Hướng dẫn

Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Nghĩa Của Từ HậU CầN

Create by : https://globalizethis.org

Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta cần sử dụng rất nhiều từ khác nhau để cuộc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn. Điều này khiến những người mới bắt đầu học sẽ trở nên bối rối không biết nên dùng từ gì khi giao tiếp cần sử dụng và khá phức tạp và cũng như không biết diễn đạt như nào cho đúng. Do đó, để nói được thuận lợi và chính xác ta cần phải rèn luyện từ vựng một cách đúng nhất và cũng như phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ và tạo ra phản xạ khi giao tiếp. Học một mình thì không có động lực cũng như khó hiểu hôm nay hãy cùng với ttmn.mobi, học một từ mới Hậu cần trong Tiếng Anh là gì nhé. Chúng ta sẽ được học với những ví dụ cụ thể và cũng như cách dùng từ đó trong câu với những sự giúp đỡ từ ví dụ chắc chắn bạn sẽ học được từ mới!!!

 

hậu cần trong Tiếng Anh

 

1. “Hậu cần” trong Tiếng Anh là gì?

Logistics

Cách phát âm: /əˈdʒɪstɪks/

Loại từ: danh từ số nhiều

 

Định nghĩa:

Logistics: hậu cần, từ được dùng để nói về việc việc tổ chức cẩn thận một quân đội , hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động phức tạp khác để nó diễn ra một cách thành công và hiệu quả.

 

He applied for a logistics position at a company he liked. He spent a lot of time writing resumes and getting to know the company. The fact that he spent so much time researching the company showed me his determination to do this job.

Bạn đang xem: Hậu cần tiếng anh là gì

Anh ấy ứng tuyển vào vị trí hậu cần ở công ty mà anh ấy thích. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để viết hồ sơ và tìm hiểu công ty. Việc mà anh ấy bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu công ty cho tôi thấy được sự quyết tâm muốn được làm công việc này của anh ta. Later, I have to go through the logistics office to get the paperwork over there and I don’t want to go because it’s very far from here. It might take more than 5 minutes to get from my office to the logistics office, maybe I’ll get someone to help.Một lát nữa, tôi phải đi qua văn phòng hậu cần để đưa giấy tờ qua bên đó và thật sự thì tôi không muốn đi vì nó ở rất xa chỗ này. Có lẽ phải tốn hơn 5 phút để có thể đi từ văn phòng của tôi đến văn phòng hậu cần, có lẽ tôi sẽ nhờ ai đó giúp.

 

2. Cách sử dụng “hậu cần” trong câu:

 

hậu cần trong Tiếng Anh

 

Từ được dùng làm chủ ngữ chính trong câu>

 

Logistics are considered an important part of the company as they are the ones responsible for planning, executing, and making sure everything goes on schedule. Jobs in logistics if you are good at planning then you will certainly do well in this position.Hậu cần được coi là một phần quan trọng trong công ty vì họ là những người chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch, thực hiện và đảm bảo mọi việc diễn ra đúng theo tiến độ. Việc làm ở hậu cần nếu bạn là người giỏi trong việc lên kế hoạch thì chắc chắn bạn sẽ làm tốt ở vị trí này.

Đối với câu này, cụm từ ”logisticss” là chủ ngữ của câu ở dạng số nhiều nên sau nó là động từ to be “are”.

 

Logistics is a new and growing industry. This is the field of study that most students want to apply for when they enter university and also want to get a job based on logistics. This is one of the professions that are predicted to be a highly competitive industry in the future.Hậu cần là một ngành mới và đang trên đà phát triển. Đây là ngành học mà hầu hết học sinh đều muốn đăng kí học khi vào đại học và cũng như mong muốn có được việc làm dựa trên việc hậu cần. Đây là một trong những ngành nghề được dự đoán trong tương lai sẽ là một ngành có tỉ lệ chọi cao.

Đối với câu này, từ”logistics” là chủ ngữ của câu do ở dạng số nhiều nên động từ to be phía sau là “are”

 

Từ được dùng làm tân ngữ trong câu>

 

Most shipping companies have logistics because they are an integral part of the distribution of goods because the logistics department will do a lot of different tasks in the most scientific and secure way.Hầu hết các công ty chuyên vận chuyển đều có hậu cần vì họ là một phần không thể thiếu trong việc phân phối hàng hóa vì bộ phận hậu cần họ sẽ làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách khoa học nhất và đảm bảo.

Đối với câu này, từ” logistics” là tân ngữ của câu bổ nghĩa cho cả câu làm câu rõ nghĩa hơn.

Xem thêm: Có Số Tự Nhiên Lớn Nhất Không Vì Sao ? Câu Hỏi Của Nguyễn Khải Hưng

 

She needs to use logistics because her company needs to work with a logistics company to ensure that the goods can be transported to the web10_user and the manufacturer. have to worry about lost goods because goods have barcodes to check their location.Việc cô ấy sử dụng hậu cần là một việc cần thiết vì công ty của cô ấy cần hợp tác với một công ty vận chuyển hậu cần để đảm bảo về mặt hàng hóa có thể được vận chuyển đến tay người dùng và nhà xản xuất không phải lo việc thất lạc hàng hóa vì hàng hóa có mã vạch để kiểm tra vị trí của nó.

Đối với câu này, từ “logistics” là tân ngữ trong câu sau động từ thường “ use” và từ được dùng để bổ nghĩa cho câu nhằm giúp cho câu thêm rõ nghĩa hơn.

 

Từ được dùng làm bổ ngữ cho chủ ngữ của câu>

 

What shipping companies cannot do without is logistics. Because logistics help the shipping company a lot in managing the goods and having the ability to locate the goods.Việc mà những công ty vận chuyển không thể thiếu đó chính là hậu cần. Vì hậu cần giúp cho công ty vận chuyển rất nhiều trong việc quản lý hàng hóa và có khả năng xác định vị trí của hàng hóa.

Đối với câu này, từ “logistics” làm bổ ngữ cho chủ ngữ “What shipping companies cannot do without”.

 

Từ được dùng làm bổ ngữ cho giới từ>

 

Because of the logistics, the company can work more efficiently. Logistics has helped a lot in planning as well as monitoring the progress of the plan and reporting in a detailed and reasonable manner.Bởi vì hậu cần, công ty có thể làm việc hiệu quả hơn. Hậu cần đã giúp rất nhiều trong việc lập kế hoạch cũng như giám sát tiền trình của kế hoạch và báo cáo một cách chi tiết và hợp lí.

Đối với câu này, từ “Because of” là giới từ và đứng sau nó là danh từ “the logistics”. Danh từ phía sau bổ ngữ cho giới từ phía trước làm rõ nghĩa của câu.

 

hậu cần trong Tiếng Anh

 

Hi vọng với bài viết này, ttmn.mobi đã giúp bạn hiểu hơn về “hậu cần” trong Tiếng Anh nhé!!!

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button