Giải Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính trong CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

Luyện tập 1: Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 25. 2³ − 3² + 125 

= 25 . 8 − 9 + 125 

= 316.

b) Ta có: 2. 3² + 5. (2+3) 

= 2 . 9 + 5 . 5 

= 43.

Vận dụng: Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lời giải tham khảo:

a) Quãng đường mà người đó đi được trong 3 giờ đầu là: 3 . 14 = 42 (km).

Quãng đường mà người đó đi được trong 2 giờ sau là: 2 . 9 = 18 (km).

b) Quãng đường mà người đó đi được trong 5 giờ là: 42 + 18 = 60 (km).

Luyện tập 2: Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lời giải tham khảo:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là: a + a + 1 = 2a + 1 (đơn vị độ dài).

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: AB . AD = a . (2a + 1) (đơn vị diện tích).

b) Với a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật ABCD là: 3. (2 . 3 + 1) = 21 (cm²).

PHẦN 2: BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.46: Tính: (Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) 235 + 78 – 142 

b) 14 + 2 . 8² 

c) 2³ + [1 + (3−1)²] : 13

Lời giải tham khảo: 

a) Ta có: 235 + 78 – 142 = 171. 

b) Ta có: 14 + 2 . 8²  

= 14 + 2 . 64 

= 136.

c) Ta có: 2³ + [1 + (3−1)²] : 13 

= [8 + (1 + 4)] : 13 

= 13 : 13 

= 1.

Câu 1.47: Tính giá trị của biểu thức: 1 + 2(a + b)− 4³ khi a = 25; b = 9 (Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Lời giải tham khảo: 

Ta có: 1+2. (a + b)− 4³ 

= 1 + 2. (25 + 9) – 64 

= 5.

Câu 1.48: Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 chiếc ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu tivi? Viết biểu thức tính kết quả. (Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Lời giải tham khảo:

Số ti vi 4 tháng cuối năm mà cửa hàng đó bán được là: 164 . 4 = 656 (chiếc).

Tổng số ti vi cả năm cửa hàng đó bán được là: 656 + 1264 = 1920 (chiếc).

⇒ Trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được số tivi là: 1920 : 12 = 160 (chiếc).

Đáp số là: 160 chiếc.

Câu 1.49: Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 m2. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m², toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m² được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/m², phần còn lại lát bằng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m². Công lát là 30 nghìn đồng/m². Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó. (Trang 26 toán 6  tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Lời giải tham khảo:

Diện tích phần sàn được lát gỗ là: 105 – 30 = 75 (m²).

Diện tích sàn lát gỗ loại 2 là: 75 – 18 = 57 (m²).

Chi phí mua gỗ loại 1 là: 18 . 350 000 = 6 300 000 (đồng).

Chi phí mua gỗ loại 2 là: 57 . 170 000 = 9 690 000 (nghìn đồng).

Chi phí trả công lát gạch là: 75 . 30 000 = 2 250 000 (đồng).

Tổng chi phí mà bác Cường cần phải trả để lát sàn là: 

6 300 000 + 9 690 000 + 2 250 000 = 18 240 000 (đồng).

Đáp số là: 18 240 000 đồng.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.