Giải Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Cánh diều thuộc [Bài 2: Tập hợp các số nguyên trong CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Cánh diều]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Tập hợp (mathbb{Z}) các số nguyên

Hoạt động 1: (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ: A = {0°C, 2°C, – 2°C, – 5°C, 1°C, 11°C, 6°C}.

b) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ gồm: (mathbb{Z}), số 0.

Câu 1: (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: – 6 ∈ (mathbb{Z}).

b) Ta có: – 10 ∉ (mathbb{N}).

II. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Hoạt động 2: (Trang 65 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 

 • Điểm – 5 nằm ở bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc là 5 khoảng.
 • Điểm – 4 nằm ở bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc là 4 khoảng.
 • Điểm – 2 nằm ở bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc là 2 khoảng.
 • Điểm 3 nằm ở bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc là 3 khoảng.
 • Điểm 5 nằm ở bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc là 5 khoảng.

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình lần lượt là: – 1°C, – 2°C, 3°C.

Câu 2: (Trang 66 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Câu 3: (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ví dụ: 

 • Số đối của – 14  là 14.
 • Số 12 không phải là số đối của -10.

III. Số đối của một số nguyên

Hoạt động 3: (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số – 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị

c) Khoảng cách điểm biểu diễn số 4 và số – 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau.

Xem thêm :  Hướng dẫn, thủ thuật về iPhone - iOS

IV. So sánh các số nguyên

Hoạt động 4: (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Điểm số – 3 nằm bên trái điểm số 2.

b) Điểm số – 2 nằm phía dưới điểm số 1.

Câu 4: (Trang 68 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Thứ tự tăng dần các số đã cho là: – 18 < – 12 < – 6 < 0 < 40.

Hoạt động 5: (Trang 68 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) 

b) Để so sánh hai số nguyên âm ta thực hiện các bước sai:

 • Bước 1: Bỏ dấu “-“ trước hai số âm cần so sánh
 • Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Câu 5: (Trang 69 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Thứ tự giảm dần các số đã cho là: 58 > – 154 > – 218 > – 618.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau: (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Lời giải tham khảo:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m: 10 000 m.

b) Mực nước biển: 0.

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m: -100 m.

Câu 2: Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ? (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) -3 ? (mathbb{Z})

b) 0 ? (mathbb{Z})

c) 4 ? (mathbb{Z})

d) -2 ? (mathbb{N})

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: -3 ∈ (mathbb{Z}).

b) Ta có: 0 ∉ (mathbb{Z}).

c) Ta có: 4 ∈  (mathbb{Z}).

d) Ta có: -2 ∉ (mathbb{N}).

Câu 3: Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau: (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Xem thêm :  Bài 3: Hình thang cân | Hình học chương I | Sgk toán 8 tập 1 | Soạn Giải Toán 8

Câu 4: Quan sát trục số: (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Lời giải tham khảo:

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A là: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là hai điểm: điểm 5 và điểm -5.

Câu 5: Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó. (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Trục số:

Hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị là: số -5 và số 1.

 • Số đối của số -5 là số 5.
 • Số đối của số 1 là số -1.

Câu 6: So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3. (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

So sánh các cặp số đã cho:

 • 3 và 5: 3 < 5.
 • -1 và -3: -3 < -1.
 • -5 và 2: -5 < 2.
 • 5 và -3: 5 > -3.

Câu 7: Nước đóng băng khi nhiệt độ oC trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao? (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Ở nhiệt độ -3°C thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ 2°C thì nước đóng băng.

Lời giải tham khảo:

a) Phát biểu đúng vì -3 < 0.

b) Phát biểu sai vì 2 > 0.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.