Hỏi đáp

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin liên quan tới GDP

[Global This]

Trong lĩnh vực kinh tế, GDP được đưa ra nhằm mô tả thông tin tổng quan về vận tốc tăng trưởng của nền kinh tế, mô tả thông tin về mức độ phát triển của một vùng hay một quốc gia. Vậy GDP là gì? GiaiNgo Hãy cùng tìm hiểu biết qua bài viết dưới đây nhé!

GDP là gì? GDP là viết tắt của từ gì?

GDP là một chỉ tiêu để đo lường giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định trong một thời kỳ nhất định.

GDP là tên viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product, mang nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay tổng sản phẩm quốc nội.

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin về GDP 1

Một số khái niệm liên quan tới GDP là gì?

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người (GDP per capita) là chỉ tiêu thống kê kinh tế thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh tính trung bình trên đầu người của một quốc gia trong một năm. GDP bình quân đầu người là một “thước đo” phản ánh mức thu nhập cũng như mức sống của người dân trong một vùng hay một quốc gia.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm cụ thể sẽ được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia tại thời điểm đó chia cho tổng số dân của quốc gia cũng tại thời điểm đó. Chỉ số GDP bình quân đầu người chỉ ở mức tương đối chính xác.

GDP thực tiễn là gì?

GDP thực tiễn (Real Gross Domestic Product hay Real GDP) là thước đo tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh theo tác động lạm phát; phản ánh giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một năm nhất định.

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa (Nominal Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm quốc nội GDP được tính theo giá thị trường hiện tại. mô tả thông tin kinh tế vĩ mô về đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ tính theo giá hiện tại.

GDP danh nghĩa ko loại bỏ lạm phát hoặc vận tốc tăng giá nên mang thể làm tăng con số tăng trưởng. Điều này dẫn tới GDP danh nghĩa trở nên lớn hơn.

GDP xanh là gì?

GDP xanh là phần còn lại của GDP sau lúc đã trừ những kinh phí do khử chất thải từ sản xuất, tiêu tiêu dùng, kinh phí tiêu tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi trường do những hoạt động kinh tế.

Chỉ tiêu GDP xanh ra đời với mục đích là để mô tả thông tin kinh phí của thiệt hại môi trường với tiêu thụ và sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phản ánh thực chất phát triển kinh tế của một đất nước trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường.

những thành phần của GDP là gì?

Trong nền kinh tế mang nhiều lĩnh vực, nhiều sản phẩm phục vụ từng nhu cầu khác nhau của người tiêu tiêu dùng. Do đó, GDP bao gồm tất cả những mặt hàng nào được sản xuất trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên thị trường.

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin về GDP 2

những yếu tố ảnh hưởng tới GDP là gì?

Trên thực tiễn, GDP chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, mang 3 yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số GDP của một quốc gia, bao gồm:

 • Dân số: là lực lượng lao động chính tạo ra của cải – vật chất cho xã hội, đồng thời là mục tiêu tiêu thụ sản phẩm dịch vụ. Dân số còn là căn cứ để tính GDP bình quân đầu người của quốc gia.
 • FDI (Foreign Direct Investment): là chỉ số thêm vốn trực tiếp nước ngoài. Đây là hình thức thêm vốn dài hạn bao gồm tiền bạc, vật chất, cơ sở hạ tầng, phương tiện sản xuất… của cá nhân hoặc tổ chức nước này vào nước khác.
 • Lạm phát: một quốc gia muốn tăng trưởng cần chấp nhận tình trạng lạm phát ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng quá mức cho phép sẽ dẫn tới việc ngộ nhận GDP tăng nhưng thực tiễn là khủng hoảng kinh tế.

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin về GDP 3

Phương pháp tính GDP là gì?

GDP được tính toán dựa trên cơ sở những báo cáo từ những đơn vị, tổ chức kinh tế. mang 3 phương pháp tính GDP cơ bản đó là: phương pháp tính theo chi tiêu, tính theo thu nhập và tính theo giá trị gia tăng.

Phương pháp tính theo chi tiêu

Phương pháp này được tính theo công thức: GDP = Y = C + I + G + NX.

Trong đó:

C (Chi tiêu tiêu tiêu dùng): bao gồm tất cả những chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ do những xí nghiệp sản xuất ra và bán cho những hộ gia đình.

I (Chi tiêu thêm vốn) : tổng vốn thêm vốn phát triển xã hội trong kỳ. Bao gồm những khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng,…

G (Chi tiêu của chính phủ) là những kinh phí cho giáo dục quốc phòng, hành chính, y tế, toà án, kinh phí để duy trì trật tự công cùng, công trình công cùng, xây dựng cơ sở hạ tầng…

NX (Cán cân thương mại) là chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của nền kinh tế. Đây là một chi tiêu phản ánh mối quan hệ kinh tế đối với nước ngoài của một quốc gia.

GDP là gì?

Phương pháp tính theo thu nhập

Phương pháp này được tính theo công thức tính như sau: GDP = Y = W + I + quảng bá + R + Ti + De

Trong đó:

W (Wage): là tiền lương, những xí nghiệp phải chi trả cho việc sử dụng nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

I (Interest): tiền lãi

quảng bá (Profit): lợi nhuận

R (Rent)): tiền thuê

Ti (Indirect tax): thuế gián thu, tức là những khoản thuế đánh vào dịch vụ và hàng hoá bán trên thị trường.

De (Depreciation): phần hao mòn tài sản cố định.

Phương pháp tính theo giá trị gia tăng

Phương pháp này là tổng cùng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời kỳ.

Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu

Hoặc GDP = Giá trị sản xuất – kinh phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế bao gồm:

 • Thu nhập của người sản xuất như tiền lương, tiền công (kể cả bằng tiền hay bằng hiện vật và những khoản trả mang tính chất lương).
 • Thuế sản xuất bao gồm: Thuế hàng hoá (ko bao gồm thuế nhập khẩu), thuế sản xuất và kinh phí khác.
 • Khấu hao tài sản cố định.
 • Giá trị thặng dư
 • Thu nhập hỗn hợp

Giá trị gia tăng của một xí nghiệp là chênh lệch giữa giá trị sản lượng của xí nghiệp và giá trị những yếu tố vật chất mà xí nghiệp mua của những xí nghiệp khác.

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin về GDP 5

Ý nghĩa của GDP là gì?

Chỉ số GDP là thước đo để mô tả thông tin vận tốc phát triển kinh tế của một quốc gia. Việc phân tích, tính toán GDP là cơ sở để thành lập những chiến lược phát triển kinh tế ngắn hạn và dài hạn.

GDP ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp và đời sống người dân của một quốc gia trong thời gian nhất định.

Nếu GDP suy giảm thì ta mang thể suy luận quốc gia đó đang ở trong tình trạng suy thoái, lạm phạm, thất nghiệp, mất giá đồng tiền,… Nếu GDP tăng nghĩa là quốc gia đó đang cải thiện năng lực sản xuất, người dân mang thu nhập và chi tiêu nhiều hơn.

Thông qua GDP bình quân đầu người, ta biết được mức thu nhập tương đối cũng như chất lượng sống của người dân ở mỗi quốc gia. Để từ đó đưa ra những chính sách tiền tệ phù hợp nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin về GDP 6

Trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, chỉ số GDP thêm vốn nước ngoài càng cao thì tiềm năng phát triển của một quốc gia càng cao. Với vận tốc tăng trưởng GDP ổn định qua những năm và còn nhiều dư địa phát triển, VN đang ngày càng thu hút nhiều nhà thêm vốn lớn.

Những điểm hạn chế của GDP là gì?

quanh đó những ưu điểm mà GDP mang lại còn tồn tại những mặt hạn chế như:

 • GDP ko phản ánh hoạt động sản xuất tự cung, tự cấp và cũng ko kiểm soát được chất lượng hàng hóa, dịch vụ như: việc làm ngoài giấy tờ, hoạt động thị trường chợ đen, việc làm tình nguyện và sản xuất hộ gia đình,…
 • GDP ko tính tới lợi nhuận kiếm được trong một quốc gia bởi những siêu thị nước ngoài được gửi lại cho những nhà thêm vốn nước ngoài. Điều này mang thể vượt quá sản lượng kinh tế thực tiễn của một quốc gia.
 • GDP chỉ xem xét sản xuất hàng hóa cuối cùng mà bỏ qua hoạt động chi tiêu và giao dịch trung gian giữa những doanh nghiệp.
 • GDP ko thể đo lường chính xác sự phát triển của một quốc gia hay sức khỏe của đời sống công dân trong quốc gia đó.
 • GDP chỉ nhấn mạnh tới sản lượng vật chất mà ko xem xét tới thực trạng phát triển tổng thể của một quốc gia.

GDP là gì? Tổng hợp những thông tin về GDP 7

Trên đây là tất cả những thông tin giúp khách tham quan hiểu biết hơn GDP là gì cũng như những phương pháp tính GDP. Hãy theo dõi GiaiNgo để cập nhật nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé!

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button