Hỏi đáp

Địa Tô Là Gì – Nghĩa Của Từ Địa Tô Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

khách tham quan đang xem: địa tô là gì

*
*
*

địa tô

*

phần sản phẩm thặng dư do những người sản xuất trong nông nghiệp tạo ra và nộp cho người chủ sở hữu ruộng đất. ĐT gắn ngay lập tức với sự ra đời và tồn tại của chế độ tư hữu về ruộng đất. Đã từng tồn tại trong những chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cả trong thời kì đầu của chủ nghĩa xã hội. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, ĐT là do lao động của nô lệ và những người chiếm hữu ruộng đất nhỏ tự do tạo ra. Trong chế độ phong kiến, ĐT là phần sản phẩm thặng dư do nông nô tạo ra và bị chúa phong kiến chiếm đoạt, mang lúc còn bao gồm cả một phần sản phẩm tất yếu. Trong chủ nghĩa tư bản, do còn chế độ tư hữu về ruộng đất trong nông nghiệp nên vẫn tồn tại ĐT. Về thực chất, ĐT tư bản chủ nghĩa chính là phần giá trị thặng dư thừa ra ngoài lợi nhuận bình quân và do nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp trả cho địa chủ. Nguồn gốc của ĐT tư bản chủ nghĩa vẫn là do lao động thặng dư của công nhân nông nghiệp làm thuê tạo ra. ĐT tư bản chủ nghĩa phản ánh quan hệ giữa ba giai cấp: địa chủ, tư bản kinh doanh nông nghiệp và công nhân nông nghiệp làm thuê. Trong chủ nghĩa tư bản, mang những loại ĐT: ĐT chênh lệch, ĐT tuyệt đối và ĐT độc quyền. Trong chủ nghĩa xã hội, lúc ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, ko còn là tư hữu của địa chủ hay nhà tư bản, thì những cơ sở kinh tế để hình thành ĐT tuyệt đối và ĐT độc quyền cũng bị xoá bỏ, nhưng vẫn tồn lại ĐT chênh lệch, song nó thuộc sở hữu của nhà nước và khác về bản chất với ĐT chênh lệch dưới chủ nghĩa tư bản. Ở VN, ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, là tư liệu sản xuất đặc thù của nông nghiệp, lâm nghiệp, ko gì thay thế được, và là tài nguyên quý giá của quốc gia. Nhà nước chuyển quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân, và người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất; cho người nước ngoài thuê đất để lập doanh nghiệp hay để xây dựng trụ sở cơ quan ngoại giao; cho phép những tổ chức, cá nhân người VN tham gia xí nghiệp liên doanh với người nước ngoài được góp vốn pháp định bằng giá trị đất sử dụng. Tuy hình thức ĐT tuyệt đối ko còn, nhưng ruộng đất vẫn là một tư liệu sản xuất mang giá trị và người sử dụng vẫn phải trả giá như là một loại ĐT.

Xem thêm: Top 10 Nhà Hàng ở Quận một Cho Ngày Sunday Brunch Là Gì

*

*

*

Xem thêm: Fado Là Gì – Fado Lừa Đảo

địa tô

Lĩnh vực: hóa học & vật liệuground rentland renttô đất, địa tô (tính theo mẫu Anh)acreage rentground rentland rentland taxchuyển nhượng địa tô: transfer of land taxrentđịa tô ẩn: implicit rentđịa tô độc quyền: monopolistic rentquan chức địa tô: rent officersviên chức địa tô: rent officerđịa tô tư bản chủ nghĩacapitalist ground-rent

Chuyên mục: Hỏi Đáp


Nguồn : Sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button