Công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn

[ad_1]

Phương sai là gì? Công thức tính phương sai, cách tính phương sai và độ lệch chuẩn…
Công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn

Công thức tính phương sai

Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó. Phương sai của bảng thống kê dấu hiệu Đánh giá sao, kí hiệu là Đánh giá sao. Công thức tính phương sai như sau:

a) Đối với bảng phân bố rời rạc

Đánh giá sao

Đánh giá saoĐánh giá sao

Đánh giá saoĐánh giá sao

trong đó Đánh giá sao là số trung bình của bảng số liệu.

b) Đối với phân bố tần số ghép lớp.

Đánh giá saoĐánh giá sao

trong đó Đánh giá sao là giá trị trung tâm của lớp thứ Đánh giá sao.

Đánh giá sao là số trung bình của bảng.

Công thức tính độ lệch chuẩn

Căn bậc hai của phương sai một bảng số liệu gọi là độ lệch chuẩn của bảng đó. Độ lệch chuẩn của dấu hiệu Đánh giá sao, kí hiêu là Đánh giá sao.

Đánh giá sao

Ghi chú: các công thức về phương sai có thể viết gọn nhờ kí hiệu Đánh giá sao như sau:

Đánh giá sao

Đánh giá sao

Đánh giá sao

Đánh giá sao

Ví dụ cách tính phương sai và độ lệch chuẩn

Ví dụ: Cho 2 nhóm có bảng số liệu như sau. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của 2 nhóm:

Nhóm 1 Nhóm 2
160 142
160 150
167 187
156 180
161 145
Đánh giá sao = 160.8
(Mean)
Đánh giá sao = 160.8
(Mean)

Nhìn vào bảng số liệu dựa vào giá trị trung bình ta không thể đưa ra được sự phân tán bộ dữ liệu của 2 nhóm. Để xác định độ phân tán dữ liệu cần xác định độ lệch chuẩn.

Tính phương sai nhóm 1:

Nhóm 1
x Đánh giá sao Đánh giá sao
160 -0.8 0.64
160 -0.8 0.64
167 6.2 38.44
156 -4.8 23.04
161 0.2 0.04
Đánh giá sao = 160.8

Phương sai của nhóm 1:

Đánh giá sao

Tính phương sai nhóm 2:

Nhóm 2
x Đánh giá sao Đánh giá sao
142 18.8 353.44
150 10.8 116.64
187 -26.2 686.44
180 -19.2 368.64
145 15.8 249.64
Đánh giá sao = 160.8

Phương sai của nhóm 2:

Đánh giá sao

Bước 3: Tính độ lệch chuẩn của 2 nhóm

Độ lệch chuẩn của nhóm 1:

Đánh giá sao

Độ lệch chuẩn của nhóm 2:

Đánh giá sao

Như vậy độ lệch chuẩn của nhóm 1 là 3.96, độ lệch chuẩn của nhóm 2 là 21.06. Như vậy những người ở nhóm 2 có sự khác biệt nhiều hơn ở nhóm 1. Những người trong nhóm 2 nằm cách xa hơn giá trị trung bình của những người trong nhóm 1.
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt![ad_2]

Related Posts

✅ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ad_1] ContentsCông thức tính phương saiCông thức tính độ lệch chuẩnVí dụ cách tính phương sai và độ lệch chuẩnRelated posts:Nội dung đề thi học kì 1 tiếng…

✅ Công thức tính thể tích ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ad_1] Đánh giá bài viết post ContentsCông thức tính phương saiCông thức tính độ lệch chuẩnVí dụ cách tính phương sai và độ lệch chuẩnRelated posts:Cách để…

✅ Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[ad_1] ContentsCông thức tính phương saiCông thức tính độ lệch chuẩnVí dụ cách tính phương sai và độ lệch chuẩnRelated posts:Nội dung đề tiếng Anh lớp 2 học…

Công thức tính diện tích hình thang: thường, vuông, cân …

[ad_1] Diện tích hình thang là gì? Công thức tính diện tích hình thang, cách tính diện tích hình thang… ContentsCông thức tính phương saiCông thức tính…

Công thức tính chu vi hình bình hành và ví dụ áp dụng

[ad_1] Chu vi hình bình hành là gì? Cách tính chu vi hình bình hành, công thức tính chu vi hình bình hành. ContentsCông thức tính phương…

Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

[ad_1] Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip và công thức tính chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip. Vẽ qua A1&A2 hai…

Leave a Reply