far-fetched trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Create by : https://globalizethis.org

Even though some things Alva said seemed farfetched, my curiosity was aroused.

Dù một số điều chị Alva nói lúc ấy đối với tôi có vẻ xa vời nhưng đã khiến tôi tò mò.

Bạn đang đọc: far-fetched trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

jw2019

I know it sounds farfetched.

Tôi biết việc này nghe khó tin.

OpenSubtitles2018. v3

This idea isn’t as farfetched as it may seem.

Ý tưởng này không còn xa vời.

ted2019

It ain’t so farfetched, Senor Bob.

Không hề bịa đặt đâu Bob.

OpenSubtitles2018. v3

It’s a big task, but not as farfetched as you might think.

Đây là một công việc lớn, nhưng không quá xa vời như bạn nghĩ.

ted2019

Give me a farfetched theatrical plot any day.

Lúc nào tôi cũng thích những câu chuyện cường điệu.

OpenSubtitles2018. v3

Farfetched?

Khó tin?

OpenSubtitles2018. v3

His language is simple and natural, never farfetched or artificial.

Ngôn ngữ của ông đơn giản và tự nhiên, không bao giờ gượng gạo hay giả tạo.

WikiMatrix

And she said, “It just is too farfetched.

Chị ta trả lời: “Chuyện nghe như bịa.

ted2019

Really, then, is the Genesis account farfetched?

Vậy, lời tường thuật nơi sách Sáng-thế Ký có xa vời không?

jw2019

That’s a very farfetched idea, but I really believe that it may be possible.

Đó là 1 ý tưởng sáng tạo rất khó tin, nhưng tôi tin nó hoàn toàn có thể xảy ra .

Xem thêm :  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản mới nhất năm 2021

QED

Of course I wanted my arms back, but to me that sounded farfetched and impossible!

Dĩ nhiên, tôi muốn có lại hai tay nhưng điều đó nghe thật phi lý và không tưởng!

jw2019

Pretty far fetched.

Khó tin nhỉ ?

QED

Xem thêm: Gói TCP: Gói Tin Packet: 1 Packet là gì?

That’s a little farfetched, don’t you think?

Khó mà hình dung nổi, không nghĩ vậy sao?

OpenSubtitles2018. v3

And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not farfetched.

Và ý tưởng rằng chính kiến trúc bằng cách nào đó hướng tới sự tối ưu hóa thuật toán là không hề viển vông.

ted2019

A little farfetched, don’t you think?

Hơi bị khó tin, không phải sao?

OpenSubtitles2018. v3

You think this farfetched scheme of yours to put me in jail will make you feel important?

Cô nghĩ kế hoạch viển vông của mình là đưa tôi vào tù sẽ làm cô cảm thấy mình quan trọng sao?

OpenSubtitles2018. v3

To some, all of that might seem farfetched.

Đối với một số người, điều này thật khó tin.

jw2019

The preceding scenarios are imaginary, but they are hardly farfetched.

Dù các bối cảnh trên đều là giả tưởng nhưng rất có thể xảy ra.

jw2019

Was it too farfetched to imagine that things might have turned out differently if I hadn’t?

Phải chăng là quá gượng gạo để hình dung mọi sự có thể đã trở nên khác hơn nếu tôi không đuổi họ?

Xem thêm :  Teencode là gì? Choáng váng vì “hot trend” teencode của giới trẻ

Literature

And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not farfetched.

Và sáng tạo độc đáo rằng chính kiến trúc bằng cách nào đó hướng tới sự tối ưu hóa thuật toán là không hề viển vông .

QED

The explanation is so farfetched.

Lời giải thích quá xa vời.

OpenSubtitles2018. v3

It is not farfetched to compare DNA to a compact disc or to a book.

Việc so sánh ADN với một đĩa CD hay một cuốn sách không có gì là phóng đại .

jw2019

It can seem a little farfetched though sometimes, making grand assumptions out of tiny details.

Có lẽ hơi cường điệu mhưng, đôi lúc…. đưa ra những suy đoán chính xác từ những điều vụn vặt.

OpenSubtitles2018. v3

The disaster that Noah kept warning them about seemed so farfetched, so preposterous!

Họ xem thảm họa mà Nô-ê cảnh báo là hết sức phi lý và ngớ ngẩn!

Xem thêm: Outdoor là gì? Những Điều Cần Biết Về Outdoor?

jw2019

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.