[ Định Luật ÔM Là Gì ] Định Nghĩa, Công Thức, Cách Tính

Create by : https://globalizethis.org

Bạn đang tìm hivàecirc;̉u vvàecirc;̀ định luvàacirc;̣t Ôm, Ohm ? Nvàecirc;́u bạn học trvàecirc;n lớp mà vvàacirc;́n còn nhivàecirc;̀u đivàecirc;̀u chưa hivàecirc;̉u vvàecirc;̀ định luvàacirc;̣t Ôm thì bài vivàecirc;́t này sẽ giúp được bạn rvàacirc;́t nhivàecirc;̀u đó nhe.  Hvàocirc;m nay ở bài vivàecirc;́t này mình xin gửi đến các bạn đọc vvàecirc;̀ Định nghĩa, cvàocirc;ng thức, cách tính trong định luvàacirc;̣t Omh.

Tại sao lại gọi là định luvàacirc;̣t ôm, Ohm ?

Định luật Ohm được đặt tvàecirc;n theo nhvàagrave; vật lvàyacute; học người Đức, Georg Ohm, được phvàaacute;t hvàagrave;nh trvàecirc;n một bvàagrave;i bvàaacute;o năm 1827, mvàocirc; tả cvàaacute;c phvàeacute;p đo điện áp vvàagrave; cường độ dvàograve;ng điện qua một mạch điện đơn giản gồm nhiều dvàacirc;y cvàoacute; độ dvàagrave;i khvàaacute;c nhau, Ông trvàigrave;nh bvàagrave;y một phương trvàigrave;nh phức tạp hơn một chvàuacute;t so với trvàecirc;n để giải thvàiacute;ch kết quả thực nghiệm của mvàigrave;nh (xem phần Lịch sử dưới đây). Phương trvàigrave;nh trvàecirc;n lvàagrave; dạng hiện đại của định luật Ohm.

Định nghĩa và cvàocirc;ng thức

Định luật Ohm lvàagrave; một định luật vật lvàyacute; về sự phụ thuộc vvàagrave;o cường độ dvàograve;ng điện của hiệu điện thế vvàagrave; điện trở. Nội dung của định luật cho rằng cường độ dvàograve;ng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luvàocirc;n tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện cvàoacute; điện trở lvàagrave; một hằng số, ta cvàoacute; phương trvàigrave;nh tovàaacute;n học mvàocirc; tả mối quan hệ như sau:

Xem thêm :  Phương trình Logarit thường gặp và phương pháp giải phương trình

  • Với I lvàagrave; cường độ dvàograve;ng điện đi qua vật dẫn
  • R lvàagrave; điện trở
  • U lvàagrave; điện áp trvàecirc;n vật dẫn

Ví dụ cách tính định luvàacirc;̣t Ôm

VD1:

 

VD2:

VD3:

Với những chi sẻ vvàecirc;̀ định luvàacirc;̣t Ôm, Omh bvàecirc;n trvàecirc;n rvàacirc;́t mong sẽ giúp được các bạn chút ít kivàecirc;́n thức để chuvàacirc;̉n bị bài mới lvàecirc;n lớp nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài vivàecirc;́t.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.