Giải Bài 13: Tập hợp các số nguyên

[ad_1]

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 13: Tập hợp các số nguyên trong CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Làm quen với số nguyên âm

Hoạt động 1: Trang 58 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

 • -2: Âm hai.
 • -8: Âm tám.
 • -11: Âm mười một.
 • -30: Âm ba mươi.
 • -20: Âm hai mươi.
 • -10: Âm mười.

Hoạt động 2: Trang 58 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Âm 65: -65.

Âm 30: -30.

Luyện tập 1: Trang 58 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Ba số nguyên dương: gồm có 4, 7, 9.

Ba số nguyên âm: gồm có -3, -5, -6.

b) 

 • 4: là bốn.
 • 7: là bảy.
 • 9: là chín.
 • -3: là âm ba.
 • -5: là âm năm.
 • -6: là âm sáu.

Vận dụng 1: Trang 58 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Số dương trong tin nhắn tức là tài khoản của ông đã được cộng thêm tiền còn số âm trong tin nhắn tức là tài khoản của ông đã bị trừ tiền.

2. Thứ tự trong tập số nguyên

Luyện tập 2: Trang 60 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đi đến điểm 5.

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đi đến điểm -5.

Hoạt động 3: Trang 60 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn lần lượt là: -1; 0; 1.

Hoạt động 4: Trang 60 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Trong hai số -12 và -15 thì số -12 lớn hơn.

Luyện tập 3: Trang 60 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9.

2. Những số lớn hơn -1 gồm có: 0; 1; 2.

Vận dụng 2: Trang 60 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ lần lượt là: Saint Petersburg, Moscow, Vladivostok, thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.

PHẦN 2: BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.1: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C? (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Nhiệt độ mỗi nhiệt kế chỉ theo thứ tự là: -8°C ; 31°C ; 0°C ; -22°C.

Câu 3.2: Hãy thử sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây: (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45m và độ sâu lớn nhất là 80m dưới mực nước biển;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) kéo dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25°C dưới 0°C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700m dưới mực nước biển .

Lời giải tham khảo:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng -45m và độ sâu lớn nhất là -80m.

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là -25°C.

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu -700m .

Câu 3.3: Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm) : (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến – 50°C

b) Cá voi xanh có thể lặn được – 2 500m

Lời giải tham khảo:

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50°C dưới 0°C.

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu đến 2 500m dưới mực nước biển.

Câu 3.4: Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; -3; -5; 6; -4; 4 (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Câu 3.5: Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn số nào?

Lời giải tham khảo:

Các điểm A, B, C, D, E theo thứ tự biểu diễn các số là:  9; -5; 5; 0; -1.

Câu 3.6: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25 (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lần lượt là:  -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25.

Câu 3.7: Hãy so sánh hai số: (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) -39 và -54

b) – 3 719 và – 3 279

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: -39 > -54.

b) Ta có: -3 719 < -3 279.

Câu 3.8: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: (Trang 61 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) A = {x ∈ Z| -2 ≤ x < 4};

b) B = {x ∈ Z| -2 < x ≤ 4}

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}.

b) Ta có: B = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}.

[ad_2]

Related Posts

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi vào lớp 7 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi vào lớp 7 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi đọc hiểu lớp 4 giữa kì 1 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những…

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Xem 9+ đề thi địa tốt nghiệp 2014 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa tốt nghiệp 2014 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Xem 10+ đề thi địa học kì 2 lớp 10 được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đề thi địa học kì 2 lớp 10 dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Leave a Reply