Giải Bài 1: Tập hợp

Create by : https://globalizethis.org

Ibaitap.com sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các câu hỏi Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống thuộc [Bài 1: Tập hợp trong CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Kết nối tri thức và cuộc sống]. Nội dung chi tiết bài giải mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp 

Luyện tập 1: Trang 6 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Bạn Nam là tổ trưởng tổ 1 vậy nên bạn Nam sẽ thuộc tập hợp B.

Bạn Minh không phải là tổ trưởng trong lớp, vậy nên bạn Minh không thuộc tập hợp B.

2. Mô tả một tập hợp

Luyện tập 2: Trang 7 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Các tập hợp được viết bằng cách liệt kê các phần tử của chúng như sau:

  • A = {0; 1; 2; 3; 4}.
  • B = {1; 2; 3; 4}.

Luyện tập 3: Trang 7 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Vì M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 nên M = {7; 8; 9}, ta có:

a) Số tự nhiên 5 ∉ M, số tự nhiên 9 ∈ M.

b) Ta có thể mô tả tập M bằng 2 cách sau đây:

  • M = {7; 8; 9}.
  • M = {n | 6 < n < 10}.

PHẦN 2: BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.1: Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}. Dùng kí hiệu “∉” hoặc “∈” để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, ư thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào? (Trang 7 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Xem thêm :  [SOẠN BÀI] VĂN BẢN (TIẾP THEO)

Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp và không thuộc tập hợp sau:

  • Phần tử a ∈ A; phần tử a ∉ B.
  • Phần tử b ∈ A; phần tử b ∈ B.
  • Phần tử x ∈ A; phần tử x ∉ B.
  • Phần tử ư ∉ A; phần tử ư ∈ B.

Câu 1.2: Cho tập hợp: U = {x ∈ N| x chia hết cho 3}. Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc  tập U? (Trang 7 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Các số thuộc tập hợp U = {x ∈ N| x chia hết cho 3} là: 0; 3; 6.

Các số không thuộc tập U = {x ∈ N| x chia hết cho 3} là: 5; 7.

Câu 1.3: Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: (Trang 7 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7;

b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”

Lời giải tham khảo:

a) Tập hợp K gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 7: K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}.

b) Tập hợp D gồm các tháng (dương lịch) có 30 ngày: D = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}.

c) Tập hợp M gồm các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”: M = {Đ; I; Ê; N; B; P; H; U}.

Câu 1.4: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10. (Trang 8 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Xem thêm :  [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] CÁO BỆNH, BẢO MỌI NGƯỜI

Tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 được viết bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng là: A = {n ∈ N | n < 10}.

Câu 1.5: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh, đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Gọi S là tập hợp các hành tinh của hệ Mặt Trời. Hãy viết S bằng cách liệt kê các phần tử của S. (Trang 8 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Tập S được viết bằng cách liệt kê các phần tử là: S = {Thủy tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh}.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.