Pháp luật

Đất khai hoang với được cấp sổ đỏ?

Đất đai 30 năm sử dụng ổn định với được sở hữu hợp pháp? Trường hợp nào đất đai sử dụng ổn định bị thu hồi? Tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại 19006165

Tôi với mảnh đất khai hoang đã sở hữu trên 30 năm nhưng chưa đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên mảnh đất với trồng cây ăn trái (dừa) và với cấm cọc ranh. Nhưng hiện giờ với một số cơ quan cho người tới chặt cây và lắp cát và nói là đất của nhà nước. Xin hỏi họ làm vậy là đúng hay sai? Nếu sai xin cho tôi hướng giải quyết! Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Thứ nhất: Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo thông tin chị cung cấp là mảnh đất chị đã sở hữu trên 30 năm nhưng chưa đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 thì điều kiện chị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúc:
– với một trong những loại giấy tờ quy định tại Khoản một Điều 100 Luật đất đai 2013.
– ko với tranh chấp.
– Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất ko với tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khía cạnh xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước với thẩm quyền phê duyệt

những giấy tờ theo quy định tại khoản một điều 100 Luật đất đai 2013 gồm:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư đang sử dụng đất với giấy tờ về quyền sử dụng đất
một. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà với một trong những loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất và ko phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan với thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước VN dân chủ cùng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời cùng hòa miền Nam VN và Nhà nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa VN;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước với thẩm quyền cấp hoặc với tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn ngay tắp lự với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn ngay tắp lự với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn ngay tắp lự với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn ngay tắp lự với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan với thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) những loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Do thông tin chị cung cấp, Danang Discovery cũng ko rõ đất chị đang sử dụng với một trong những loại giấy tờ quy định tại Khoản một Điều 100 Luật đất đai 2013 hay ko? Nếu với và đất của chị đảm bảo đầy đủ những điều kiện trên thì chị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình thường. Trường hợp ko với giấy tờ trên nếu đạt được ý muốn tiêu chuẩn của điều 101 thì vẫn được cấp GCN

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà ko với giấy tờ về quyền sử dụng đất
một. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này với hiệu lực thi hành mà ko với những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, với hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng với điều kiện kinh tế – xã hội phức tạp, vùng với điều kiện kinh tế – xã hội vượt trội phức tạp, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi với đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, ko với tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất và ko phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ko với những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và ko vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất ko với tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khía cạnh xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước với thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay tắp lự với đất.
3. Chính phủ quy định khía cạnh Điều này.

Thứ hai: Về quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước. Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì cơ quan với thẩm quyền thu hổi đất đó là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi với đất (Điều 66 Luật Đất đai 2013). Điều kiện để thu hồi đất được quy định tại những Điều 61, 62, 63,63 Luật đất đai 2013. Mảnh đất của chị bị một số cơ quan tới chặt cây và lấp cát, do chị ko nói rõ đó là cơ quan nào nên việc làm của cơ quan nhà nước đó mà ko đúng thẩm quyền và ko với đủ điều kiện để thu hồi theo quy định của Luật đất đai 2013 thì việc làm của cơ quan nhà nước là ko đúng và chị với quyền ngăn cản.

Thứ ba: Kiến nghị nên cấp với thẩm quyền. Nếu việc ngăn cản của chị ko với hiệu quả thì chị với thể kiến nghị nên cấp với thẩm quyền hoặc tiến hành khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button