Giải Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 22: Hình có tâm đối xứng đã học trong CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Hình có tâm đối xứng trong thực tế

Hoạt động 2: Trang 104 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trong ba hình đã cho, hình (a) và hình (c) chồng khít với chính nó ở vị trí trước khi quay.

Luyện tập 1: Trang 104 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1) Đoạn thẳng là một hình đối xứng, tâm đối xứng của nó chính là trung điểm của đoạn thẳng đó.

2) Những chữ cái có tâm đối xứng gồm có: chữ H, N, X.

3) Hình có tâm đối xứng gồm có: (a), (c).

2. Tâm đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 3: Trang 105 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

Hoạt động 4: Trang 103 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo hình vuông đó.

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật đó.

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai đường chéo chính hình lục giác đều đó.

Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo hình thoi đó.

Xem thêm :  Trợ từ là gì trong tiếng việt ? Các trợ tự trong tiếng việt gồm ? Ví dụ ? Ngữ văn lớp 8

PHẦN 2: GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI SGK

Câu 5.5: Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? (Trang 106 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Trong các hình trên, hình có tâm đối xứng gồm có: (a); (c).

Câu 5.6: Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải là tâm đối xứng không? (Trang 106 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Trong các hình trên, những hình mà điểm O là tâm đối xứng gồm có: (a), (c).

Câu 5.7: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng (Trang 106 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Trong các hình trên, hình có tâm đối xứng gồm có: hình (a) và hình (b).

Câu 5.8: Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy như hình trong Thực hành 2 (cắt hình cỏ bốn lá) ở mục 2 để gấp và cắt hình bên. (Trang 106 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Học sinh tự tiến hành làm.

Câu 5.9: Vẽ lại các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O làm tâm đối xứng. (Trang 106 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Học sinh tự tiến hành làm.

Xem thêm :  Giải Bài 36: Tác dụng của lực

Câu 5.10: An gấp những mảnh giấy kích thước 3cm x 5cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình sau. Theo em, khi mở những mảnh giấy này, An sẽ nhận được chữ gì? (Trang 106 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Khi mở những mảnh giấy này, bạn An sẽ nhận được chữ H và chữ O.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.