Giải Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Chân trời sáng tạo thuộc [Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên trong CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN thuộc PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ của sách Toán 6 tập 1 bộ Chân trời sáng tạo]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. So sánh hai số nguyên

Hoạt động 1: Trang 54 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trong tháng Một, Ottawa lạnh hơn vì – 37 < – 7 (nhiệt độ ở Ottawa là – 37°C thấp hơn nhiệt độ ở Vostok là – 7°C).

Thực hành: Trang 55 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: – 10 < – 9.

b) Ta có: 2 > – 15.

c) Ta có: 0 > – 3.

Vận dụng 1: Trang 55 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trong ba số nguyên đã cho thì:

  • a là số nguyên dương
  • b là số nguyên âm
  • c bằng 0.

2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động 2: Trang 55 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Thứ tự tăng dần của các số lần lượt là: – 5 < – 2 < 0 < 2 < 4.

Vận dụng 2: Trang 55 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Vì: -180 (m) > -1 000 (m) > -4 000 (m) > -6 000 (m) nên ta sắp xếp các sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống lần lượt như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: So sánh các cặp số sau: (Trang 56 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) 6 và 5;                                  

Xem thêm :  1 yến bằng bao nhiêu kg, gam, tấn, tạ? 1 yến = kg

b) – 5 và 0;                                 

c) – 6 và 5;

d) – 8 và – 6;                           

e) 3 và – 10; ;                             

g) – 2 và – 5

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 6 > 5.

b) Ta có: – 5 < 0.

c) Ta có: – 6 < 5.

d) Ta có: – 8 < -6.

e) Ta có: 3 > – 10.

g) Ta có: – 2 > – 5.

Câu 2: Tìm số đối của các số nguyên: 5; – 4; – 1; 0; 10; – 2 021. (Trang 56 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Số đối của số – 5 là số 5.

Số đối của số – 4 là số 4.

Số đối của số – 1 là số 1.

Số đối của số 0 là số 0.

Số đối của số 10 là số – 10.

Số đối của số – 2 021 là số 2 021.

Câu 3: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:  2; – 4; 6; 4; 8; 0; – 2; – 8; -6. (Trang 56 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8.

Biểu diễn các số đã cho trên trục số:

Câu 4: Hãy liệt kê các phần từ của mỗi tập hợp sau: (Trang 56 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

a) A = {a ∈ (mathbb{Z}) | – 4 < a < – 1};                 

Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] BÀI CA NGẤT NGƯỞNG

b) B = {b ∈ (mathbb{Z}) | – 2 < b < 3};

c) C = {c ∈ (mathbb{Z}) | – 3 < c < 0};                    

d) D = {d ∈ (mathbb{Z}) | – 1 < d < 6}.

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: A = {- 3; – 2}.                

b) Ta có: B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Ta có: C = {- 2; -1}.

d) Ta có: D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (°C) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha–oai) 12°C, Montana (Mon– ta–na) –2°C, Alaska (A-la-xca) –51°C, New York (Niu Oóc) -15°C, Florida (Phlo-ra-đa) 8°C. (Trang 56 SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ mùa đông tại các điểm như sau: –51°C < -15°C < –2°C < 8°C < 12°C.

Vậy các địa điểm có nhiệt độ (°C) mùa đông theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon– ta–na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha–oai).

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.