Cục Cảnh Sát Đkql Và Dlqg Về Dân Cư Tiếng Anh Là Gì ? 【Havip】Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg Về Dân Cư

Create by : https://globalizethis.org

1 Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)2 Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư3 Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database4 Chức danh lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh4.1 Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)4.2 Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database5 Các phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 5.1 Phòng Tham mưu (Advisory)5.2 Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)5.3 Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (ID Instruction, management and storage)5.4 Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (national population database management)5.5 Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)5.6 Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)Bạn đang xem: Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư tiếng anh là gì

Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát

 đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thành lập Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

Bạn đang xem: Cục cảnh sát đkql và dlqg về dân cư tiếng anh là gì

Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

Địa chỉ Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát là đơn vị có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật

Xem thêm :  Học tiếng Trung qua bài hát Tỳ Bà Hành 琵琶行 Nhạc Hot Tiktok Trung Quốc

Chức danh lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Các phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác.

Xem thêm: Vì Sao Cáp Quang Biển Bị Đứt Và Tại Sao Không Mang Lên Bờ Để Sửa Chữa?

Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (ID Instruction, management and storage)

Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác

Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (national population database management)

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch

Xem thêm :  Sự Khác Nhau Giữa Inline Và Macro Trong C Là Gì ? Preprocessors Và Macros Trong Chương Trình C

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất và thực hiện quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.