trên để đưa vào hoạt động kinh doanh của nhà hàng được ko (tôi đại diện nhà hàng để ký hợp đồng với chính tôi). Tôi với lập 01 hợp đồng thuê căn nhà do tôi đứng tên sở hữu làm trụ sở nhà hàng. Nhưng lúc đem ra phòng công chứng thì bị từ chối vì cho rằng đại diện hai bên ký hợp đồng chỉ là một người. Như vậy ý kiến từ chối của phòng công chứng với đúng ko? Chân thành cám ơn sự trợ giúp của Quý nhà hàng!

Trả lời

Chào anh! Về vấn đề này của anh những luật sư của Globalthis với ý kiến như sau: Do anh là đại diện theo pháp luật – giám đốc nhà hàng và muốn ký hợp đồng thuê xe của chính mình; thuê nhà của chính mình, theo quy định pháp luật đã được quy định tại điều 141 Bộ luật dân sự 2015 đã với quy định cụ thể:

Điều 141. Phạm vi đại diện
một. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:
a) Quyết định của cơ quan với thẩm quyền;
b) Điều lệ của pháp nhân;
c) Nội dung ủy quyền;
d) Quy định khác của pháp luật.
2. Trường hợp ko xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản một Điều này thì người đại diện theo pháp luật với quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì tiện dụng của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật với quy định khác.
3. Một cá nhân, pháp nhân với thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng ko được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật với quy định khác.
4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

Như vậy căn cứ mục 3 điều 141 Bộ luật dân sự 2015 thì mục tiêu đứng đại diện ở đây là cá nhân và pháp nhân, do vậy:
một. nhà hàng của anh ko thể ký hợp đồng thuê xe với chính anh bởi cá nhân ko được thực hiện giao dịch dân sự với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện. Để đưa những kinh phí về xe vào nhà hàng anh với thể đưa xe vào nhà hàng với tư cách góp vốn. 
2. Trong trường hợp anh muốn ký hợp đồng cho thuê xe với nhà hàng, anh phải làm giấy ủy quyền cho cá nhân khác ở nhà hàng ký hợp đồng với anh. lúc đó người được ủy quyền sẽ nhân danh nhà hàng ký hợp đồng thuê tài sản với anh.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button