Pháp luật

Đòi lại sổ bảo hiểm lúc nghỉ việc

Thủ tục đòi lại sổ bảo hiểm lúc nghỉ việc? Cách xử lý lúc người sử dụng lao động giữ sổ bảo hiểm của người lao động

Sau lúc nghỉ việc liên doanh ko trả sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) phải làm như thế nào? Cách thức đòi lại sổ bảo hiểm lúc nghỉ việc?

Trách nhiệm trả sổ bảo hiểm

Theo quy định tại khoản 3 điều 48 bộ luật lao động 2019 quy định về trách nhiệm của người lao động lúc chấm dứt hợp đồng như sau:

Điều 48. Trách nhiệm lúc chấm dứt hợp đồng lao động
3. Người sử dụng lao động với trách nhiệm sau đây:
a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
b) Cung cấp bản sao những tài liệu liên quan tới quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động với yêu cầu. kinh phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Ngoài ra tại khoản một, điều 18; khoản 5 điều 21 luật bảo hiểm xã hội cũng với quy định rõ về trách nhiệm chốt và trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội lúc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Do vậy, việc chốt sổ bảo hiểm cho người lao động lúc chấm dứt hợp đồng là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

Xem thêm: Thủ tục chốt sổ bảo hiểm

Doanh nghiệp ko chốt sổ bảo hiểm phải làm gì?

một. Khiếu nại về BHXH

Trường hợp người lao động ko thể làm việc với người sử dụng lao động để chốt sổ bảo hiểm với thể làm thủ tục khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính theo quy định tại điều 15 nghị định 24/2018/NĐ-CP

Điều 15. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động
một. Người sử dụng lao động với thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.
2. Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính với thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động lúc người khiếu nại ko đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại ko được giải quyết.
3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thăm dò tai nạn lao động theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

2. Khởi kiện tại Tòa án

Nếu ko muốn giải quyết bằng việc khiếu nại, người lao động với thể tìm giải quyết bằng cách khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại điều 10 nghị định 24/2018/NĐ-CP

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại
2. Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án
a) Người khiếu nại với quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong trường hợp sau đây:
– với căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp tới quyền, tiện lợi hợp pháp của mình;
– ko đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 23 Nghị định này;
– Đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại lần đầu ko được giải quyết.
b) Người khiếu nại với quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp sau đây:
– ko đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 Nghị định này;
– Đã hết thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này mà khiếu nại lần hai ko được giải quyết.

Nghỉ ngang với được trả sổ bảo hiểm?

Nghỉ ngang hay còn gọi là việc chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn với thể do những nguyên nhân hợp pháp và ko hợp pháp. Với những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật kế bên trách nhiệm của người sử dụng lao động thì người lao động cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình lúc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như theo quy định tại điều 43 Bộ luật lao động 2012:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động lúc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
một. ko được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày ko báo trước.
3. Phải hoàn trả kinh phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này

lúc nghỉ ngang thì người lao động sẽ ko được trợ cấp thôi việc, bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương và một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày vi phạm quy định về thời hạn báo trước lúc nghỉ việc.

Cách thức đòi lại sổ bảo hiểm xã hội lúc đơn phương chấm dứt hợp đồng (nghỉ ngang)

Tuỳ vào việc người lao động đông phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp hay bất hợp pháp mà việc đòi lại sổ bảo hiểm xã hội sẽ khác nhau. Tuy nhiên, thông thường trong mọi trường hợp lúc người lao động hoàn thành những nghĩa vụ theo quy định pháp luật đối với người lao động thì với quyền yêu cầu người lao động thực hiện những nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp với tranh chấp với thể yêu cầu toà án giải quyết theo luật định.

Xem thêm: Thủ tục khởi kiện dân sự tại toà án

với thể yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp

Điều 200, Điều 201 Bộ luật Lao động quy định,cá nhân, cơ quan với thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là hòa giải viên lao động và tòa án nhân dân. Đối với những tranh chấp lao động về bồi thường thiệt hại, trợ cấp lúc chấm dứt HĐLĐ và tranh chấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH, người lao động với thể khởi kiện ngay ra tòa án mà ko buộc phải phải thực hiện thủ tục hòa giải. Theo Khoản 2, Điều 202 Luật này, thời hiệu yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là một năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, tiện lợi hợp pháp của mình bị vi phạm.

Vì vậy, sau lúc với kiến nghị bằng văn bản mà doanh nghiệp tiếp tục chây ỳ ko thực hiện trách nhiệm của họ thì với thể gửi đơn khởi kiện tới tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp với trụ sở chính, yêu cầu tòa án giải quyết, buộc doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm lúc chấm dứt HĐLĐ với người lao động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 47 Bộ luật Lao động, thanh toán đầy đủ tiền lương và những khoản khác liên quan tới quyền lợi; hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà doanh nghiệp đã giữ.

Hỏi đáp toàn bộ quy định về đòi lại sổ bảo hiểm xã hội

Làm sao để lấy lại sổ bảo hiểm xã hội liên doanh cũ đang giữ

Người lao động cần thanh toán toàn bộ những nghĩa vụ đối với liên doanh cũ, sau đó yêu cầu liên doanh cũ thực hiện trả sổ bảo hiểm hoặc liên hệ luật sư tư vấn tư vấn. Trường hợp phức tạp với thể khởi kiện liên doanh

liên doanh cũ ko chịu trả sổ bảo hiểm thì với thể nhờ cơ quan nào can thiệp

Trường hợp liên doanh cũ ko chịu trả sổ bảo hiểm, người lao động với thể liên hệ phòng lao động địa phương nơi liên doanh đặt trụ sở hoặc khởi kiện tại toà án nơi liên doanh đặt trụ sở

vấn đòi lại sổ bảo hiểm xã hội lúc nghỉ việc

lúc với nhu cầu cần tư vấn hoặc giải đáp những thắc mắc, tranh chấp với liên doanh liên quan tới sổ bảo hiểm xã hội lúc nghỉ việc người lao động với thể liên hệ số tổng đài tư vấn tư vấn 19006165

Sổ bảo hiểm xã hội để quá lâu tại liên doanh cũ thì với đòi lại được ko?

Theo quy định trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng liên doanh đều phải với trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Do vậy, nếu liên doanh chưa thực hiện trách nhiệm này thì việc đòi lại hoàn toàn với thể thực hiện được

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button