Giải Bài 2: Tập hợp các số nguyên

[ad_1]

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Cánh diều thuộc [Bài 2: Tập hợp các số nguyên trong CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Cánh diều]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Tập hợp (mathbb{Z}) các số nguyên

Hoạt động 1: (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ: A = {0°C, 2°C, – 2°C, – 5°C, 1°C, 11°C, 6°C}.

b) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ gồm: (mathbb{Z}), số 0.

Câu 1: (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: – 6 ∈ (mathbb{Z}).

b) Ta có: – 10 ∉ (mathbb{N}).

II. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Hoạt động 2: (Trang 65 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 

 • Điểm – 5 nằm ở bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc là 5 khoảng.
 • Điểm – 4 nằm ở bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc là 4 khoảng.
 • Điểm – 2 nằm ở bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc là 2 khoảng.
 • Điểm 3 nằm ở bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc là 3 khoảng.
 • Điểm 5 nằm ở bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc là 5 khoảng.

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình lần lượt là: – 1°C, – 2°C, 3°C.

Câu 2: (Trang 66 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Câu 3: (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Ví dụ: 

 • Số đối của – 14  là 14.
 • Số 12 không phải là số đối của -10.

III. Số đối của một số nguyên

Hoạt động 3: (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số – 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị

c) Khoảng cách điểm biểu diễn số 4 và số – 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau.

IV. So sánh các số nguyên

Hoạt động 4: (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) Điểm số – 3 nằm bên trái điểm số 2.

b) Điểm số – 2 nằm phía dưới điểm số 1.

Câu 4: (Trang 68 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Thứ tự tăng dần các số đã cho là: – 18 < – 12 < – 6 < 0 < 40.

Hoạt động 5: (Trang 68 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

a) 

b) Để so sánh hai số nguyên âm ta thực hiện các bước sai:

 • Bước 1: Bỏ dấu “-“ trước hai số âm cần so sánh
 • Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Câu 5: (Trang 69 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Thứ tự giảm dần các số đã cho là: 58 > – 154 > – 218 > – 618.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau: (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Lời giải tham khảo:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m: 10 000 m.

b) Mực nước biển: 0.

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m: -100 m.

Câu 2: Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ? (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) -3 ? (mathbb{Z})

b) 0 ? (mathbb{Z})

c) 4 ? (mathbb{Z})

d) -2 ? (mathbb{N})

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: -3 ∈ (mathbb{Z}).

b) Ta có: 0 ∉ (mathbb{Z}).

c) Ta có: 4 ∈  (mathbb{Z}).

d) Ta có: -2 ∉ (mathbb{N}).

Câu 3: Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau: (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Câu 4: Quan sát trục số: (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Lời giải tham khảo:

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A là: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là hai điểm: điểm 5 và điểm -5.

Câu 5: Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó. (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Trục số:

Hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị là: số -5 và số 1.

 • Số đối của số -5 là số 5.
 • Số đối của số 1 là số -1.

Câu 6: So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3. (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

So sánh các cặp số đã cho:

 • 3 và 5: 3 < 5.
 • -1 và -3: -3 < -1.
 • -5 và 2: -5 < 2.
 • 5 và -3: 5 > -3.

Câu 7: Nước đóng băng khi nhiệt độ oC trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao? (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Ở nhiệt độ -3°C thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ 2°C thì nước đóng băng.

Lời giải tham khảo:

a) Phát biểu đúng vì -3 < 0.

b) Phát biểu sai vì 2 > 0.

[ad_2]

Related Posts

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi vào lớp 7 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa tốt nghiệp 2014 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa học kì 2 lớp 10 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Leave a Reply