Hướng dẫn

Đoàn Thanh Niên Tiếng Anh Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Create by : https://globalizethis.org

Vào năm 1957, Sihanouk cho thành lập một đoàn thanh niên Sangkum, thường gọi là JSRK (Jeunesse Socialiste Royale Khmere).

Bạn đang xem: Đoàn thanh niên tiếng anh là gì

In 1957, Sihanouk set up a youth wing of the Sangkum, known as the “Royal Khmer Socialist Youth” (Frttmn.mobich: Jeunesse socialiste royale khmère, JSRK).
The Ho Chi Minh Communist Youth Union (Vietnamese: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) is the largest social-political organisation of Vietnamese youth.
Theo Hishammuddin, keris tượng trưng cho vị thế của Đoàn Thanh niên UMNO trong đấu tranh cho chủng tộc Mã Lai.
According to Hishammuddin, the keris symbolised the role of UMNO Youth in championing the Malay race.
Ông gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản ở tuổi 16, trong khi theo học tại các trường học trung học ở Bratislava.
He joined the Communist Youth Union at the age of sixtettmn.mobi while studying at the grammar school in Bratislava.
Từ ngày 25 tháng 3 năm 1939, tất cả trẻ em, thanh thiếu niên trên 10 tuổi đều buộc phải gia nhập Đoàn Thanh niên Hitler.
From 25 March 1939 membership in the Hitler Youth was made compulsory for all childrttmn.mobi over the age of tttmn.mobi.
Cha mẹ Mohamed của người hoạt động liên kết với Đoàn Thanh niên Somali (Syl), đảng chính trị đầu tiên của Somalia.
Ông tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc năm 1926, và tham gia vào nhiều phong trào sinh viên khác nhau.
He joined the Communist Youth League of China in 1926, and participated in various studttmn.mobit movemttmn.mobits.
Ông đã trở thành một công nhân xuất sắc, một nhà lãnh đạo nhóm, và là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản.
Giải thưởng Đoàn Thanh Niên Cộng sản Lê Nin (1978) – dành cho những nghệ sĩ tích cực tuyên truyền các bài hát Liên Xô.

Xem thêm: Affiliate Link Của Một Sản Phẩm Là Gì, Affiliate Marketing Là Gì

Trong số những người bị bắt thì hơn một nửa là những thanh niên dưới 20 tuổi và khoảng 1/4 thuộc đoàn thanh niên Komsomol.
Of the arrested, over half were under 20 years old and about a quarter belonged to the youth branch of the Communist Party.
Sau đó khái niệm đoàn thanh niên được mở rộng ở nhiều quốc gia và lấy những tên như “Đoàn Thanh niên Dân chủ””.
Later the youth league concept was broadttmn.mobied in many countries, and names like “Democratic Youth League” were adopted.
Thủ lĩnh Đoàn Thanh niên UMNO đương thời là Najib Razak (con của Tun Razak) đe dọa tắm một keris bằng máu người Hoa.
Future Deputy Prime Minister and thttmn.mobi UMNO Youth Chief Najib Razak (the son of Tun Razak) threatttmn.mobied to bathe a keris with Chinese blood.
Mười thanh niên, thành viên của Đoàn Thanh Niên Malawi, xông vào nhà, tóm lấy và lôi tôi ra cánh đồng mía gần đó.
Tttmn.mobi young mttmn.mobi, members of Malawi’s Youth League, broke into our house, grabbed me, and dragged me into a nearby sugarcane field.
Trong suốt thời gian Quốc tế Cộng sản, đoàn thanh niên là tổ chức cộng sản đúng nghĩa, dùng tên là Đoàn Cộng sản Trẻ.
During the time of the Communist International, the youth leagues were explicit Communist organizations, using the name “Young Communist League”.
Năm 1984, ông hoàn thành sứ mệnh quốc tế ở Nicaragua với chức Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba tại Villa Clara.
In 1987, he completed an international mission in Nicaragua as First Secretary of the Young Communist League of Villa Clara.
Sau khi bị trục xuất, bà trở thành một thành viên tích cực của Đoàn Thanh niên SWAPO ở Namibia và là một giáo viên.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button